Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

CURSUL DE PEDAGOGIE CURATIVĂ

GA 317


NOTE LA EDIŢIA GERMANĂ

Figurile au putut fi reproduse după desenele originale la tablă ale lui Rudolf Steiner (tabla a fost acoperită cu coli de hârtie neagră, care au fost păstrate, n. tr.) şi publicate pentru prima dată în anul 1975.

 1. «Procurorul Wulffen»: Erich Wulffen, * 1862, criminalist şi scriitor.

 2. «care au fost în Breslau, ...»: Cu ocazia Întrunirii de la Koberwitz dintre 7-16 iunie 1924, când a fost ţinut Cursul de Agricultură, Rudolf Steiner a ţinut la 9 iunie, în Breslau şi la 17 iunie în Koberwitz câte o cuvântare pentru tineri. La 9 iunie el a dat în încheiere răspunsuri la întrebările puse de auditori. Ambele cuvântări au fost publicate – împreună cu altele – sub titlul Sarcina de cunoaştere a tineretului, GA 217a, Dornach, 1957.

 3. «Se ia extractul de hipofiză – noi îl preparăm -»: Este vorba de producerea preparatului de hipofiză de firma WELEDA AG, Arlesheim.

 4. «conferinţele în care am vorbit despre adevărata importanţă a creierului omului» -: Este vorba de conferinţa din 2 martie 1924, publicată în Consideraţii esoterice de contexte karmice, vol. I, GA 235, 1975.

 5. «Lauenstein» în Jena-Lichtenhain, Cămin de Pedagogie Curativă, întemeiat în mai 1924 de Franz Löffler, Siegfried Pickert şi Albrecht Stroschein.
  Werner Pache, care a publicat acest Curs, a adăugat la ediţia 1952 următoarea notiţă:
  La vizita sa în nou-aranjatul «Lauenstein» la 18 iunie 1924 i-au fost prezentaţi lui Rudolf Steiner copiii internaţi acolo. El a văzut fiecare copil, a vorbit cu fiecare şi s-a lăsat informat despre antecedente, după care a dat explicaţii despre contextele respective precum şi indicaţii în privinţa terapiei şi a măsurilor de pedagogie curativă.
  Toate explicaţiile şi impulsurile date de Rudolf Steiner cu ocazia aceste vizite au fost notate. Ele constituie valoroase completări a temelor abordate în Curs. În afară de aceasta, felul în care s-a adresat el copiilor, interesul plin de dăruire şi abordarea iubitoare a tuturor detaliilor a constituit o trăire profundă pentru conlucrătorii prezenţi, care s-au străduit în continuare să cultive acest stil. Unele indicaţii ale lui Rudolf Steiner vor fi redate în cele ce urmează.
  În cazul acestui băiat, Rudolf Steiner a atras atenţia asupra faptului că lui îi lipseşte „nisipul cerebral“ (este vorba de concrementele de calciu din epifiză – n.tr.). Crampele şi întreaga stare patologică ar fi fost cauzate de o sperietură a mamei în timpul sarcinii (ceea ce s-a confirmat prin anamneză). În astfel de situaţii trebuie făcută anamneza sarcinii. Crampele ar fi secundare.
  În ce priveşte terapia el a indicat extractul de tiroidă administrat sub formă de injecţii. Este vorba de a îl aplica centripetal, pentru a provoca o reacţie contrară, centrifugală. Trebuie avut grijă ca în preparat să fie prezenţi corpusculi epiteliali. În ziua următoare vor trebui măsurate cantitativ şi calitativ temperatura, pulsul şi frecvenţa respiratorie.
  În continuare el a indicat apă de Levico 1/8 într-un pahar, care să fie băut în cursul zilei.
  Euritmie curativă: O I L.
  Notiţele lui W. Pache din ediţia 1952:
  La vizita lui Rudolf Steiner în Lauenstein acest copil debil mintal grav, în general foarte agitat a devenit pentru un moment foarte liniştit şi paşnic, astfel încât trăsăturile foarte fine ale fiinţei sale, de obicei distorsionate, au putut ieşi la iveală. Rudolf Steiner s-a informat asupra percepţiilor senzoriale (ale copilului). S-a constatat că el este miop. În afară de dantura carioasă, Rudolf Steiner a constatat că şi unghiile copilului erau fragile.
  Citate din convorbire:
  «Nu a frapat la mamă nimic? Aici avem de a face cu un caz karmic ciudat. Corpul astral este hipermatur. În el acţionează ceva din încarnarea precedentă. El a petrecut doar un timp scurt între moarte şi noua naştere, astfel încât a preluat ceva din corpul astral din încarnarea anterioară. El mai are noaptea visuri ciudate. Acest lucru se va manifesta prin aceea că el va povesti la trezire, foarte fragmentar, lucruri ciudate. S-ar putea ca el să vadă şerpi care se încolăcesc, în măsura în care el a văzut deja şerpi. El are un corp astral defectuos, în special în regiunea occipitală (la care Rudolf Steiner, cu un interes deosebit de intens a pus mâna pe capul acoperit cu păr negru, foarte des şi sârmos, al copilului). Acestei astralităţi i s-ar putea crea o contrapondere prin administrarea de alge. Algele atrag astralitatea din aerul înconjurător; ciupercile chiar mai mult. Dar nu trebuie început cu cele mai puternice. Plantele parazite atrag puternic astralitatea; prin injecţii de alge poate fi atrasă o astralitate sănătoasă, contrariul celei din corpul copilului. Terapie: Extract de alge D5; Belladonna D4, D10, D15, D20, D30».
  La analiza tabelei de crize convulsive şi la întrebarea, dacă convulsiile se manifestă în corelaţie cu fazele lunii, Rudolf Steiner a făcut remarca următoare: Acţiunea lunii nu ar putea fi cauza imediată a convulsiilor, ci ea ar putea cel mult să influenţeze starea de conştienţă.
  Euritmie: în special cu membrele inferioare.

