Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

TEOSOFIA

GA 9


NOTELE EDITORULUI1. John Gottlieb Fichte, 1762–1814.
Această învăţătură presupune...“: citat după Prelegerea introductivă în învăţătura ştiinţei, în logica transcendentă şi în faptele conştienţei. Prelegeri tinute la Universitatea din Berlin în anii 1812 si 1813.

2. „De îndată ce omul...“: citat din conferinţa „Experimentul ca mijlocitor între obiect şi subiect“ (1783).

3. Karl Gustav von Carus, 1789-1869; cercetător german al naturii, medic şi pictor peisagist.
Încă mereu mai rămâne...“: citat din capitolul „Despre cunoaştere“ din lucrarea sa Organon al cunoaşterii, Leipzig, 1856.

4. Jean Paul Richter, 1763–1825.

5. „De la tată am statura...“: Epigrame blânde, cartea a VI-a.

6. Wolgang Amadeus Mozart, 1756–1791.
Gotthold Ephraim Lessing, 1729-1781.

7. „De fapt, este inutil...“: Despre învăţătura culorilor, Cuvânt introductiv.

8. Johannes Kepler, 1571–1630.

9. Oskar Hertwig, 1849–1922, zoolog, profesor la Berlin (1888–1921)

10. Karl Ludwig Knebel, 1744–1834.

11. Moritz Benedikt, 1835–1920, medic.