Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

ENIGMELE FILOSOFIEI

GA 18


LĂMURIRI CU PRIVIRE LA CITATELE DIN VOLUMELE I ŞI II

Partea 1: Filosofi greci
(Întocmit după Karl Martin Dietz)

Observaţie: Toţi filosofii greci timpurii („presocratici”), de la care nu ne-au rămas texte complete, sunt citaţi după colecţia lui Hermann Diels, încă dătătoare de ton („Fragmentele presocraticilor”, 1903. S-a folosit ediţia a douăsprezecea din 1966, scrisă de Walter Krang în 2 volume şi un volum-registru). Subdivizarea rapoartelor folosită aici în: „Mărturii” (A) şi „Fragmente” (B) s-a dovedit incomodă, întrucât este greu de deosebit între acestea. Nici „fragmentele” nu pot fi acceptate ca citate textual, întrucât autorii care citează – în general autori antici târzii –, îngreuiază accesul la textul filosofilor presocratici prin propriul lor mod de gândire şi exprimare. Indicaţiile precise ale surselor şi ale contextelor indispensabile pentru înţelegerea „citatelor” sunt menţionate de fiecare dată la Diels şi din această cauză vor fi omise aici, din lipsă de spaţiu.

ANAXAGORA din Klazomenai (aprox. 500–428 î.Ch.) (Diels, vol II, pag. 5-44)
47
Nus
Anaxagora B 11-14 (Diels)
47 şi 74  
homoiomeri
Anaxagora A 1(8), 15, 41, 43-46, 51, 104; B1, 3, 5 (Diels)

ANAXIMANDRU din Milet (prima jumătate a sec. 6 î. Ch.) (Diels, vol. I, pag. 81-90)
43
fiinţă primordială nedefinită
comp. Anaximandru B 1-3 („Apeiron”) ş.a.
comp şi A14 (Diels)
43
oameni aflaţi în ipostaza de peşti
Anaximandru A 11 (6), 30 (Diels)

ANAXIMENE din Milet (sec. 6 î.Ch.) (Diels vol. I, pag. 90-96)
42
„Aşa cum sufletul nostru...
Anaximene B 2 (Diels)

ARCHYTAS din Tarent (sec. 4 î.Ch.) (Diels vol. I, 421-439)
39
obiectele drept numere
Archytas B 1 şi 4 (Diels)
39
în sunetele muzicii raporturi numerice  
Archytas B 1 şi 2 (Diels)

ARISTOTEL din Stageira (384-322 î.Ch.)
55
Hyle
comp. Aristotel, Fizica A 187a18 ş.u.
56
cinci mădulare sufleteşti
de ex. Aristotel „Despre suflet”, cartea II, 413a1 ş.u., mai ales 414a
57
Sufletul spiritual al omului
de ex. Aristotel „Despre suflet”, III, 429a10 ş.u.
57
să trăiască mai departe şi după încetarea vieţii
comp. Aristotel „Despre suflet”, III, 429a24, 429a26, 429a29.
De asemenea: F. Brentano, Psihologia lui Aristotel 1867 (1967), 117-128.
75
gândul „primului motor”
Aristotel, Metafizica 12, 1071b ş.u.

CHRISIPOS vezi „STOICII”

DEMOKRIT din Abdera (mijlocul sec. 5 î.Ch.) (Diels, vol. II, pag. 81-230)
47
Demokrit împotriva lui Anaxagora
comp. Demokrit B 5 (Diels)
47
atomi
Demokrit A 1, 37, 38, 43, 49, 50, 51, 56, 57, 59, 60, 60a, 61, 62, 80. 93a, 120, 124, 132, 165, ş.a.
B 7, 9, 117, 125, 168 (Diels)
47
mişcare
Demokrit A 1, 38, 40, 43, 47, 50, 62, 80, 101-104a (Diels)
47
Ananke
Demokrit A 83 (Diels)

EMPEDOKLES din Akragas (sec. 5 î.Ch.) (Diels vol. I, pag. 276-375)
46
ura şi iubirea
Empedokles B 16-22, 26, 27a, 31, 35, 36, 38, 59, 109, 115 (Diels)
46
elementele naturii
Empedokles B 7-9, 15, 17, 23, 35, 37, 107, 109 (Diels)
46
simţurile
Empedokles B 2, 3, 17, 71 (Diels)
46
„Rămâneţi cu bine...
Empedokles B 112 (Diels)

EPIKUR din Samos (341-270 î.Ch.) (Aici, citatele după conspectul lui P. von der Mühll, Leipzig 1922)
58
doar viaţa sufletească dintre naştere şi moarte  
Epikur, aforismul 3
58
durere
Epikur, Principii 11 ş.a.
59
evitarea durerii
Epikur, Principii 3, 21
Aforismul 8 ş.a.

