Biblioteca antroposofică


Corecturi

Rudolf Steiner

CURSUL ANULUI TRĂIT ÎN PATRU IMAGINAŢIUNI COSMICE

GA 229

ANEXĂ

La începutul conferinţei din 5 octombrie 1923, Rudolf Steiner a făcut următoarea comunicare în privinţa Sesiunii Mişcării antroposofice din Austria, care a avut loc la Viena din 26 septembrie până în 2 octombrie 1923:

Iubiţii mei prieteni! Sesiunea de la Viena [ Nota 9 ], care tocmai s-a încheiat şi de la care vin, s-a desfăşurat într-un mod absolut mulţumitor. Eu vreau să vă spun doar că au fost ţinute două conferinţe publice, pe 26 şi 29 septembrie, la care a participat un public numeros: prima conferinţă a avut ca temă antroposofia ca cerinţă a timpului, iar cea de-a doua s-a referit la importanţa moral-religioasă a antroposofiei. S-a creat conjunctura să ţin patru conferinţe de ramură în cadrul acestei Sesiuni, în care am tratat legătura antroposofiei cu firea omenească, incluzând în aceste conferinţe şi câte ceva din cele pe care le-am explicat deja aici din cele mai diferite puncte de vedere, anume despre importanţa şi posibilitatea reînnoirii sărbătoririi lui Mihael.

Apoi a avut loc, duminică 30 septembrie, o reprezentaţie de euritmie la noul Teatru de Stat din Viena, la care a participat un public foarte numeros. Desfăşurarea cu succes a acestei reprezentaţii de euritmie a dat prilejul de a mai organiza o asemenea reprezentaţie euritmică la Viena, duminica următoare, aşadar poimâine. Aceste reprezentări de euritmie marchează încă o interpunere prin faptul că tocmai în această seară, în timp ce eu vă vorbesc dumneavoastră, are loc o reprezentaţie de euritmie la Gmunden im Salzkammergut. Este posibil ca să se mai desfăşoare şi altele în continuare.

Luni, pe 1 octombrie, a avut loc o reunire a membrilor Societăţii Antroposofice Austriece, în cadrul căreia a fost întemeiată şi Societatea Antroposofică Austriacă, astfel încât, printre celelalte Societăţi naţionale care vor fi prezente la întemeierea «Societăţii Antroposofice Internaţionale» de Crăciun la Dornach, se va afla şi această Societate Antroposofică Austriacă.

De asemenea, marţi seara, prin valoroasa iniţiativă a doamnei Doctor Wegman [ Nota 10 ], şi datorită prietenului nostru medic, Dr. Glas [ Nota 11 ] din Viena, a putut avea loc o conferinţă şi o convorbire deosebit de amănunţită cu un număr de medici vienezi [ Nota 12 ] şi studenţi în medicină şi ştiinţele naturii, în casa domnului van Leer [ Nota 13 ], care, după cum v-am spus deja, a preluat un parcurs foarte mulţumitor, la fel ca şi acea asemănătoare care s-a desfăşurat la începutul lui septembrie la Londra. Astfel că ne este îngăduit să sperăm că pe această cale se poate face câte ceva şi sub aspect medico-terapeutic, prin strădania antroposofică.