Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

POARTA INIŢIERII

UN MISTERIU ROSICRUCIAN PRIN RUDOLF STEINER

GA 14


CUPRINS


Prolog. Camera Sophiei

Tabloul întâi. O cameră în tonalitate trandafirie

Tabloul doi. Un colţ de natură

Tabloul trei. O cameră de meditaţie

Tabloul patru. Lumea sufletelor

Tabloul cinci. Un templu-grotă subteran

Tabloul şase. Lumea sufletelor

Tabloul şapte. Domeniul spiritului

Intermezzo. Camera Sophiei

Tabloul opt. O cameră în tonalitate trandafirie

Tabloul nouă. Un colţ de natură

Tabloul zece. O cameră de mediţatie

Tabloul unsprezece. Templul solarPERSONAJE

a) DIN PROLOG ŞI INTEMEZZO:
Sophia
Estella
Doi copii

b) DIN MISTERIU:
Johannes Thomasius
Maria
Benedictus
Theodosius, al cărui prototip se revelează pe parcursul acţiunii ca Spiritul iubirii
Romanus, al cărui prototip se revelează pe parcursul acţiunii ca Spiritul iniţiativei
Retardus, acţionând doar ca spirit
German, al cărui prototip se revelează pe parcursul acţiunii drept creierul Pământului
Helena, prototipul căreia se revelează pe parcursul acţiunii ca Lucifer
Philia
Astrid
Luna

prietenele Mariei, prototipul lor revelându-se pe parcursul acţunii ca spirite ale forţelor sufleteşti ale  Mariei
Profesorul Capesius
Doctorul Strader

Felix Balde, ca purtător al Spiritului naturii
Doamna Balde
Cealaltă Maria, revelându-se pe parcursul acţiunii ca sufletul iubirii
Theodora, văzătoare
Ahriman, acţionând doar ca suflet
Lucifer
Spiritul elementelor, acţionând doar ca spirit
Un copil, care pe parcursul acţiunii se revelează ca un suflet tânăr