Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner
Marie Steiner-von Sivers

METODICA ŞI FIINŢA MODELĂRII VORBIRII

GA 280


INDICE BIBLIOGRAFIC

(GA = Ediţia Completă, „Gesamtausgabe“)


Rudolf Steiner

9.11.1888
Goethe ca părinte al unei noi estetici, în Fundamentele metodice ale antroposofiei 1884-1901, GA 30, şi Artă şi cunoaştere artistică, GA 271.
1899-1900
Publicaţii din opera literară timpurie, acum: Culegere de articole despre dramaturgie 1889-1900, GA 29.
28. 10.1909
Fiinţa artelor, în Artă şi cunoaştere artistică, GA 271.
20. 1.1910
Ştiinţa spirituală şi limba, în Capacitatea de exprimare a omului în limbă, râs şi plâns, Dornach 1970, GA 58.
28.12.1914
Tehnică şi artă. Legătura lor cu viaţa culturală din prezent. Limba.
29 şi 30.12.1914
Impulsuri de metamorfozare a evoluţiei artistice a omenirii, în Arta în lumina înţelepciunii misteriale, GA 275.
9. 1.1915
Împătrita fiinţă a eului: perceptibilă din exterior - ca vorbire şi cântec - ca fantezie creatoare - ca trăire interioară.
9. 1.1915
Împătrita fiinţă a eului: perceptibilă din exterior - ca vorbire şi cântec - ca fantezie creatoare - ca trăire interioară.
28. 3.1915
Relaţia interioară a vorbirii faţă de gânduri. Cântecul Nibelungilor şi Wilhelm Jordan, în Căi ale cunoaşterii spirituale şi înnoirea concepţiilor artistice asupra lumii, GA 161.
17. 7.1915
Împărăţia limbii. Limba ca oglindire a vieţii fiinţelor superioare, Dornach 1935. Prevăzută pentru GA 162.
17. 2.1918
Suprasensibilul-senzorial în realizarea sa prin artă, în Artă şi cunoaştere artistică, GA 271.
31.8 până la
2. 9.1918
Stăpânirea raţiunii cosmice în apariţia limbii, în Ştiinţa despre devenirea omului, GA 183.
28. până la
30. 3.1919
Problema socială ca problemă sufletească. Vieţuirea interioară a limbii, în Impulsuri din trecut şi din viitor în evenimentele sociale, GA 190.
1918-1924
Euritmia. Revelarea sufletului care vorbeşte, GA 277.
26. 9. 1920 până la 29. 3.1923
Arta recitării şi a declamării, GA 281.
6. 4.1921
Arta prezentării orale a unei conferinţe, în Arta recitării şi a declamării, GA 281.
10. 4.1921
Rudolf Steiner despre arta actorului, în Modelarea plastică a vorbirii şi arta dramatică, GA 282.
11. până la 16.10.1921
Antroposofia, tripartiţia socială şi arta oratoriei. Curs de orientare pentru activitatea publică, avându-se în vedere în mod deosebit Elveţia, GA 339.
18.12.1921
Cuvântul originar pierdut. Alfabetul, o expresie a enigmelor omului. Cele şapte arte libere, în Impulsuri spirituale nordice şi central-europene. Sărbătoarea apariţiei lui Christos. GA 209.
1. 4.1922
Recunoaşterea şi formularea Cuvântului lumilor în inspiraţie şi expiraţie, în Misteriul Soarelui şi misteriul morţii şi a învierii, GA 211.
16. 9. Până la 1.10.1922
Impulsurile fundamentale pentru devenirea istorică a omenirii, GA 216.
 2.12.1922
Exteriorizarea omului prin sunet şi cuvânt, în Fiinţa muzicalului şi a vieţuirii sunetului în om, GA 283. Ediţie separată.
 4.12.1922
Amintirea şi iubirea. Conceperea elementului artistic în spiritualitatea sa. Dezvăluirea tainelor sunetelor muzicale şi a celor produse de vocea omenească, în Legături spirituale în formarea organismului uman, GA 218; apoi în GA 283.
6. 4.1923
Plăsmuirea destinului în timpul somn şi veghe. Spiritualitatea limbii şi vocea conştiinţei, în Sufletul omenesc şi legătura sa cu individualităţile divin-spirituale. Interiorizarea sărbătorilor anului, GA 224.
13. 4.1923
Redobândirea izvorului viu al limbii prin impulsul lui Christos.
2. 5.1923
Logosul individualizat şi arta, a desprinde spiritul, fiinţialul din cuvânt, în Sufletul omenesc şi legătura sa cu individualităţile divin-spirituale. Interiorizarea sărbătorilor anului, GA 224.
18 şi 20. 5.1923
Antroposofie şi artă. Antroposofie şi poezie, în Arta şi misiunea ei în lume, GA 276
27. 5 la  9. 6.1923
Arta şi misiunea ei în lume. Geniul limbii şi lumea apariţiilor radiante ce se revelează în culori, GA 276.
21 şi 22. 7. 1923
Revelarea imaginativă a limbii, în Euritmie. Revelarea sufletului care vorbeşte, GA 277.
13 la 18.11.1923
Omul suprasensibil, conceput antroposofic, GA 231.
19 la 27. 2.1924
Euritmia ca şi cântec vizibil, GA 278.
5 la 23. 9.1924
Modelarea plastică a vorbirii şi arta dramatică, GA 282.

Marie Steiner:

Scrieri complete, vol. I. Antroposofia lui Rudolf Steiner, Dornach 1967

Scrieri complete, vol. II. Rudolf Steiner şi artele vorbirii, Dornach 1974

O documentaţie: Marie Steiner. Calea sa spre înnoirea artei scenice prin antroposofie, Dornach 1973

Din activitatea de repetiţie cu Marie Steiner, Dornach 1978