Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner, Marie Steiner-von Sivers

ARTA RECITĂRII ŞI DECLAMAŢIEI

GA 281


MARIE STEINER

DE LA SENZORIALUL PLIN DE SENS LA SPIRITUALUL ÎN MIŞCARE
O atragere de atenţie

În conferinţele care mai sunt anexate cărţii de faţă se găsesc multe completări preţioase la ceea ce a fost spus deja în legătură cu arta recitării şi declamaţiei. Astfel, cele explicate înainte se rotunjesc, ajungând să formeze un tot. Chiar dacă unele lucruri trebuie repetate, deoarece s-a vorbit deja în mai multe locuri pe aceeaşi temă şi au fost date deja bazele şi punctele esenţiale ale aceleiaşi probleme, de fiecare dată se deschid, totuşi, perspectivele înţelegerii unor noi aspecte, care ne permite să pătrundem mai adânc în această problematică şi care nu pot lipsi dintr-o carte care vrea să ofere elementele de bază ale unei construcţii. Mereu din alte direcţii e proiectată o lumină nouă asupra unui domeniu a cărui recucerire ne devine astfel posibilă. Chiar dacă unele lucruri vor părea nişte simple repetări, poate că de-abia repetarea va face posibilă o cuprindere deplină a temei, dat fiind faptul că aici nu e vorba de nişte simple cunoştinţe intelectuale, ci de unele mai profunde. Astăzi, oamenii uşor citesc trecând pe lângă esenţial, fiindcă au obiceiul de a percepe lucrurile cu intelectul şi cât se poate de repede. Dar când e vorba de nişte cunoştinţe care-l cuprind pe omul întreg, e nevoie de mai mult timp decât o permite obiceiul actual de a face totul în grabă. Prin repetare, unele lucruri ni se întipăresc, pe neobservate, mai viu şi mai adânc.

Reproducem mai întâi conferinţa pe care Rudolf Steiner a prezentat-o la Darmstadt, în iulie 1921, la invitaţia Federaţiei Universitare Antroposofice. Apoi pe aceea care a fost prezentată la Viena, în iunie 1922, în timpul Congresului Vest-Est, cu toate că stenograma prezintă, din păcate, multe lacune. Câteva dintre textele care au fost date deja mai înainte, ca ilustrare a explicaţiilor, au fost înlocuite cu altele, care răspund aceloraşi necesităţi, pentru a se înmulţi astfel numărul exemplificărilor.

În încheiere redăm conferinţa pe care Rudolf Steiner a ţinut-o pe aceeaşi temă în timpul conferinţei artistic-pedagogice de la Stuttgart, Paşti 1923. El considera că este deosebit de important să facem în aşa fel încât arta să se reverse în educaţie, ca forţă fundamentală a ei. Căci el vedea în artă salvarea de la moartea treptată a spiritual-sufletescului din om. În cuvânt, el simţea urzirea forţelor creatoare divine înseşi. Pentru el, “a crea în mod artistic însemna: a ritmiza, a armoniza, a modela plastic ceea ce este spiritual în funcţiile sufletesc-fizice”. De la senzorialul plin de sens la spiritualul în mişcare – aceasta e calea pe care ne-a arătat-o Rudolf Steiner pentru arta recitării şi declamaţiei.