Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

MISTERUL BIBLIC AL GENEZEI

GA 122


ÎN LEGĂTURĂ CU PUBLICAREA CONFERINŢELOR LUI RUDOLF STEINER


Bazele Ştiinţei spirituale de orientare antroposofică sunt alcătuite din operele scrise şi publicate chiar de Rudolf Steiner. Pe lângă acestea, el a mai ţinut, între anii 1900 şi 1924, nenumărate conferinţe şi cursuri, atât publice, cât şi rezervate membrilor Societăţii teosofice, mai târziu, antroposofice. Iniţial, Steiner a dorit  ca aceste conferinţe, ţinute în general în mod liber, să nu fie scrise, deoarece erau gândite doar ca nişte comunicări verbale şi nu erau destinate tiparului. Dar, după ce a constatat că diverse note scrise, luate de unii auditori, erau pline de greşeli  şi incomplete, Steiner a simţit nevoia să  le revadă. Această sarcină a încredinţat-o Mariei Steiner von Sivers şi ei i se datorează, apoi, alegerea stenografilor, ordonarea notelor şi revizia necesară pentru publicarea textelor. Deoarece Rudolf Steiner, din lipsă de timp, nu a putut corecta el însuşi, decât în cazuri foarte puţine cazuri, notele scrise, în ceea ce priveşte toate conferinţele publicate trebuie să ţinem seama de avertismentul său: „Va trebui să se aibă în vedere faptul că în textele care nu au fost revizuite de mine ar putea să se găsească greşeli“.

În legătură cu concordanţa dintre conferinţele ţinute în faţa membrilor Societăţii – acceptate la început doar ca manuscrise interne – şi scrierile sale publicate, Rudolf Steiner s-a exprimat în lucrarea sa autobiografică Mein Lebensgang*, în capitolul 35. Cele spuse acolo sunt valabile în aceeaşi măsură şi pentru cursurile ţinute în diferite domenii de specialitate, care se adresau unor participanţi familiarizaţi la limită cu noţiunile fundamentale ale Ştiinţei spirituale.

După moartea Mariei Steiner (1867–1948), pe baza indicaţiilor pe care le-a lăsat, s-a început editarea operelor complete ale lui Rudolf Steiner. Volumul de faţă cuprinde textul integral al acestui ciclu şi face parte din ansamblul operelor complete. În  măsura în care a fost necesar, la volumul de faţă s-au adăugat note explicative suplimentare.

Nota editurii „Rudolf Steiner Verlag“, Dornach,
Elveţia, la ediţia din 1984 a acestui ciclu

* Lucrarea a fost tradusă în limba română sub titlul Povestea vieţii mele, Editura Princeps, Iaşi, 1994.(N.Tr.)PREFAŢĂ


Ciclul de conferinţe care se publică acum, despre „Misterele Genezei“, a fost ţinut de Rudolf Steiner în anul 1910 şi a fost precedat de două reprezentaţii teatrale, pe o scenă din München, şi anume: reluarea dramei lui Edouard Schuré Copiii lui Lucifer, reprezentată şi cu un an înainte, în 1909, şi drama-mister rosacruciană a lui Rudolf Steiner Poarta Iniţierii.

Conferinţele au fost ţinute după reprezentarea dramei rosacruciene. Fără a avea o legătură directă cu aceasta, aşa cum fusese cazul în anul precedent cu dramele lui Edouard Schuré Copiii lui Lucifer şi Fraţii lui Christos, când tema conferinţelor fusese Orientul în lumina Occidentului, ciclul de faţă are totuşi o legătură interioară cu ceea ce se trăia prin drama rosacruciană şi se fac adesea referiri la ea în cursul conferintelor. De aceea, din punct de vedere istoric, este nu numai corect, dar şi necesar să reproducem la începutul acestui ciclu conferinţa introductivă, care face legătura între cele două reprezentaţii şi constituie totodată un preludiu la studiul Genezei. Ea tratează, în acelaşi timp, situaţii dramatice şi probleme care tocmai se desfăşurau sub ochii sufletului, fapt care va aduce un plus de lumină asupra problemelor de cunoaştere.

Eliminând orice element personal, mulţumim actorilor şi apreciem efortul lor, deşi acesta aparţine acum trecutului. Iar pentru viitor, păstrăm ceea ce ar putea da viaţă cunoaşterii şi trezirii forţelor spirituale.

aprilie 1932

Marie Steiner