Biblioteca antroposofică


Corecturi

Rudolf Steiner

Despre lucrarea îngerilor şi a altor entități ierarhice


NOTE

 1. Ştiinţa ocultă (1910), GA 13.
 2. În stenogramă apare cuvântul „entităţi” în loc de „perspective”; evident o eroare de citire sau de transpunere a stenogramei în scriere obişnuită.
 3. Referitor la acest paragraf: În mod evident aici stenograma e incompletă; probabil că au fost omise nişte propoziţii sau fragmente de propoziţie importante. Sensul pasajului rezultă din compararea cu p. 32 şi cu ajutorul expunerilor din Conducerea spirituală a omului şi a omenirii, cap. 2, GA 15.
 4. Ştiinţa ocultă (1910), GA 13.
 5. Plutarh, scriitor grec, 50-120 d.Chr. Citatul nu apare în stenogramă.
 6. Theophrastos Bombastos Paracelsus von Hohenheim, 1493-1541.
 7. Teosofie. Introducere în cunoaşterea suprasensibilă a lumii şi a menirii omului (1904), GA 9; vezi capitolul „Sufletul în lumea sufletelor după moarte”.
 8. „... aşa cum am arătat în ultimele conferinţe publice... , Berlin, 17 februarie 1917, în Spirit şi materie, viaţă şi moarte, GA 66.
 9. „... o completare la conferinţa pentru publicul larg...: Ce a vrut Goetheanumul şi ce are de făcut antroposofia?, Berna, 5 aprilie 1923, în volumul cu acelaşi titlu, GA 84. Comparaţi, prima conferinţă în același volum, Basel, 9 aprilie 1923.
 10. „În nişte cicluri de conferinţe mai vechi...”: vezi în special Misiunea sufletelor popoarelor în legătură cu mitologia germanic-nordică, GA 121; Antroposofia ca cosmosofie, GA 207; Impulsionarea istoriei lumii prin puterile spirituale, GA 222.
 11. ...v-am spus în alte conferinţe...”: vezi în special Revelările karmei, GA 120; Reîncarnare şi karmă şi importanţa lor pentru civilizația epocii prezente, GA 135.
 12. ...așa cum am descris ieri...”: conferința publică Ce a vrut Goetheanumul şi ce are de făcut antroposofia?, Berna, 5 aprilie 1923, în volumul cu acelaşi titlu, GA 84.
 13. „...conferinţe pentru publicul larg...”: se referă la cele două conferinţe din 25 şi 26 noiembrie 1921, ţinute la Kristiania, cuprinse amândouă în Realitatea lumilor superioare (8 conferinţe publice, Kristiania [Oslo], 1921), GA 79.
 14. Ființa interioară a omului în viaţa dintre moarte şi o nouă naştere (opt conferinţe, Viena, 1914), GA 153.
 15. „...într-una din dramele-misteriu...”: Trezirea sufletelor, drama a patra, în Patru drame-misteriu (1910-1913), GA 14.
 16. „... în două conferinţe ...”: Cercetări oculte asupra dintre moarte şi o nouă naştere (20 de conferinţe), prezentate în diferite oraşe în 1912-1913, GA 140.
 17. ,,...după cum am auzit chiar ieri...: conferinţă publică, Stuttgart, 17 mai 1913: „Rezultate ale cercetării spirituale pentru problemele vieţii şi enigmele morții”.
 18. „...ciclul de conferinţe pe care l-am ţinut la Kristiania...”: Misiunea sufletelor popoarelor în legătură cu mitologia germanic-nordică (11 conferinţe), Kristiania [Oslo], 1910), GA 121.
 19. „...cursului ţinut în perioada Congresului nostru de Crăciun...”: Die Weltgeschichte in anthroposophischer Beleuchtung und als Grundlage der Erkenntnis des Menschengeistes (Istoria lumii iluminată de antroposofie și ca bază de cunoaștere a spiritului uman) (9 conferințe), GA 233.
 20. Aristotel, 384-322 î.Chr.
 21. „În a sa Armonie a culorilor Aristotel spune... ": „Despre simţ şi senzorialitate”, în special cap. 3, în Parva naturalia. Vezi, de asemenea, Scrierile de ştiinţe naturale ale lui Goethe (1883-1897), editate şi comentate de Rudolf Steiner. Reeditare Dornach, 1975, vol. IV, GA I d., „Materiale pentru istoria teoriei culorilor”, Secţiunea I, pp. 28 şi urm.: O alăturare a afirmaţiilor lui Aristotel şi a adnotărlor făcute de Rudolf Steiner.
 22. Albertus Magnus, 1193-1280.
 23. Herman von Helmholtz, 1821-1894; vezi Rudolf Steiner, Enigmele filosofiei, prezentate în evoluţia lor istorică, sub formă de compendiu (1914), GA 18.
 24. ,,...un chimist din ţările nordice...”: Theodor Svedberg, 1926, Premiul Nobel pentru chimie; comparaţi cartea sa Materia (1912), traducerea germană, 1914.
 25. Basilius Valentinus, alchimist din secolul al XV-lea.
 26. Dacă vă amintiţi expunerile pe care le-am făcut în legătură cu evoluţia Pământului de-a lungul periodelor saturniană, solară şi lunară... ”: comparaţi, de exemplu, Ştiinţa ocultă, GA 13, cap. „Evoluţia lumii şi omul”.