Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

ENTITĂŢILE SPIRITUALE ÎN CORPURILE CEREŞTI
ŞI ÎN REGNURILE NATURALE

GA 136


NOTELE EDIŢIEI GERMANE


Pentru acest ciclu de conferinţe, Rudolf Steiner a fost invitat de teosofii din Finlanda. Conferinţele au fost ţinute în sala Liceului National suedez. În afara conferinţelor propriu-zise, au mai fost ţinute două conferinţe publice, una cu tema Esenţa eposului naţional cu referire specială la Kalewala, la 9 aprilie 1912, şi a doua, cu tema Ocultismul şi iniţierea, la 12 aprilie 1912, care este inclusă în acest volum. La aceste conferinţe, în afara gazdelor finlandeze, au participat şi numeroşi germani, membri ai secţiei germane a Societăţii teosofice, care s-au deplasat în acest scop la Helsingfors.

Titlul acestui ciclu a fost stabilit chiar de Rudolf Steiner.

*

(1) În legătură cu această temă a se cerceta şi lucrarea lui Rudolf Steiner Lumea simţurilur şi lumea spiritelor (GA 134).

(2) Immanuel Kant (1724–1804) a scris în 1755 lucrarea Ştiinţele naturale generale şi teoria cerului sau cercetarea asupra formării şi a originii mecanice a întregului univers tratate pe baza principiilor newtoniene. Lucrarea a fost completată de Laplace în 1799 în unele puncte esenţiale şi cunoscută în general ca teoria Kant-Laplace.

(3) Adevăratul sau primul Zarathustra, pe care istoricii greci îl situau cu cca 5–6 000 de ani înainte de războiul Troiei. A se vedea şi conferinţa lui Rudolf Steiner despre Zarathustra, ţinută la Berlin la 19.I.1911, care se află cuprinsă în Răspunsul ştiinţei spiritului la marile probleme ale existenţei (GA 60).

(4) Relatarea amănunţită asupra acestui aspect a se vedea şi în lucrarea lui Rudolf Steiner Misteriile Răsăritului şi ale Creştinismului (GA 144).

(5) Conferinţa din 9 aprilie 1912, Esenţa eposului naţional cu referire specială la Kalewala, cuprinsă în volumul Legătura omului cu lumea elemertară (GA 158).

(6) Raoul Heinrich Francé (1874–1943). Autor de lucrări de ştiinţe naturale, de origine austriacă. Director al unui institut de biologie în München. Lucrările sale au fost publicate de Rudolf Steiner în nr. 31 (1906) al revistei „Lucifer-Gnosis“ (GA 34).

(7) A se vedea şi Rudolf Steiner, Elementele de bază ale esoterismului. Conferinţa 27 (GA 93 a).

(8) Apostol Pavel, Epistola către Romani 9.18.

(9) Charles Darwin, 1809–1882, în lucrarea sa din 1859 referitoare la originea speciilor şi lupta pentru existenţă.

(10) Conferinţele de la Christiania (Oslo). Misiunea unor suflete ale popoarelor în legătură cu mitologia nordic-germană (GA 121).

(11) H.P. Blavatsky (1831–1891). Lucrarea sa de bază, scrisă în limba engleză, The Secret Doctrine, în 1888. O primă traducere în limba germană în 1899.

(12) Citatul apare în Doctrina secretă, vol. II, textual: „Domnul înţelepciunii este Mercur sau Buddha“.

(13) A se vedea lucrarea Mişcarea ocultă în secolul al XIX-lea şi rolul său în cultura mondială (GA 254).

(14) Se referă la tablourile-peceţi 5 şi 6 din cele expuse la Congresul de la München în 1907 (GA 284).

(15) Evanghelia după Ioan 5.46.

(16) În legătură cu aceasta a se vedea şi conferinţa nr. 26 din ciclul Elementele de bază ale esoterismului (GA 93a).