Biblioteca antroposofică


Corecturi

Rudolf Steiner

Ființe spirituale din natură


INDICE AL SURSELOR BIBLIOGRAFICE

 1. „Fiinţe elementare ale pământului şi ale apei” (Helsinki, 3 aprilie 1912): din GA 136, Entităţile spirituale din corpurile cereşti şi din regnurile naturii [Die geistigen Wesenheiten in den Himmelskörpern und Naturreichen], Dornach, 1984.
 2. „Fiinţe elementare şi spirite ale Cosmosului” (Helsinki, 4 aprilie 1912): din GA 136, Entităţile spirituale din corpurile cereşti şi din regnurile naturii [Die geistigen Wesenheiten in den Himmelskörpern und Naturreichen], Dornach, 1984.
 3. „Eliberarea fiinţelor elementare prin om” (Düsseldorf, 12 aprilie 1909): din GA 110, Ierarhiile spirituale şi reflectarea lor în lumea fizică [Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt], Dornach, 1991.
 4. „Gnomi, ondine, silfide şi salamandre” (Berlin, 16 mai 1908): din GA 102, Intervenția unor entităţi spirituale în om [Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menschen], Dornach, 1984.
 5. „Fantome, spectre, demoni” (Berlin, 4 iunie 1908): din GA 102, Intervenția unor entităţi spirituale în om [Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menschen], Dornach, 1984.
 6. „Spirite elementare ale naşterii şi ale morţii” (Dornach, 6 octombrie 1917): din GA 177, Substraturile spirituale ale lumii exterioare. Prăbuşirea spiritelor întunericului [Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt. Der Sturz der Geister der Finsternis], Dornach, 1985.
 7. „Adevărul, frumosul şi binele şi fiinţele elementare” (Dornach, 16 decembrie 1922): din GA 219, Relaţia lumii stelelor cu omul şi a omului cu lumea stelelor. Comuniunea spirituală a omenirii [Das Verhältnis der Sternenwelt zum Menschen und des Menschen zur Sternenwelt. Die geistige Kommunion der Menschheit], Dornach, 1984.
 8. „Spiritele elementare şi lumea plantelor” (Dornach, 2 noiembrie 1923): din GA 230, Omul ca acord al Cuvântului cosmic creator, plăsmuitor şi modelator [Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden, bildenden und gestaltenden Weltenwortes], Dornach, 1985.
 9. „Spiritele elementare şi lumea animalelor” (Dornach, 3 noiembrie 1923): din GA 230, Omul ca acord al Cuvântului cosmic creator, plăsmuitor şi modelator [Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden, bildenden und gestaltenden Weltenwortes], Dornach, 1985.
 10. „Ființe elementare ahrimanice” (Torquay, 19 august 1924): din GA 243, Conştienţa iniţiaţilor. Căile adevărate şi căile false ale cercetării spirituale [Das Iniţiatenbewußtsein. Die wahren und die falschen Wege der geistigen Forschung], Dornach, 1983.
 11. „Lumea elementară şi viitorul omenirii” (Dornach, 28 mai 1922): din GA 212, Viaţă sufletească şi aspiraţie spirituală a omului în relaţie cu evoluţia Lumii şi a Pământului [Menschliches Seelenleben und Geistesstreben im Zusammenhange mit Welt- und Erdenentwickelung], Dornach, 1978.
 12. „Cunoaşterea lumii elementare (München, 26 august 1913): din GA 147, Tainele Pragului [Die Geheimnisse der Schwelle], Dornach, 1982.