Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

METAMORFOZELE VIEŢII SUFLETEȘTI
CALEA TRĂIRILOR SUFLETEȘTI

GA 58


LA  ACEASTĂ  EDIŢIE

Conferinţele cuprinse în acest volum fac parte din opera sub formă de conferinţe publice a lui Rudolf Steiner. “Berlinul a fost punctul de plecare pentru această activitate publică de conferenţiar. Ceea ce a fost tratat în alte oraşe mai mult în conferinţe izolate, a putut fi exprimat aici într-un şir de conferinţe cu legătură între ele, ale căror teme se înterpătrundeau. Prin aceasta ele au căpătat caracterul unei introduceri metodice fundamentată cu grijă în ştiinţa spirituală şi erau adresate unui public ce revenea cu regula-ritate, care reuşea să pătrundă în domenii de cunoaştere care se deschideau mereu noi, în timp ce noilor veniţi trebuia să li se ofere bazele pentru înţelegerea celor prezentate.” (Marie Steiner)

Din 1903, în fiecare semestru de iarnă s-au ţinut astfel de cicluri de conferinţe în Casa Arhitecţilor. Conferinţele constituie prima parte al celui de al şaptelea ciclu din 1909/1910. Temele lor pot fi rezumate astfel: Știinţa spirituală dezvoltă forţele ascunse ale sufletului uman. Mânia nobilă formează forţele sufletului senzaţiei, adevărul pe cele ale sufletului raţiunii, evlavia pe cele ale sufletului conştienţei. Caracterul arată forţele eului, felul cum creează el armonie în mădularele sufletului. Educaţia justă aduce fructe mai târziu în viaţă. Întărirea forţelor sufletului acţionează însănătoşind. Omul trebuie să redea lumii trăirile şi capacităţile lui în faptele sale. În contrast cu caracterul mai mult centrat pe sine al budismului, creştinismul vrea să desăvârşească omul în serviciu pentru omenire. Omul este încadrat în ritmurile cosmosului şi ajunge la adevăratul caracter de om în propriile ritmuri.