Biblioteca antroposofică


Corecturi

Rudolf Steiner

PSIHOLOGIE SPIRITUALĂ


INDICE AL SURSELOR BIBLIOGRAFICE


Conferinţele din ediţia Operelor complete ale lui Rudolf Steiner (GA) au apărut la Rudolf Steiner-Verlag, Dornach/Elveţia.


I. Antroposofie şi psihologie, Viena, 2 iunie 1922; în Westliche und östliche Weltgegensätzlichkeit (Opoziţia dintre Vest şi Est pe plan mondial), GA 83.

II. Psihologie teosofică, Berlin, 16 martie 1904; în Spirituelle Seelenlehre und Weltbetrachtung (Psihologie spirituală şi contemplare a lumi), GA 52.

III. Spiritul, sufletul şi trupul omului, Berlin, 28 februarie 1918; în Das Ewige in der Menschenseele (Elementul veşnic din sufletul uman), GA 67.

IV. Viaţa prenatală şi legătura cu viaţa de după moarte a fiinţei sufleteşti, 22 august 1919; în Antropologia generală ca bază a pedagogiei, GA 293.

V. Structura tripartită a sufletului, Dornach, 30 octombrie 1921; în Anthroposophie als Kosmosophie (Antroposofia ca cosmosofie) (II), GA 208.

VI. Latura trupească, latura sufletească şi latura spirituală a vieţii sufleteşti, Berlin, 1 noiembrie 1910, în Anthroposophie-Psychosophie-Pneumatosophie (Antroposofie-Psihosofie-Pneumatosofie), GA 115.

VII. Forţe sufleteşti între reprezentare şi dorinţă, Berlin, 3 noiembrie 1910; în Anthroposophie-Psychosophie-Pneumatosophie (Antroposofie-Psihosofie-Pneumatosofie), GA 115.

VIII. Despre natura conştienţei. Naşterea judecăţii şi a reprezentării Eului, Berlin, 4 noiembrie 1910; în Anthroposophie-Psychosophie-Pneumatosophie (Antroposofie-Psihosofie-Pneumatosofie), GA 115.

IX. Caracterul uman, München, 14 martie 1910; în Metamorfoze ale vieţii sufleteşti, I, GA 58.

X. Gândire – simțire – voință, Dornach, 15 iulie 1921; în Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist, (Devenirea umană, sufletul lumii şi spiritul lumii), (I), GA 205.

XI. Linii fundamentale ale unei psihologii oculte, Dornach, 30 septembrie 1921; în Anthroposophie als Kosmosophie (Antroposofia ca cosmosofie) (I), GA 207.