Biblioteca antroposofică


Corecturi

Rudolf Steiner

Ființe spirituale din natură


BIBLIOGRAFIE

Alte lucrări ale lui Rudolf Steiner pe tema „Entităţi ale naturii”:

1. Lucrări (din Ediţia operelor complete ale lui Rudolf Steiner)
Patru drame-misteriu [Vier MysteriendramenJ: I. Poarta iniţierii [Pforte der Einweihung]. II. Încercarea sufletului [Die Prüfung der Seele]. III. Păzitorul Pragului [Der Hüter der Schwelle]. IV Trezirea sufletelor [Der Seelen Erwachen]; Dornach, 1981, GA 14.
2. Conferinţe
Intervenţia unor entităţi spirituale în om [Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menschen]. Treisprezece conferinţe, Berlin, 6 ianuarie-11 iunie 1908, GA 102.
Ierarhiile spirituale şi reflectarea lor în lumea fizică. Cerc zodiacal, planete, Cosmos [Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen WeltJ. Zece conferinţe, Diisseldorf, 12 – 22 aprilie 1909, GA 110.
Entităţile spirituale din corpurile cereşti şi din regnurile naturii [Die geistigen Wesenheiten in den Himmelskorpern und Naturreichen]. Unsprezece conferinţe, Helsingfors, 3-14 aprilie 1912, GA 136.
Trăirea ciclului anual în patru imaginaţiuni cosmice [Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen]. Şase conferinţe, Dornach 3-13 octombrie şi Stuttgart, 15 octombrie 1923, GA 229.
Omul ca acord al Cuvântului cosmic creator, plăsmuitor şi modelator [Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden, bildenden und gestaltenden Weltenwortes]. Douăsprezece conferinţe, Dornach, 19 octombrie – 11 noiembrie 1923, GA 230.
Conştienţa inițiaților. Căile adevărate şi căile false ale cercetării spirituale [Das Iniţiatenbewußtsein. Die wahren und die falschen Wege der geistigen Forschung]. Unsprezece conferinţe, Torquay (Anglia), 11-22 august 1924, GA 243.
Impulsuri spiritual-ştiinţifice pentru dezvoltarea fizicii II. Al doilea Curs de ştiinţe ale naturii: Căldura la graniţa dintre materialitatea pozitivă şi materialitatea negativă [Geistwissenschaftliche Impulse zur Entwicklung der Physik II. Zweiter naturwissenschaftlicher Kurs: Die Wärme auf der Grenze positiver und negativer Materialität]. Paisprezece conferinţe, Stuttgart, 1-14 martie 1920, GA 321.
Limite ale cunoaşterii naturii şi biruirea lor [Grenzen der Naturerkenntnis und ihre Überwindung]. Opt conferinţe prezentate la primul curs din cadrul Şcolii superioare de antroposofie, Dornach, 27 septembrie-3 octombrie 1920, GA 322.