HERAKLIT din Efes (aprox. 500 î.Ch.) (Diels vol. I, pag. 139-190)
42
neghiobiei contemporanilor săi
Heraklit A 1 (Diels)
42
„Ar fi bine...
Heraklit B 121 (Diels)
42
neghiobii
Heraklit B 34 (Diels)
42
focul
Heraklit A 5 (Diels)
42
„Totul curge”
Heraklit A 1 (8) (Diels)
42
„Nimeni nu poate intra de două ori în acelaşi râu...  
Heraklit B 91, comp. B 49a, B 12 (Diels)
43
„Marea este apa cea mai pură...
Heraklit B61 (Diels)
43
„Viaţa şi moartea... sunt una şi aceeaşi esenţă”
Heraklit B 88 (Diels)
43
„Binele şi răul, una sunt”
Heraklit B 58 (Diels)
43
„Drumul drept...
Heraklit B 59 (Diels)

KLEANTES vezi „STOICII”

KRATYLOS (aprox. 450-380 î.Ch.) (Diels vol. II, pag. 69-70)
42
„Nici măcar o singură dată...
Kratylos 4 (Diels)

PARMENIDES din Elea (aprox. 500 î.Ch.) (Diels, vol. I, pag. 217-246)
44
vede în natura exterioară... ceva neadevărat
de ex. Parmenides B 8 (Diels)
44
el vede în unitate... realitatea
de ex. Parmenides B 3 şi B 8 (Diels)

PHEREKYDES din Syros (jumătatea sec. 6 î.Ch.) (Diels, vol. I, pag. 43-51)
    Alte informaţii privitor la Pherekydes, vezi: Pythagora I 38
29
stejar înaripat
Pherekydes B 2,
comp. A 11 (Diels)
29
Cronos, Zeus şi Chthon
Pherekydes B 1 (Diels)
comp. A 8 şi 9
29
Heptamychos
Pherekydes A2 (Diels). După altă tradiţie (A 8), cartea se numea Pentemichos (spaţiu cvintuplu) sau Pentekosmos (lume cvintuplă).
30
omul ca fiinţă dotată cu suflet
Pherekydes A 5 (Diels)
34
Binele (Ariston)
Pherekydes A7 (Diels). În Aristotel găsim textual: După Pherekydes şi alţii „Ceea ce generează pentru prima oară este cel mai bun”.
36
Ophioneus
Pherekydes A 11 şi B 4 (Diels)

PHILOLAOS din Krotona (sec. 5 î.Ch.) (Diels vol. I, pag. 398-419)
39
obiectele drept numere
Philolaos B 4, 6, 8, 11 şi 20 (Diels)
39
în sunetele muzicii raporturi numerice
Philolaos B 6 şi 11 (Diels)
40
gândul
Philolaos B 4 (Diels)

PLATON (427-347 î.Ch.)
    Indicarea poziţiilor este dată după numerotarea Stefanus. Alte indicaţii se găsesc la „Socrate” şi „Protagoras”.
45
să înveţe de la Zenon arta gândirii
vezi Platon, „Parmenides” 135de
53
ideea
referitor la învăţătura lui Platon despre idei, vezi mai ales dialogurile „Phaidon”, „Politeia”, „Parmenides” şi „scrisoarea a 7-a”.
53
hyle
textual = „lemn”. După cercetări mai recente, acest cuvânt nu înseamnă încă la Platon „materie”, ci cel mult „material”. Abia Aristotel l-a folosit cu sensul de „materie”. Platon introduce conceptul de materie în „Timaios” (48e ş.u.), fără să aibă încă la îndemână un cuvânt; el îl numeşte „ceea ce preia orice devenire”, „din care devine ceva”, „ceea ce există spaţial” ş.a.
53
trei componente ale sufletului omenesc (logistikon, thymoeides, epithymetikon)
Platon „Politeia”, 439 ş.u
54
sufletul este nemuritor
Platon, „Phaidon” (tema dialogului)
54
patru virtuţi cardinale
Platon „Politeia” 427d-434c
256
sufletul universal
Platon „Timaios” 34b ş.u.

PLOTIN (aprox. 205-270 d.Ch)
60
iluminare
comp. Plotin V 3, 8
61
Această regiune de dincolo de gânduri este tot ce există mai desăvârşit
comp. Plotin V 6, 2, 15; III 8, 11, 42; VI 7, 38, 22

PROTAGORAS din Abdera (sec. 5 î.Ch) (Diels vol. II, pag. 253-271)
48
„Omul este măsura tuturor lucrurilor”
Protagoras B 1 (Diels) şi comp. cu Platon, „Theaetet” 151d-187b
48
„De ce l-ar preocupa pe om...
comp. Platon „Theaetet”, 166a-167d

PYRRHON (360-270 î.Ch.)
59
păreri omeneşti
comp. Sextus Empiricus, Principiile pyrrhoniene I 12

PYTHAGORA din Samos (a doua jumătate a sec. 6 î.Ch.) (Diels vol. I, pag. 96-105.
   Fără împărţire în A şi B, căci nu există scrieri transmise)
37
„Secretul”
comp. Pythagora 7 şi 13 (Diels)
38
„migrarea sufletelor”
comp. Pythagora 1 şi 8a (Diels)
38
Pythagora despre încarnările sale anterioare
comp. Pythagora 8 (Diels)
38
Pherekydes, ... ca dascăl al lui Pythagora
comp. Pherekydes A 1 şi A 4 (Diels)
38
îndepărtatele sale călătorii... şi întâlniri cu înţelepţii 
comp. Pythagora 3 şi 4 (Diels)
39
obiectele drept numere
vezi Philolaos şi Architas
39
în sunetele muzicii raporturi numerice
vezi Philolaos şi Architas
39
gândul
comp. Philolaos B 4 (Diels): „...tot ce poate fi cunoscut are număr. Căci nu poţi cuprinde sau cunoaşte ceva cu gândul, fără acestea”.