 6. «Întreaga tipologie a acestei fete demonstrează acest lucru». Citat după notiţele lui W. Pache – Rudolf Steiner: «Ea are un corp astral deformat; el nu este plăsmuit unitar, sus este slab, jos puternic».

 7. «... indicată euritmia curativă». În Lauenstein a fost indicat: Clisme de nicotină 5% infuzie, de două ori pe săptămână; dacă nu ajută: injecţii de Nicotiana D6. Euritmie curativă: F, M, UT, TU.
  În ce priveşte această remarcă trebuie menţionat că această infuzie de frunze de tutun de 5%, conform afirmaţiilor doctorului Hardt, care lucra în acea vreme în Lauenstein, şi a soţiei sale (soră medicală, n.tr.), nu a fost aplicată sub formă de clismă. Trebuie avertizat să nu se administreze clisme în această concentraţie, deoarece este posibil ca indicaţia în procente să fi fost înregistrată greşit. Infuzii de tabac chiar şi nefermentat nu sunt inofensive, în funcţie de conţinutul de nicotină al frunzelor, care nu poate fi constatat cu uşurinţă. Se avertizează să nu se aplice o astfel de aplicaţie fără simţ critic şi generalizând, şi trebuie accentuat că este vorba de o indicaţie dată unui medic şi nu unor laici.

 8. «în funcţie de educaţia anterioară» – În Lauenstein: Manifestările patologice de la acest băiat ar fi cauzate de ceva ce ar fi suferit el în încarnarea anterioară. El ar fi fost probabil multă vreme singur, de pildă după un naufragiu. Acest lucru s­ar manifesta acum ca o slăbiciune a eului. – Din punct de vedere medical ar trebui să i se administreze injecţii de Zahăr D6, 7 injecţii în 14 zile; apoi 14 zile spălături (externe) cu soluţie apoasă de amidon. Prin aceea că corpul trebuie să transforme amidonul în zahăr (glucoză – n.tr.) el va fi stimulat în alt fel să îşi dezvolte eul.
  Din punct de vedere educaţional ar fi de urmat sfatul următor: Băiatul ar trebui să scrie un jurnal cotidian, în care să menţioneze ce a făcut peste zi. Prin aceasta ar trebui fortificat eul său. Ar trebui să i se povestească istorioare pedagogice, care să ducă la prinderea hoţilor. Coţofana fură mereu şi este respinsă de celelalte păsări. În afară de aceasta ar trebui să facă lucruri practice pentru tot căminul. El ar trebui să înveţe cum se confecţionează bocanci (cizme); ar putea face bocanci pentru toţi cei din cămin. De asemenea ar putea grădinări. Ar trebui să fie stimulat să „bricoleze“, de pildă cum ar putea fi construită o uşă de vagon (de cale ferată) astfel încât ea să se deschidă automat atunci când păşeşti pe treapta vagonului şi se închide tot automat, şi lucruri asemănătoare.

 9. «Acum mai avem de conferit despre un băiat...»: În cazul acestui băiat Rudolf Steiner a vorbit de o «atrofie hipofizară»; terapie cu Hypophysis şi Arsenicum.
  Euritmie curativă: L, M, S, R.

 10. Horoscoape: «Datele horoscoapelor sunt: Jena, 6 dec. 1909, ± 4 a.m.; Jena, 18 mai 1921, ± 3 a.m.»