Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

MANIFESTĂRILE KARMEI

GA 120


NOTE


Cuvintele „teosofie“ şi „teosofic“ trebuie înţelese în sensul lucrării fundamentale a lui Rudolf Steiner Teosofia (apărută pentru prima dată în 1904). Rudolf Steiner şi-a desfăşurat activitatea între anii 1902–1913, în calitate de secetar general al secţiei germane a Societăţii teosofice din acea vreme, iar apoi, când, din cauza unor fenomene de decadentă din sânul acestei societăţi, s-a ajuns la excluderea secţiei germane, el a activat în cadrul Societăţii antroposofice, întemeiată de el însuşi, în mod independent. De la bun început, el a prezentat exclusiv rezultatele propriilor sale cercetări spirituale. „Nimeni n-a rămas nelămurit asupra faptului că în cadrul Societăţii teosofice eu aveam de gând să prezint exclusiv rezultatele propriilor mele cercetări bazate pe clarvedere.“ (Din Viaţa mea, Opere complete, nr. bibl. 28.)

În această ediţie am refuzat să înlocuim expresia „teosofie“ prin aceea de „antroposofie“, aşa cum s-a procedat, la indicaţia lui Rudolf Steiner însuşi, în primele două decenii după separarea de Societatea teosofică; e de aşteptat ca cititorul să fie conştient de faptul că „teosofia“, aşa cum e prezentată ea aici, este identică cu antroposofia creată de Rudolf Steiner.


(1) Citat din Kepler, Harmonices mundi, cartea a 5-a.

(2) „Ne putem îndrepta privirile... spre o anumită perioadă din evoluţia noastrd pământeană...“ Expuneri mai amănunţite în legătură cu evoluţia lumii şi a omului sunt cuprinse în Ştiinţa ocultă, Nr. bibl. 13.

(3) „Un rol similar l-au avut, în perioada vechii existenţe lunare, şi combinaţiile cianului...“ Vezi conferinţa din 11 iunie 1906. Comp. Edouard Schuré, Esquisse d'une cosmogonie psychologique, Paris, 1928, p. 21.

(4) Cometa Halley este numită astfel după astronomul englez Edmund Halley, care a descoperit-o, în 1682, şi a cărei revenire, în 1759, a fost calculată de acesta în mod anticipat. Expuneri mai amănunţite ale lui R. Steiner pe această temă sunt cuprinse în Evenimentul apariţiei lui Hristos în lumea eterică, Opere complete, 1965, Nr. bibl. 118.

(5) „un mare filosof al epocii moderne, Cartesius, a fost înţeles greşit...“ Comp. Discours de la méthode, partea a 5-a, Traité de l'homme, precum şi Primae cogitationes circa generationen animalium.

(6) Joseph Dietl, 1804–1879, medic vienez; Joseph Skoda, 1805–1881, clinician.

(7) „...evenimente pe care, în viaţa obişnuită, le numim «întâmplări»“. Expuneri mai amănunţite în Rudolf Steiner, Întâmplare, necesitate şi providenţă, Opere complete, 1975, Nr. bibl. 163.

(8) Meister Eckhart, mistic german, călugăr dominican, a trăit de la aprox. 1260 până la 1328; Johannes Tauler, mistic german, călugăr dominican, aprox.1300-1361.
    Teologia germană (Theologia deutch), scriere mistică de la sfârşitul secolului al XIV-lea. Numele autorului nu s-a păstrat. A fost tipărită pentru prima dată de Luther, în anul 1518.
    „Nu eu, ci Hristos în mine!“ Galateni, 2, 20, „Eu trăiesc, însă; totuşi, acum nu eu, ci Hristos trăieşte în mine“.

(9) Din Cronica Akasha a apărut pentru prima dată în 1904, sub forma unor articole scrise pentru revista „Lucifer-Gnosis“, iar ca volum în Opere complete, 1973, Nr. bibl. 11.

(10)  „...să înţeleagă adevărurile referitoare la lumile superioare“. Vezi Rudolf Steiner, Cum se dobândesc cunoştinţe despre lumile superioare?, Opere complete, 1975, Nr. bibl. 10.

(11) „...am atras atenţia... asupra unei individualităţii care a apărut, în mod succesiv, drept mare profet, drept pictor important şi drept poet...“. Comp. R. Steiner, Misterul Crăciunului. Novalis, văzătorul şi vestitorul lui Hristos, Dornach, 1964.

(12)  Digitalis purpurea: degeţel, degetăriţă (bot.)

(13) Ludwig Deinhard, Misterul omului în lumina cercetărilor psihologice. O introducere în ocultism, Berlin, 1910; Frederik Myers, 1843–1901, spiritist, unul dintre întemeietorii „Society for Psychical Research“, Londra, 1882.

(14) „Dacă am ţine un ciclu de conferiţe... şi am dezvolta această idee...“. Aspecte legate de această temă au fost prezentate de R. Steiner în Misiunea sufletelor câtorva popoare, în legătură cu mitologia nordic-germanică, Opere complete, 1962, Nr. bibl. 121.

(15) „...în cadrul ciclului despre istoria biblică a genezei“. Misterul biblic al Genezei, Opere complete, 1976, Nr. bibl. 122.