Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

A PATRA DIMENSIUNE

GA 324a


DESPRE ACEASTĂ EDIŢIE


Explicalia de mai jos este preluată din ediţia publicată în limba germană.

Discuţiile matematice despre spaţiul multidimensional au avut loc de la mijlocul secolului al XIX-lea dar au intrat în conştienţa publicului larg numai când întrebarea despre existenţa spaţiului cvadridimensional a fost legată de experimentele spiritualiste. Introducerile uşor de citit ‒ unele din ele scrise în forma nuvelelor ‒ la geometria figurilor cvadridimensionale au ajutat la obţinerea unei largi cunoaşteri despre problemele relatate.

Prima parte a acestei ediţii constă dintr-o serie de conferinţe ţinute de Rudolf Steiner privitor la chestiunea, mult discutată în timpul lui, a existenţei reale a celei de a patra dimensiuni. În special membrii Societăţii teosofice s-au preocupat de acest subiect, din 1880 şi 1890, în conexiune cu rapoartele despre experimentele spiritualiste, dintre care unele au fost conduse de reputaţi oameni de ştiinţă (Zöllner şi alţii) şi mediumuri mai mult sau mai puţin profesioniste. Totuşi, Steiner nu discută despre aceste componente spiritualiste, ci dezvoltă tema celei de a patra dimensiuni şi a dimensiunilor superioare din perspective fundamentale. Discuţia sa despre geometria figurilor cvadridimensionale ocupă o mare parte din conferinţe, servind în primul rând şi mai ales ca antrenament preparator pentru dobândirea cunoaşterii spirituale. Faptul că asemenea concepte matematice corespund realităţii poate fi determinat doar aplicând metodele ştiinţei spiritului. Steiner prezintă această perspectivă asupra celei de a patra, a cincea şi a şasea dimensiuni şi proiecţiile lor în lumea fizică.

Circumstanţele exacte în care au fost ţinute conferinţele incluse în acest volum nu sunt cunoscute. Putem presupune totuşi că Rudolf Steiner a fost rugat de către cercurile teosofice să ia poziţie în problema celei de a patra dimensiuni. Astfel conferinţele ţinute membrilor Societăţii teosofice sunt destinate mai degrabă unei audienţe generale cu un interes pentru acest subiect decât unei audienţe formate din experţi educaţi ştiinţific sau matematic.

Cea de-a doua parte a cărţii este mai cuprinzătoare, ea include sesiunile de întrebări şi răspunsuri care orbitează în jurul relaţiilor dintre conceptele matematice şi imaginile realităţii spirituale. În plus faţă de dimensiunile spaţiului, teme importante includ geometria proiectivă (în mod special tranziţia de la cerc la linia dreaptă proiectivă), viteza luminii, geometria fluidă între arhetip şi imagine, numerele pozitive şi negative, numerele imaginare şi hiperimaginare, cea de a treia lege a lui Copernic şi în mod special teoria relativitătii a lui Einstein:

În sesiunile de întrebări şi răspunsuri din 1920, situaţia privitoare la problema existenţei spaţiilor cvadridimensionale s-a schimbat. Între timp, concepte specifice cvadridimensionale au fost subiectul unor serioase interpretări făcute de fizicieni ca rezultat al punctului de vedere geometric al teoriei relativităţii a lui Einstein şi a teoriei gravitaţiei (continuumul cvadridimensional spaţio-temporal). Mai mult, Rudolf Steiner a fost atunci apt să prezinte această problemă, cel puţin în parte, unui public cu educaţie ştiinţifică. Totuşi, afirmaţiile lui scot la iveală faptul că punctul de vedere ştiinţific asupra problemei dimensiunii a rămas de fapt acelaşi.

