Biblioteca antroposofică


Corecturi

Rudolf Steiner

CURSUL VIEŢII MELE
O AUTOBIOGRAFIE NETERMINATĂ

GA 28

Cu o postfaţă şi editată de Marie Steiner, 1925

Traducere de Diana SĂLĂJANUTraducere după
RUDOLF STEINER, Mein Lebensgang. Eine nicht vollendete Autobiographie GA 28
© Rudolf Steiner Verlag, 2000, Dornach/Schweiz


Toate drepturile pentru ediţia în limba română
sunt rezervate Editurii Univers Enciclopedic Gold

UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD / TRIADE
București 2014


coperta cartii

COLECȚIA INIȚIERI

Coordonatorul colecției: biolog dr. Petre PAPACOSTEA
Redactor: Elisabeta SIMION
Tehnoredactare şi copertă: Mariana MÎRZEA


Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
STEINER, RUDOLF

Cursul vieţii mele / Rudolf Steiner; trad.: Diana Sălăjanu, – Bucureşti: Univers Enciclopedic Gold, 2014; Cluj-Napoca: Triade, 2013

ISBN 978-606-8358-91-8
ISBN 978-973-633-098-8

I. Sălăjanu, Diana (trad.)

144.333

GRUPUL EDITORIAL UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD
Str. Luigi Cazzavillan nr. 17, sector 1, Bucureşti
Tel.: 021.317.88.38; Fax: 021.317.88.42
e-mail: difuzare@universenciclopedic.ro
www.universenciclopedic.ro


Societatea antroposofică din România
Strada Vișinilor nr. 17, sector 2, București
Tel.: 021 323 20 57
www.antroposofie.ro
email: romantrop@yahoo.com
coperta spate

COPERTA IV

Rudolf Steiner vorbea rareori despre el însuşi, astfel că autobiografia sa ne oferă una dintre puţinele ocazii de a afla câteva aspecte intime ale vieţii sale interioare, relaţiile sale personale şi evenimentele importante care l-au format ca filosof, clarvăzător şi profesor.

Cartea este mai mult decât o simplă narare a succeselor şi eşecurilor lui Rudolf Steiner, este povestea unui suflet stăpânit de o minte limpede, scrutătoare şi de o abilitate înnăscută de pătrundere a lumii spirituale. Deşi clarvăzător înnăscut, Steiner a recunoscut întotdeauna importanţa metodelor ştiinţifice moderne.

În secolul ce a urmat evenimentelor descrise în autobiografia lui Rudolf Steiner, revelaţiile sale au influenţat şi îmbogăţit numeroase aspecte ale vieţii oamenilor, şi continuă să o facă şi în secolul XXI.
fotografie RS
Rudolf Steiner 1916


CUPRINS

Treptele adevărului (biolog dr. Petre Papacostea)

În legătură cu publicarea conferințelor lui Rudolf Steiner

1861 – 1879

I. Vieţuiri din timpul copilăriei

II. Perioada şcolară

1879 – 1890, Viena

III. Anii de studenţie

IV. Prietenii din tinereţe

V. Studii ştiinţifice (teoria culorilor, optică)

VI. Meditator la familia Specht; studii despre Goethe

VII. În cercuri de învăţaţi şi artişti din Viena

VIII. Reflecţii asupra artei şi esteticii; redactor la „Deutschen Wochenschrift”

IX. Mutarea la Weimar, Berlin şi München

X. Filosofia libertăţii

XI. Despre mistică şi mistici

XII. Probleme de destin

XIII. Călătorii la Budapesta şi Sibiu; amintiri despre familia Specht

1890 – 1897, Weimar

XIV. Colaborarea la Arhiva Goethe-Schiller

XV. Întâlniri cu Haeckel, Treitschke şi Laistner

XVI. Printre învăţaţi şi artişti; întruniri dedicate lui Goethe

XVII. Observaţii critice asupra esteticii

XVIII. Oaspete la Arhiva Nietzsche; Nietzscheana

XIX. Întrebări privind cunoaşterea – limitele cunoaşterii; printre artişti

XX. Cercul de prieteni de la Weimar

XXI. Prietenii (Neuffer, Ansorge); cartea Concepţia despre lume a lui Goethe, ca încheiere a lucrului la ediţia Sophie

XXII. A putea trăi în şi împreună cu opoziţiile

XXIII. „Individualismul etic”

1897 – 1907, Berlin – München

XXIV. Redactor la „Magazin für Literatur”; întâlnirea cu Hartleben, Scheerbart, Wedekind

XXV. În cadrul „Societăţii literare libere”; viaţa teatrală în Berlin

XXVI. Poziţia faţă de creştinism; „Creştinismul ca fapt mistic”

XXVII. Perspective privind răscrucea dintre secole; reflecţii asupra lui Hegel, Mackay şi referitoare la anarhism

XXVIII. Ca profesor la Şcoala de educaţie a muncitorilor

XXIX. Printre literaţi („Die Kommenden”) şi monişti (Asociaţia „Giordano Bruno”)

XXX. Esoterism şi viaţă publică

XXXI. Începutul colaborării cu Marie von Sievers

XXXII. Teosofie şi antroposofie

XXXIII. Aspecte interioare ale cărţii Teosofia

XXXIV. Cunoaşterea spiritului şi arta

XXXV. Despre cărţi, conferinţe şi efectele acestora asupra publicului larg

XXXVI. Îndrumări esoterice

XXXVII. Maturizarea sufletului; Conferinţe la Paris din 1906

XXXVIII. Congresul teosofic de la München din 1907


Postfaţă de Marie Steiner, 1925

Rudolf Steiner – Viaţa şi opera. O cronică.

Note

Notă asupra acestei ediţii

Note la text