Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

CURSUL DE PEDAGOGIE CURATIVĂ

GA 317


CUVÂNT ÎNSOŢITOR PENTRU EDIŢIA ROMÂNEASCĂ
A CURSULUI DE PEDAGOGIE CURATIVĂ


„Cu bucurie cordială plină de recunoştinţă salut această traducere. Fie ca ea să fie un adevărat ajutor tuturor celor ce – în prezent şi viitor – vor să se dăruiască unor astfel de impulsuri de viaţă date de Dr. Rudolf Steiner!

Sunt adânc mişcat de faptul că eu, cu excepţia unuia care necesită îngrijire specială, sunt singurul căruia îi mai este îngăduit să rămână pe Pământ, dintre cei care au participat la evenimentul de atunci. A fost un moment sărbătoresc, când noi, la 18.6.1924, din „Lauenstein“, în Jena, am putut privi împreună cu Rudolf Steiner spre „Paradis“ – pe malul fluviului Saale, unde Goethe a avut inspiraţii esenţiale pentru „Povestea“* sa. Două astfel de motive străluminează încă până în prezent din ea:

„Unul singur nu ajută, ci numai cel ce se uneşte cu mulţi, la vremea potrivită.“ şi
„Iubirea nu domneşte, ci clădeşte, şi asta­i mai mult.“

Fie ca forţa unor astfel de cuvinte să acţioneze în continuare binecuvântător până în viitorul îndepărtat!

Schloss Hamborn, Noiembrie 1996                   
Siegfried Pickert
Căminul de seniori „Haus Friedland“


* J. W. v. Goethe „Das Märchen“ (cunoscută şi sub titlul: „Povestea despre şarpele verde şi frumoasa floare de crin“ – n.tr.)