Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

ENIGMELE FILOSOFIEI

GA 18


INDICAŢII ASUPRA CORECTURILOR

Cu excepţia locurilor din text indicate în cele ce urmează şi a corectării unor greşeli de tipar, în această a noua ediţie a fost păstrat, nemodificat, textul ediţiei a opta. Este vorba, în toate cele trei cazuri, de corecţii conforme cu sensul.

*      La pag. 124 : necesitatea de a cunoaşte – faţă de, în manuscris, necesitatea de a explica

**   La pag. 387 : fiinţă sufletească – faţă de, în manuscris, viaţă sufletească

*** La pag. 428 : a pătrunde – faţă de, în manuscris, a străbate prin luptă (durchdringen faţă de durchringen)


INDICAŢII BIBLIOGRAFICE

Prima ediţie a apărut sub titlul „Concepţii despre lume şi viaţă în secolul XIX”, vol. I,  Berlin 1900; vol. II Berlin 1901; în: La sfârşitul secolului, privire retrospectivă asupra unui secol de dezvoltare spirituală, vol. 14 şi 19, Berlin 1900/1901, ediţie separată, vol. I, Berlin 1900; 1901, vol. II, Berlin 1901; reunite într-un singur volum 1900/1901, Berlin, an de apariţie 1903.
Prima ediţie: Enigmele filozofiei – O expunere schiţată a istoriei acestora (apărută simultan cu noua ediţie a lucrării „Concepţii despre lume şi viaţă în secolul XIX”, completată printr-o istorie a filosofiei occidentale până în prezent), vol. I şi II, Editura Siegfried Cronbach, Berlin 1914.
A doua ediţie: Revizuită şi completată cu o nouă prefaţă, Berlin 1918.
A treia ediţie: Berlin, an de apariţie: ca mai sus.
A patra ediţie: Berlin 1918, adăugită, în Editura Der Kommende Tag AG Stuttgart.
A cincea ediţie: Ca ediţia a patra.
A şasea ediţie: (exemplarele 10-14 mii) Vol. I, completat cu o nouă prefaţă, Editura Der Kommende Tag AG Stuttgart, 1924; restul ediţiei adăugit, Editura Filosofic-Antroposofică Goetheanum, Dornach, Elveţia, 1924.
    Vol. II, Dornach 1926
A şaptea ediţie, într-un volum (Ediţie germană în licenţă) (exemplarele 15-18 mii). În această ediţie au fost completate datele biografice şi numele, pe cât posibil actualizate. Stuttgart 1955.
A opta ediţie (exemplarele 19-21 mii). Copiere fotomecanică a celei de-a şaptea ediţii. Revizuită şi comparată cu toate documentele aferente existente. Ca ediţie separată a apărut indicarea citatelor cuprinse în operă. Ediţia completă, Dornach 1969.
A noua ediţie (exemplarele 22-24 mii). Copiere fotomecanică a celei de-a opta ediţii. Indicarea citatelor este cuprinsă în volum. Ediţie completă, Dornach 1985.