Fiindcă Steiner ne conştientizează conexiuni mult mai prufunde în termeni elementari, aceste conferinţe şi sesiunile de întrebări şi răspunsuri sunt atât de interes general antroposofic cât şi de interes pentru experţi din domenii specifice. În particular, totuşi, ele conţin mulţi stimuli pentru diverse tipuri de cercetare, pentru individualităţi orientate ştiinţific. Despre problema spaţiului multidimensional şi subiectele înrudite, vezi, de asemenea, eseurile, materialele culese şi comentariile compilate de către editorul ediţiei germane din arhiva Rudolf Steiner. Aceste materiale au fost publicate în seria Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe („Articole despre opera completă a lui Rudolf Steiner“), nr. 114/115, Rudolf Steiner und der mehrdimensionale Raum („Rudolf Steiner şi spaţiul multidimensional“), Dornach, 1995.

BAZELE TEXTULUI

Notele conferinţelor şi sesiunilor de întrebări şi răspunsuri ţinute de Rudolf Steiner care sunt incluse în acest volum nu sunt note transcrise cuvânt cu cuvânt. Notiţele care au ajuns la noi de la diverşi participanţi sunt sau doar rezumate ale conţinutului conferinţelor sau înregistrări mai mult sau mai puţin fragmentare. Stenogramele originale sunt valabile numai în cazul celor câteva note luate de Franz Seiler şi al conferinţelor înregistrate de Helene Finckh.

Am încercat să creăm un text coerent din aceste note care variază mult în calitate. Ca rezultat, schimbările gramaticale şi poziţia cuvintelor au fost inevitabile. De vreme ce nu ne putem asuma responsabilitatea ca notiţele să reprezinte exprimarea originală a lui Steiner, asemenea schimbări nu sunt notate individual în cazurile unde nu a fost schimbat înţelesul.

Următoarele semne indică munca editorului în corpul textului şi în note:

(Figura 1)
indică un desen inclus în text.
(Nota 1)
indică notele de la sfârşit adăugate de editor.
Abbott [1884]  
cifrele date între paranteze drepte după numele unui autor indică o operă inclusă în bibliografie.

Următoarele persoane au fost responsabile pentru notiţe:

Conferinţe

Berlin 
24 martie
1905  
Marie von Sivers (Steiner)
Bertha Lehman (Reebstein)
Berlin
31 martie
1905
Marie von Sivers (Steiner)
Bertha Lehmau (Reebstein)
Berlin
17 mai 
1905
Walter Vegelahn
Franz Seiler
Bertha Lehman (Reebstein)
Berlin
24 mai
1905
Walter Vegelahn
Franz Seiler
Bertha Lehman (Reebstein)
Berlin
31 mai
1905
Walter Vegelahn
Franz Seiler
Bertha Lehman (Reebstein)
Berlin
7 iunie
1905
Walter Vegelahn
Jacob Miihletahler
Bertha Lehman (Reebstein)
Berlin
7 noiembrie 1905
Marie von Sivers
Berlin
22 octombrie  
1905
Clara Michels

Sesiuni de întrebări şi răspunsuri

Berlin 
1 noiembrie
1904 
Franz Seiler
Stuttgart
2 septembrie
1906
Alice Kinkel
Nürnberg  
28 iunie
1908
Camilla Wandrey
Dornach
30 martie
1920
Helene Finckh
Dornach
31 martie
1920
Helene Finckh
Dornach
15 octombrie  
1920
Helene Finckh
Dornach
7 aprilie 1921
Helene Finckh
Dornach
26 august 1921
Helene Finckh
Haga
12 aprilie
1922
Hedda Hummel

Sursele celorlalte notiţe nu sunt cunoscute.

Desene în text: Schiţele figurilor pe care Rudolf Steiner le-a desenat pe tablă în timpul conferinţelor sunt disponibile numai în forma în care au fost păstrate de către autorii notiţelor. Reconstrucţiile figurilor din acest volum au fost făcute de Renatus Ziegler.

Titlurile conferinţelor au fost luate din notiţe.

Titlul volumului a fost ales de către editor.