Biblioteca antroposofică


Corecturi

Rudolf Steiner

CURSUL ANULUI TRĂIT ÎN PATRU IMAGINAŢIUNI COSMICE

GA 229

NOTE

Referitor la această ediţie

Suportul textului: La baza textului se află stenogramele conferinţelor alcătuite de stenografa de profesie Helene Finckh (1883-1960), care a stenografiat începând din 1916, în calitate de stenografă oficială, conferinţele lui Rudolf Steiner. Aici a fost tipărită transcrierea de către ea, în textul curent, a stenogramelor ei.

Titlul volumului a fost ales de către Marie Steiner, la prima ediţie a cărţii de la Dornach 1943.

La a opta ediţie, din 1999, a fost adăugat textul din Anexă.

Referitor la desenele pe tablă: desenele originale pe tablă şi textul scris pe tablă de către Rudolf Steiner la aceste conferinţe s-au păstrat, deoarece pe atunci tablele erau acoperite cu hârtie neagră. S-au adăugat cinci desene pe tablă drept completare la conferinţele acestui volum. Toate cele opt desene pe tablă care aparţin de acest volum sunt redate în volumul 13 din seria «Rudolf Steiner, desene pe tablă din timpul conferinţelor». Desenele intercalate în text în ediţiile anterioare, au fost menţinute. La desenele originale pe tablă corespunzătoare, se atrage de fiecare dată atenţia, în locurile respective din text, prin indicaţii marginale.

Ediţii separate

Stuttgart, 15 octombrie 1923, «Imaginaţiunea lui Mihael. Indicatori spirituali pe parcursul anului», Dornach 1934, 1961, 1980.

Publicaţii în reviste

Conferinţele au apărut la început în «Ce se petrece în Societatea Antroposofică. Ştiri pentru membri», 1925 – Nr. 39, 52, 1926 – Nr. 13, 24, 38.


Note referitoare la text

 1. pe care le-am expus aici înaintea plecării mele la Viena: vezi conferinţele din 22 şi 23 septembrie 1923, din Trei perspective ale antroposofiei. Fenomene culturale considerate din punctul de vedere spiritual-ştiinţific, GA 225.
 2. focul sulfuros: printre alţii, la J. Böhme, «Despre întreita viaţă a omului», cap. IV, 22 (Opere în patru volume, Leipzig 1842, pag. 52).
 3. Lilly Kolisko, «Confirmarea fiziologică şi fizică a acţiunii celor mai mici entităţi», Stuttgart 1923. Vezi şi opera cu acelaşi nume editată de Colectivul medicilor antroposofi, Stuttgart 1959.
 4. ca în piesa lui Shakespeare: «Hamlet», actul III, la sfârşitul scenei a 2-a.
 5. cuvintele ce se fac auzite în «Faust»: partea I, Noaptea.
 6. Nostradamus (Michel de Notredame), 1503-1566, astrolog francez.
 7. Hipocrate, 460-377 î.Ch., medic grec, întemeietorul medicinii clasice.
 8. Galen (Claudius Galenus), circa 131-201 d.Ch., medic la Roma.
 9. Sesiunea de la Viena: Cu prilejul acestei Sesiuni, Rudolf Steiner a ţinut două conferinţe publice: pe 26 septembrie 1923, «Cunoaşterea suprasensibilă (antroposofia) ca cerinţă a timpului», şi pe 29 septembrie 1923, «Antroposofia şi atitudinea etic-religioasă din viaţă a omului»; aceste conferinţe sunt tipărite în volumul Ce voia Goetheanumul şi ce trebuie să facă antroposofia, GA 84.
  Pentru membri a fost ţinut un ciclu de patru conferinţe: «Antroposofia şi firea omenească», acesta este conţinut în volumul Ciclul anului ca proces de respiraţie a Pământului şi cele patru mari sărbători, GA 223.
  Alocuţiunea lui Rudolf Steiner la întemeierea «Societăţii Antroposofice din Austria», din 1 octombrie 1923, este publicată în Anul de destin 1923, în istoria Societăţii Antroposofice, GA 259.
 10. Dr. Ita Wegman, 1876-1943.
 11. Dr. Norbert Glas, 1897-1986.
 12. o convorbire deosebit de amănunţită cu… medici: la 2 octombrie 1923; tipărită sub titlul Ştiinţa spirituală antroposofică şi cunoaşterea medicală, GA 319.
 13. Emanuel Josef van Leer, 1880-1934.