Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

TERAPEUTICĂ ŞI ŞTIINŢĂ SPIRITUALĂ

GA 313


DESENELE LA TABLĂ

Desenele şi notaţiile originale de pe tablă ale lui Rudolf Steiner s-au păstrat începând din toamna anului 1919, deoarece la dorința auditorilor tabla a fost acoperită cu hârtie neagră, care s-a putut păstra ulterior. De multe ori lui Rudolf Steiner îi stăteau la dispoziţie două sau chiar trei table pregătite în felul acesta. În urma unei conferinţe, desenele executate cu creta albă sau colorate erau fixate pe hârtie, datate şi păstrate. În felul acesta s-au menţinut circa 1100 de “table”, preponderent de la conferinţele şi cursurile ţinute la Dornach. În cadrul Ediției Complete Rudolf Steiner („Rudolf Steiner Gesamtausgabe“), ele se găsesc, drept completări la conferinţe, în seria Rudolf Steiner, Desene la tablă de la conferinţe («Wandtafelzeichnungen zum Vortragswerk»), , GA K 58/1 – 58/30, reproduse fotografic la dimensiuni micşorate.

Desenele și notaţiile la tablă făcute de Rudolf Steiner pe parcursul acestui ciclu de conferințe se gasesc în volumul XXII (GA K58/22), împreună cu desenele aferente ciclurilor de conferințe GA 312, 314 și GA 315.

Tablele 4 și 6 (14 și 17 aprilie 1921) conțin și notații care nu au de-a face cu conferințele de față, notații care țin de cursul de Euritmie curativă, GA 315, ținut în aceeași zi.

La conferința din 15 aprilie 1921 (conferința a 5-a) desenele originale nu s-au păstrat. Desenele care se găsesc în conferință provin din stenograme.
plansa 1
Tabla 1
Conferința 1 — Dornach, 11 aprilie 1921plansa 2
Tabla 2 (textul nu este scris de Rudolf Steiner)
Conferința 2 — Dornach, 12 aprilie 1921plansa 3
Tabla 3
Conferința 3 — Dornach, 13 aprilie 1921plansa 4
Tabla 4
Conferința 4 — Dornach, 14 aprilie 1921
(și GA 315)
Tabla 5
Conferința 6 — Dornach, 16 aprilie 1921plansa 6
Tabla 6
Conferința 7 — Dornach, 17 aprilie 1921
(și GA 315)plansa 7
Tabla 7
Conferința 8 — Dornach, 18 aprilie 1921