Biblioteca antroposofică


Corecturi

Rudolf Steiner

Ființe spirituale din natură


NOTE

I. Introducere

 1. Citat după Wolf-Ulrich Klünker: John Scotus Eriugena. A gândi în dialog cu Îngerul, Stuttgart [Johannes Scotus Eriugena. Denken im Gespräch mit dem Engel], 1988, pp. 98 şi urm.

 2. Acest citat şi următoarele sunt extrase din conferinţa lui Rudolf Steiner din 12 aprilie 1909 (seara) (GA 110); conferinţa este redată în cartea de faţă la pagina 54 şi următoarele.

 3. Trezirea sufletelor. Procese sufleteşti şi spirituale în tablouri scenice de Rudolf Steiner [Der Seelen Erwachen. Seelische und geistige Vorgänge in szenischen Bildern von Rudolf Steiner]. În Rudolf Steiner, Patru drame-misteriu [Vier Mysteriendramen] (GA 14), p. 485 (1981).

 4. Idem, p. 487.

 5. Idem, pp. 419 şi urm.

 6. Idem, p. 426.

 7. Acest citat şi următoarele sunt extrase din conferinţa lui Rudolf Steiner din 26 august 1913 (GA 147); conferinţa este redată în cartea de faţă la pagina 198 şi următoarele.

 8. Citat după Klünker, Eriugena, pp. 88 şi urm.

 9. John Scotus Eriugena, Despre împărţirea naturii [De divisione naturae]. Traducere în limba germană de Ludwig Noack, Hamburg, 1870-1874  (retipărită în 1983), I, p. 3. Textul latin: Migne, Patrologia Latina 122, col. 441 A.

 10. Idem, I, p. 3 f. Migne, PL 122, col. 441 B.

 11. Conferinţă a lui Rudolf Steiner din 14 noiembrie 1923 (GA 231).

 12. Comp., de exemplu, Despre împărțirea naturii [De divisione naturaeJ, II, pp. 193 şi urm. Migne, PL 122, col. 876 şi urm.

 13. Idem, II, p. 199. Migne, PL 122, col. 879 B.

 14. Idem, II, p. 226. Migne, PL 122, col. 896 D.

 15. Idem, II, p. 306. Migne, PL 122, col. 950 AB.

 16. Conferinţă a lui Rudolf Steiner din 16 septembrie 1923 (GA 228).

 17. Comp., de exemplu, următoarele conferinţe: 27 decembrie 1923 (GA 233); 29 decembrie 1923 (GA 233); 4 ianuarie 1924 (GA 233a); 5 ianuarie 1924 (GA 233a); 12 ianuarie 1924 (GA 233a); 31 martie 1924 (GA 239); 1 iulie 1924 (GA 237); 13 iulie 1924 (GA 237); 1 august 1924 (GA 237); 14 august 1924 (GA 240); 12 septembrie 1924 (GA 238).

 18. Rudolf Steiner, Teze antroposofice [Anthroposophische Leitsätze] (GA 26), p. 259 (1983), nr. 184.

 19. Idem, p. 257: „De la natură la subnatură” [„Von der Natur zur Unter-Natur”], nr. 183.

IV. Gnomi, ondine, silfide şi salamandre

 1. Veți cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face liberi!”: Evanghelia după Ioan 8, 32.

V. Fantome, spectre, demoni

 1. un arhitect de seamă: baronul Heinrich von Ferstel, 1828-1883. Constructor, printre altele, al bisericii votive din Viena. Vezi, de asemenea: Emil Bock, Rudolf Steiner, Studii referitoare la viaţa şi la opera vieții sale [Rudolf Steiner, Studien zu seinem Lebensgang und Lebenswerk], Stuttgart, 1967, p. 41.

 2. prin coborârea „limbilor de foc”: Faptele Apostolilor 2, 3.

VI. Spirite elementare ale naşterii şi ale morţii

 1. Leonardo da Vinci, 1452-1519.

 2. descrieri pe care le-am prezentat cu privire la era atlanteeană: Vezi, printre altele: Ştiința ocultă în rezumat [Geheimwissenschaft im Umriß], GA 13, în capitolul „Evoluţia lumii şi omul”; şi Din Cronica Akasha [Aus der Akasha-Chronik], GA 11, în capitolul „Strămoşii noştri atlanteeni”.

