Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

CUNOAŞTEREA SUFLETULUI ŞI A SPIRITULUI

GA 56


RUDOLF STEINER
Conferinţe publice, ţinute la Casa Arhitecţilor din Berlin


GA 52
Doctrină spirituală a sufletului şi contemplarea lumii.
18 conf. 1903/04
GA 53
Originea şi ţelul omului. Noţiuni fundamentale ale ştiinţei spiritului.
23 conf. 1904/05
GA 54
Enigmele lumii şi antroposofia.
22 conf. 1905/06
GA 55
Cunoaşterea suprasensibilului şi importanţa ei pentru timpurile de azi.
13 conf. 1906/07
GA 56
Cunoaşterea sufletului şi a spiritului.
15 conf. 1907/08
GA 57
Unde şi cum aflăm spiritul?
18 conf. 1908/09
GA 58
Metamorfozele vieţii sufleteşti. Calea trăirilor sufleteşti. Prima parte.
9 conf. 1909/10
GA 59
Metamorfozele vieţii sufleteşti. Calea trăirilor sufleteşti. A doua parte.
9 conf. 1909/10
GA 60
Răspunsurile ştiinţei spirituale la marile întrebări ale existenţei.
15 conf. 1910/11
GA 61 Istoria omenirii în lumina cercetării spirituale.
16 conf. 1911/12
GA 62
Rezultate ale cercetării spirituale.
14 conf. 1912/13
GA 63
Ştiinţa spiritului ca bun al sufletului.
12 conf. 1913/14
GA 64
Din timpul purtător de destin.
14 conf. 1914/15
GA 65
Din viaţa spirituală a Europei Centrale.
15 conf. 1915/16
GA 66
Spirit şi materie, viaţă şi moarte.
7 conf. 1917
GA 67
Veşnicia din sufletul uman. Nemurire şi libertate.
10 conf. 1918