Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

KARMĂ ȘI REÎNCARNARE


INDICE AL SURSELOR BIBLIOGRAFICE


  1.  „Cunoaşterea sufletului şi a spiritului”, Berlin, 24 octombrie 1907, în Cunoaşterea sufletului şi a spiritului, GA 56.
  2. „Esența şi importanța karmei”, Hamburg,16 mai 1910; în Manifestările karmei, GA 120.
  3. „Reîncarnare şi karmă”, Berlin, 20 octombrie 1904; în Noțiuni fundamentale ale Teosofiei, GA 53.
  4. „Experiențe legate de reîncarnare şi karmă făcute prin exerciţii de gândire”, Stuttgart, 20 februarie 1912; în Reîncarnarea şi Karma și semnificația lor pentru cultura prezentului, GA 135.
  5. „Efecte karmice în cadrul încarnărilor”, Stuttgart, 21 februarie 1912, în Reîncarnarea şi Karma și semnificația lor pentru cultura prezentului, GA 135.
  6. „Câteva probleme ale vieţii în lumina ideii de reîncarnare şi karmă”, Bremen, 26 noiembrie 1910, în Căi și țeluri ale omului spiritual, GA 125.
  7. „Gândirea şi voința în raport cu destinul trecut şi viitor al omului”, Oslo, 19 mai 1923, în Ființa umană, destinul uman și evoluția lumii, GA 226.
  8. „Condiții şi legi ale destinului uman”, Dornach, 16 februarie 1924; în Consideraţii esoterice asupra legăturilor karmice Vol. I, GA 235.
  9. „Libertatea ca bază a karmei”, Dornach, 23 februarie 1924; în Consideraţii esoterice asupra legăturilor karmice Vol. I, GA 235.
  10. „Plăsmuirea karmei în viața dintre moarte şi o nouă naştere”, Dornach, 24 februarie 1924; în Consideraţii esoterice asupra legăturilor karmice Vol. I, GA 235.