Biblioteca antroposofică


Corecturi

Rudolf Steiner

BAZELE SPIRITUAL-ŞTIINŢIFICE PENTRU PROSPERAREA AGRICULTURII

GA 327

INDICAŢII

Sursele textului: Conferinţele acestui curs au fost stenografiate oficial de către Kurt Walther, Berlin. Transcrierea lor în text a stat la baza primei ediţii din 1925. Pentru ediţia a doua, din 1929, a fost luată în considerare în plus stenograma D-nei Dr. L. Kolisko, rezultând astfel mai multe îmbunătăţiri în text. Nu se mai poate stabili în ce măsură au fost folosite şi notiţele altor participanţi la curs.

Publicaţii. Conferinţă la Dornach, 20 iunie 1924 în Constituirea Societăţii Antroposofice Generale şi a Universităţii Libere de Ştiinţă Spirituală. Reconstruirea Goetheanumului 1924-1925. GA 260a.

Operele lui Rudolf Steiner sunt date indicându-se şi numărul bibliografic (GA) din cadrul Ediţiei Complete. Vezi şi tabelul sinoptic de la sfârşitul volumului.

 1. timp de trecere de la Kali Yuga la epoca luminoasă: Kali Yuga (era tenebrelor) care a început în anul 3101 î.H. şi a atins punctul culminant în momentul întrupării lui Hristos, s-a încheiat în anul 1899. De comparat cu expunerile din conferinţele a 3-a şi a 4-a din ciclul de conferinţe Impulsul lui Hristos şi dezvoltarea conştienţei Eului, GA 116, şi în volumul Evenimentul apariţiei lui Hristos în lumea eterică, GA 118.

 2. Nouă conferinţe despre Karmă: „Karma ca plăsmuitoare a destinului vieţii omeneşti” din Consideraţiuni esoterice asupra legăturilor karmice vol.V,  GA 239.

 3. dare de seamă despre…vezi: „Către membri! Manifestările din Koberwitz şi Breslau” din „Ce se petrece în Societatea Antroposofică/ Comunicări către membri” Anul I ‒ nr.24 din 22 iunie 1924; retipărit în Constituirea Societăţii Antroposofice Generale şi a Universităţii Libere de Ştiinţă Spirituală. Reconstruirea Goetheanumului 1924-1925, GA 260a.

 4. ceea ce a emanat de la sesiunea de Crăciun: vezi Rudolf Steiner: Congresul de Crăciun pentru întemeierea Societăţii Antroposofice Generale 1923 - 1924  GA 260, a şi mai sus-numita Constituirea...

 5. anul trecut la Penmaenmawr: vezi Rudolf Steiner Cunoaşterea iniţiatică. Evoluţia spirituală şi fizică a lumii şi a omenirii în trecut, prezent şi viitor din puncte de vedere ale antroposofiei 13 conferinţe, Penmaenmawr, 19-31 august 1923, GA 227.

 6. începând cu „Zorii unei zile noi”: Societatea pe acţiuni pentru promovarea valorilor spirituale în agricultură „Zorii unei zile noi” (cu sediul la Stuttgart) având în componenţă printre altele moara din Dischingen împreună cu ferma, moara de cereale şi fabrica de cherestea, ca şi moşiile Ölhaus, Unterhueb, Lachen, Dorenwaid şi Lanzenberg din Würtenberg şi Allgäu.

 7. Gustav Theodor Fechner (1801-1887). Savant, fondator al psihofizicii. Vezi lucrarea lui, „Profesorul Schleiden şi Luna”, Leipzig 1856 pag. 153 şi urm.

 8. Matthias Jakob Schleiden, (1804-1881), savant.

 9. Equisetum…90% acid silicic: În cenuşă!

 10. silice, de fapt 48%: În literatura mineralogică este indicat conţinutul scoarţei pământului în siliciu (acid silicic =SiO2), respectiv cuarţ, de 45-50%.

 11. Saturn este vizibil numai cincisprezece ani: Prin cei 15 ani trebuie înţeles probabil timpul în care în cursul celor 30 de ani cât durează revoluţia sa, Saturn rămâne deasupra orizontului unui punct al Pământului. Pentru a fi vizibil în sensul literal al cuvântului, mai trebuie ca Soarele să nu se afle în acelaşi timp deasupra orizontului.

 12. Cercetările doamnei Dr. L. Kolisko: Vezi L.Kolisko „Dovada fizică a acţiunii celor mai mici entităţi”, Stuttgart1 923.

 13. Veţi găsi la Goethe această frază: „În natură toate trăiesc prin a lua şi a da”: Cuvânt cu cuvânt: „Dante a descris deja magistral metamorfoza în sensul elevat al cuvântului prin luare şi cedare, câştig şi pierdere”. Maxime în proză, nr. 461, în vol. V din Scrierile de ştiinţe naturale ale lui Goethe, editate şi comentate de Rudolf Steiner în „Deutsche National – Literatur” a lui Kürschner, 1884-1897, 5 volume, reeditate la Dornach în 1975, GA 1a-e (există şi ca ediţie separată în broşură).

 14. Dr. med. Ita Wegman (1876-1943); medic, colaboratoare a lui Rudolf Steiner, fondatoare a Institutului clinic-terapeutic din Arlesheim/Elveţia. Vezi Rudolf Steiner /Ita Wegman Fundamente pentru o extindere a artei de a vindeca pe baza cunoştinţelor spiritual-ştiinţifice (1925), GA 27.

 15. Dr. Guenther Wachsmuth, (1893-1963); începând de la Crăciunul din 1923 membru al Comitetului Director al Societăţii Antroposofice Generale ca secretar şi trezorier, şi conducător al Secţiunii de ştiinţe ale naturii.