Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner, Marie Steiner-von Sivers

ARTA RECITĂRII ŞI DECLAMAŢIEI

GA 281


INDICAŢII BIBLIOGRAFICE

Bibliografie

Ediţia 1, Dornach 1928

Ediţia a 2-a, revizuită şi modificată EC Dornach 1967. Fără cuvântările din 26 septembrie, 16 şi 17 octombrie 1920, Dornach; Extinsă prin: Conferinţă, Dornach, 6 aprilie 1921, “Arta de a vorbi în public”; Seminar de Marie Steiner ianuarie/februarie 1928; şapte cuvântări la diferite programe de recitare 1912-1915 (în partea a III-a).

Ediţia a 3-a, nemodificată din punctul de vedere al conţinutului, EC Dornach 1987

Ediţii separate şi alte publicaţii

Cuvântări, Stuttgart 24 noiembrie, Leipzig 31 decembrie 1913, în “Christian Morgenstern – biruinţa vieţii asupra morţii”, Dornach 1935

Conferinţă, Dornach, 6 aprilie 1921, “Arta de a vorbi în public”, Dornach 1939; apoi în “Cuvântări şi conferinţe ale lui Rudolf Steiner în cadrul celui de-al doilea curs al Şcolii Superioare de Ştiinţă Spirituală”, Berna 1948

Conferinţă, Stuttgart, 29 martie 1923 (fără recitări), în “Pedagogie şi artă, pedagogie şi morală”, Stuttgart 1957