Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

TREZIREA SUFLETELOR

GA 14


PECEŢILE DESENATE DE RUDOLF STEINER PENTRU DRAMELE-MISTERIIPecetea pentru "Poarta Initietii"

DRAMA ÎNTÂI:

Pecetea luminează, înălţându-se dintr-un fundal violet-brun. Mergând de la stânga la dreapta, de sus în jos, şi oprindu-te în ceutru, citeşti literele: EDN, ICM, PSSR; este sentinţa în limba latină a rosicrucianismului autentic, apărută aici prin iniţiale şi care se completează astfel: EX DEO NASCIMUR. IN CHRISTO MORIMUR. PER SPIRITUM SANCTUM REVIVISCIMUS.Pecetea pentru "Incercarea Sufletului"

A DOUA DRAMĂ:

Acolo unde în prima pecete stătea scris SSR, spatiul s-a lărgit, luând forma pentagramei, figura geometrică a formei umane; metamorfoze au loc şi în periferia desenului, forme spiralate fac trecerea de la formele concave din prima pecete la cele convexe. Dacă prima pecete se aduna către centru şi se deschidea generos spre periferie, pecetea a doua respiră în sine în mod echilibrat.Pecetea pentru "Pazitorul Pragului"

A TREIA DRAMĂ:

Spre deosebire de primele două, a treia pecete pulsează „în jurul său“. Steaua cu cinci colţuri a celei de a doua peceţi a devenit o cruce ale cărei braţe se curbează, indicând acţiunea forţelor cosmice. Aceste forme structurate în tetradă pulsează însă ritmic şi de la interior spre exterior. Semnul central poate fi considerat şi ca un simbol al Păzitorului Pragului lumii spirituale.Pecetea pentru "Trezirea Sufletelor"

A PATRA DRAMĂ:

Peceţile primelor trei drame s-au relevat cromatic, mai mult sau mai puţin evident, dintr-un fundal întunecat. La pecetea a patra, acest raport se inversează. În centru se află un cerc simplu; de aici pornesc nouă raze spre trupul şarpelui; către cap se îndreaptă trei fulgere. Văzut din interior, douăsprezece litere formează a treia zonă circulară a peceţii. Ele trebuie citite în sens invers faţă de prima pecete, şi anume: ICH ERKENNET SICH – aceasta înseamnă că literele ICH sunt de citit de două ori. Traduse, ar însemna: EUL SE RECUNOAŞTE.