Biblioteca antroposofică


Corecturi

Rudolf Steiner

Despre lucrarea îngerilor şi a altor entități ierarhice


INDICE AL SURSELOR BIBLIOGRAFICE


  1. Ce face îngerul în corpul nostru astral?, Zürich, 9 octombrie, 1918, din Noua spiritualitate şi trăirea lui Christos, GA 182, Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2010.
  2. Cele trei întâlniri ale sufletului uman cu fiinţele Universului, Berlin, 20 februarie 1917, din Metamorfoză cosmică şi umană, GA 175, Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2005.
  3. Plăsmuirea destinului în stare de somn şi în stare de veghe, Berna, 6 aprilie 1923, din Die menschliche Seele in ihrem Zusammenhang mit göttlich-geistingen Individualitäten. Die Verinnerlichung der Jahresfeste, GA 224, Dornach, 1992.
  4. Relaţia omului cu îngerul său şi cu ierarhiile superioare, Kristiania, 27 noiembrie 1921, din Nordische und mitteleuropäische Geistimpulse. Das Fest der Erscheinung Christi, GA 209, Dornach, 1982.
  5. Impulsul lui Michael şi Misteriul de pe Golgota, Stuttgart, 18 mai 1913, din Trepte premergătoare Misteriului de pe Golgota, GA 152, Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, Editura Triade, Cluj-Napoca, 2010.
  6. Cunoaşterea entităţilor superioare în diferite epoci, Dornach, 4 ianuarie 1924, din Centre de misterii ale Evului Mediu. Rosicrucianismul și principiul inițierii moderne, GA 233a, Editura Univers Enciclopedic, 2013.
  7. Ierarhiile a treia şi a doua, Helsingfors, 6 aprilie 1912, din Entităţile spirituale în corpurile cereşti şi în regnurile naturale, GA 136, Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2010.
  8. Prima ierarhie şi Trinitatea divină, Helsingfors, 7 aprilie 1912, din Entităţile spirituale în corpurile cereşti şi în regnurile naturale, GA 136, Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2010.
  9. Viitoarea existenţă jupiteriană şi entităţile sale, Dornach, 3 ianuarie 1915, din Kunst im Lichte der Mysterienweisheit, GA 275, Dornach, 1990.