Biblioteca antroposofică


Corecturi

Rudolf Steiner

Despre lucrarea îngerilor şi a altor entități ierarhice


INDICE BIBLIOGRAFIC


Alte lucrări ale lui Rudolf Steiner pe tema ierarhiilor:

1. Scrieri (din ediţia Opere complete ale lui Rudolf Steiner).
Aus der Akasha-Chronik. Schilderungen vergangener Entwicklungsstufen des Menschen und der Erde aus übersinnlicher Anschauung (Din Cronica Akasha. Descrierea unor trepte trecute din evoluţia omului şi a Pământului, făcute pe baza unor contemplări suprasensibile), Dornach, 1986, GA 11.
Die Geheimwissenschaft im Umriß (Ştiinţa ocultă), Dornach, 1986, GA 13.
Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit. Geistewissenschaftliche Ergebnisse über die Menschheits-Entwicklung (Conducerea spirituală a omului şi a omenirii. Rezultate ale cercetării spiritual-ştiinţifice asupra evoluţiei omenirii), Dornach, 1987, GA 15.
Anthroposophische Leitsätze. Der Erkenntnisweg der Anthroposophie. Das Michael-Mysterium (Teze antroposofice. Calea de cunoaştere a antroposofiei. Misteriul lui Michael), Dornach, 1989, GA 26.

2. Conferinţe
Natur-und Geistwesen — ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt (Fiinţe naturale şi fiinţe spirituale — activitatea lor în lumea noastră vizibilă). Optsprezece conferinţe izolate, prezentate între 5 noiembrie 1907 şi 14 iunie 1908 în diferite oraşe, Dornach, 1983, GA 98.
Das Hereinwirken geistiger in den Menschen (Influenţele exercitate de entităţile spirituale asupra omului). Treisprezece conferinţe, Berlin, 6 ianuarie-11 iunie 1908, GA 102.
Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt. Tierkreis, Planten, Kosmos (Ierarhiile spirituale şi oglindirea lor în lumea fizică. Cerc zodiacal, planete, Cosmos). Zece conferinţe, Düsseldorf, 12-22 aprilie 1909, GA 110.
Die Mission einzelner Volksseelen im Zusammenhange mit der germanisch-nordischen Mythologie (Misiunea sufletelor popoarelor în legătură cu mitologia germanic-nordică). Unsprezece conferinţe, Kristiania (Oslo), 7-17 iunie 1910 (Ciclul 13). Cu un cuvânt înainte de Rudolf Steiner; Dornach, 1982, GA 121.
Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte. Das Sechstagewerk im I. Buch Moses (Misterele istoriei biblice a Genezei. Lucrarea în Şase zile din Cartea I a lui Moise). Unsprezece conferinţe, München, 16-26 august 1910 (Ciclul 141), Dornach, 1984, GA 122.
Die Evolution vom Geichtspunkte des Wahrhaftigen (Evoluţia din punctul de vedere al adevărului). Cinci conferinţe, Berlin, 31 octombrie-5 decembrie 1911 (Ciclul 35), Dornach, 1989, GA 132.
Die geistigen Wesenheiten in den Himmelskörpern und Naturreichen (Entităţile spirituale din corpurile cereşti şi din regnurile naturii). Unsprezece conferinţe, Helsingfors, 3-14 aprilie 1912 (Ciclul 21), cu o conferinţă publică: Ocultismul şi iniţierea, Dornach, 1984, GA 136.
Christus und die geistige Welt. Von der Suche nach dem heiligen Gral (Christos şi lumea spirituală. Despre căutarea Sfântului Graal). Şase conferinţe, Leipzig, 28 decembrie 1913-2 ianuarie 1914 (Ciclul 31), Dornach, 1987, GA 149.
Der menschliche und der kosmische Gedanke (Gândire umană, gândire cosmică). Patru conferinţe, Berlin, 20-23 ianuarie 1914 (Ciclul 33), Dornach, 1980, GA 151.
Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgotha. Kosmische und menschliche Metamorphose (Pietre de construcţie la o cunoaştere a Misteriului de pe Golgota. Metamorfoză cosmică şi umană). Şaptesprezece conferinţe, Berlin, 6 februarie-8 mai 1917 (Ciclurile 44 şi 45), Dornach, 1982, GA 175.
Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt. Der Sturz der Geister der Finsternis. Geistige Wesen und ihre Wirkungen (Substraturile spirituale ale lumii exterioare. Prăbuşirea spiritelor întunericului. Fiinţele spirituale şi activităţile lor), vol. I. Paisprezece conferinţe, Dornach, 29 septembrie-28 octombrie 1917, Dornach, 1986, GA 177.
Individuelle Geistwesen und ihr Wirken in der Menschen. Geistige Wesen und ihre Wirkungen (Fiinţe spirituale individuale şi activitatea lor în sufletul omului. Fiinţele spirituale şi activităţile lor), vol. II. Nouă conferinţe, St. Gallen, Zürich şi Dornach, 6-25 noiembrie 1917, Dornach, 1980, GA 178.
Die Sendung Michaels. Die Offenbarung der eigentlichen Geheimnisse des Menschenwesens (Misiunea lui Michael. Revelarea misterelor propriu-zise ale ființei umane). Douăsprezece conferinţe, Dornach, 21 noiembrie-15 decembrie 1919, Dornach, 1983, GA 194.
Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen (Trăirea ciclului anual, în patru imaginaţiuni cosmice). Şase conferinţe, Dornach, 3¬13 octombrie şi Stuttgart, 15 octombrie 1923, Dornach, 1989, GA 229.