 3. Richarda Huch, 1864-1947: Credinţa lui Luther, Scrisori către un prieten [Luthers Glaube, Briefe an einen Freund], Inserl-Uerlag, Leipzig, 1916.

 4. Nu-l pot ei dibui pe drac...”: Goethe, Faust I, „Pivniţa lui Auerbach”. Citatul exact sună astfel:
  „Nu-l pot ei dibui pe drac,
  Nici chiar de guler să-i înşface.
  (Goethe, Faust, Editura Paralela 45, Piteşti, ediţia a 2-a, 2008, în traducerea lui Mihail Nemeş, pp. 93-94, n. tr.)

 5. cuvântul lui Christos: Evanghelia după Matei 18, 20.

 6. a spus un cuvânt foarte frumos: Spre sfârşitul scrisorii a cincea din Credinţa lui Luther, Scrisori către un prieten se spune: „Desigur, în vremea lui Nietzsche s-au născut mulţi ca bestii blonde, care nu aveau în sine destulă animalitate pentru a deveni un simplu cobai.”

VII. Adevărul, frumosul şi binele şi fiinţele elementare

 1. Referitor la această conferinţă: Lupta entităţilor luciferice şi ahrimanice pentru a pune stăpânire pe natura umană este descrisă şi în cele trei conferinţe prezentate la Londra la 12, 16 şi 19 noiembrie, 1922, conţinute în Corelaţii spirituale în modelarea organismului uman [Geistige Zusammenhänge in der Gestaltung des menschlichen Organismus], GA 218.

 2. gnomi şi silfide în dramele-misteriu: Rudolf Steiner, Trezirea sufletelor, a patra dramă-misteriu, tabloul al doilea. Patru drame-misteriu [Vier Mysteriendramen], GA 14.

VIII. Spiritele elementare şi lumea plantelor

 1. afirmaţia lui Jean Paul: În Adevăr din viaţa lui Jean Paul. Poveste a copilăriei scrisă de el însuşi [Wahrheit aus Jean pauls Leben. Kindheitsgeschichte von ihm selbst geschrieben] (3 caiete în 2 volume), Breslau, 1826-1828; Caietul 1, p. 53.

 2. despre această formă idee spirit: Vezi Rudolf Steiner, a patra dramă-misteriu, Trezirea sufletelor, tabloul al doilea: corul gnomilor, corul silfidelor, GA 14.

 3. nunţi veşnice: Goethe, „Desfăşurare, pulverizare, evaporare, picurare” [„Verfolg, Verstăubung, Verdunstung, Vertropfung”], în Scrierile de ştiinţe naturale ale lui Goethe [Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften], 5 volume, editate şi comentate de Rudolf Steiner, 1884-1897, apărute în „Deutsche National-Literatur” a lui Kiirschner, GA 1 a-e, retipărite, Dornach, 1975, volumul I, p. 163.

IX. Spiritele elementare şi lumea animalelor

 1. în „Goetheanum”: în Ideea Goetheanumului în mijlocul crizei culturale a prezentului. Culegere de articole din săptămânalul „Das Goetheanum”, 1921 până în 1925 [Der Goetheanumgedanke inmitten der Kulturkrisis der Gegenwart. Gesammelte Aufsătze aus der Wochenschrift „Das Goetheanum” 1921 bis 1925], GA 36.

 2. Ştiința ocultă în rezumat [Geheimwissenschaft im Umriß] (1910), GA 13

XII. Cunoaşterea lumii elementare

 1. Rudolf Steiner, Ştiința ocultă în rezumat [Geheimwissenschaft im Umriß] (1910), GA 13; Cum se dobândesc cunoştinţe despre lumile superioare? [Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten] (1904), GA 10.

 2. ceea ce se poate numi... pacea spiritului: Vezi Rudolf Steiner, a patra dramă-misteriu, Trezirea sufletelor, tabloul al patrulea, GA 14:
  „Păzitorul:
  şi ai despre mine o imagine iluzorie,
  Dacă iluzia dorinţei se uneşte cu privirea,
  Iar pacea spiritului nu s-a înstăpânit
  În fiinţa ta, drept trup al sufletului.”

  (Toate citatele din această dramă-misteriu au fost redate în traducerea realizată de Adriana Onofrei, Adrian Iliescu, Gheorghe Paxino, apărută la Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2002 – n. tr. )