Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

CUM ÎL POATE REGĂSI OMENIREA PE CHRISTOS?

GA 187


Notiţele lui Rudolf Steiner de la conferinţa din 28 decembrie 1918


notițe 1

În perioada contemporană (epoca a cincea postatlanteană) = separarea dintre imaginea reprezentării = imaginea oglindită şi esenţa voinţei merge cel mai departe – înspre un maxim –; în evoluţie apare ideea de „Arhitecţi ai lumii”. Pe de altă parte, Dumnezeul voinţei, care nu poate fi resimţit şi crezut decât în voire.

Legătura se poate obţine numai în afara trupului şi în afara parcursului vieţii.

Libertatea este posibilă numai atunci când în concepte pot trăi simple imagini oglindite. Numai acestea pot fi urmate liber.

Obişnuinţele de viaţă ale oamenilor produse prin situație sunt ahrimanice.
notițe 2

Spiritele personalităţii se revelează drept creatori – Spiritele formei în calitate de Creatori trăiesc şi acţionează în schimbarea proceselor – Spiritele personalităţii se prezintă omului, prin aceea că îl solicită să contemple existenţa în corelaţiile intime. Ele intră în timp – şi fac durabil ceea ce acţionează în timp. În trecutul îndepărtat venea de la astfel de spirite numai moştenirea epocilor mai vechi – ceea ce a fost creat, venea de la Spiritele formei.

Creştinismul a fost constrâns să lucreze cu reprezentările cele mai simple.

În semne şi simboluri este ascuns un adevăr – dar libera exprimare este totuşi necesară; căci semnele şi simbolurile se adresează instinctelor, inconştientului.

Spiritele personalităţii trebuie întâlnite; în întâlnirea cu Spiritele formei omul ar deveni neliber = Spiritele personalităţii încep tocmai cu urzirea planului cosmic; ele furnizează revelaţii 
notițe 3

care nu constrâng; ele se diferenţiază în acţiunea lor de acţiunea omenească numai prin aceea că faptele lor se desfăşoară în lumea la care omul nu participă cu conştienţa sa obişnuită – ele şi oamenii au domenii separate – ele dau omului numai ceea ce preia el de bună voie – atunci când el a format imaginaţiuni, ele intră în intuiţii. Omul vine în întâmpinarea lor; ele vin în întâmpinarea omului.

În vremurile străvechi suprasensibilul se revela într-un fel de vis; în prezent, imaginaţiunile se formează în veghe deplină. În prezent omului nu trebuie să i se reveleze imaginaţiuni – trebuie doar să i se confirme cele pe care şi le-a făcut singur. Atunci ştie că lucrează în acord cu Spiritele personalităţii. Astfel, interpretarea creştină: imaginaţiunea formată – de exemplu minunea lui Lazăr – ele clădesc în spatele scenei noi punţi – trebuie mers pe aceste punţi. = Observi
notițe 4

noua alcătuire a unui plan cosmic – ele îşi păstrează imaginaţiunile pentru ele; Spiritele formei îşi revelează imaginaţiunile. –

Spiritele personalităţii convoacă Îngerii şi acţionează direct prin Arhangheli –