SOCRATE (aprox. 469-399 î.Ch.) vezi şi „Xenophon”
48
Socrate... discipol al lui Prodikos
Platon, „Protagoras” 341a,
comp. „Menon” 96d
51
„daimonul”
= în limba greacă: „Daimonion”
comp. Platon „Apărarea lui Socrate”, 31cd şi „Phaidros” 242bc. Daimonion îi spune lui Socrate numai ce nu trebuie să facă. Îl opreşte, atunci când este în curs de a acţiona greşit. Această trăsătură inhibitoare a Daimonion-ului socratic a fost observată încă în antichitatea târzie (comp. Plutarh, „Despre Daimonionul lui Socrate”).
52
„Virtutea poate fi însuşită prin învăţare”
comp. Platon, „Laches” 199d (virtutea este cunoaştere)
52
Metoda de predare a lui Socrate
(„Maieutica” = „Arta moşirii”), comp. Platon, „Theaetet” 148d-151d şi 210b-d)

STOICII (Zenon, Kleanthes, Chrysippos ş.a.) (Nu au fost păstrate de la stoicii mai vechi decât fragmente reunite în colecţia întocmită de Johannes von Arnim „Stoicorum Veterum Fragmenta”, patru volume, Leipzig 1903. În afară de aceasta se mai găsesc indicaţii în opera fundamentală a lui Max Pohlenz: „Stoa – istoria unei mişcări spirituale”, două volume,  Göttingen, 1948 şi 1949).
58
pofte, pasiuni şi necesităţi
vezi Pohlenz, vol. I, pag. 141 ş.u. şi vol. II, pag. 77
58
fiinţa lui firească
comp. mai cu seamă cu stoicul roman Seneca, Scrisori către Lucilius 76, 8-10.
58
renunţarea benevolă la necesităţi
vezi Pohlenz vol. II, pag. 82-83, şi vol. I, pag. 150 ş.u.
58
Întruchiparea ideală a omului este „înţeleptul”
vezi Stoicorum Veterum fragmenta vol. I, Fragm. 216-229, vol. III, Fragm. 544-684.

THALES din Milet (aprox. 600 î.Ch.) (Diels vol. I, pag. 67-81)
40
„Totul provine din apă”
Thales A 12 şi B 3 (Diels) ş.a.

XENOPHAN din Kolophon (aprox. 570-460 î.Ch.) (Diels vol. I, pag. 113-139)
44
respingerea divinităţilor poporului
Xenophan B 11, 12, 14 şi 15 (Diels)
44
Divinitatea este Unitate
Xenophan B23-26 (Diels)

XENOPHON (aprox. 430-355 î.Ch.)
50
52
„Amintiri despre Socrate”
„Crezi acum că există...
= „Memorabilia”
Xenophon, , IV2, 20

ZENON din Elea (sec. V î.Ch.) (Diels vol. I, pag. 247-258)
44
contradicţii
= „Aporii”; Zenon A 24-28 (Diels)
44

Zenon A 26, comp. A 1 (Diels)

ZENON din Kition vezi: „STOICII”Partea a doua: Autori ulteriori grecilor
(Autorul alcătuirii acestei părţi: Brigitte Ericsson-Skopnik)
Citatele au fost confruntate cu textele originale, constatându-se unele devieri. Acestea ar putea fi atribuite prelucrării diferitelor ediţii, ca şi transcrierii printr-o a treia mână. Am făcut modificări în text numai acolo unde era vorba de erori evidente. În cazul unor devieri mai mari, am adăugat în lămurirea citatelor şi textul original. Unele citate nu au putut fi găsite până acum (=?).

În fiecare caz, citatele care aparţin aceleiaşi lucrări au fost înşirate unul după altul. Din această cauză, la unii autori numerele paginilor nu sunt menţionate în ordinea cărţii.


ASMUS Paul
327

Eul şi obiectul în sine (1873)

BAER Karl Ernst von
277

Studii din domeniul ştiinţei naturii (1876)
277
Embrionii mamiferelor...
Despre istoria evoluţiei animalelor (1828) Königsberg 1828 Partea întâi, Scholion V, §4, pag. 221

BALFOUR Arthur James
324

O apărare a îndoielii filosofice: un eseu asupra fundamentării convingerii (1879)

BAUER Bruno
215
...Eul care îngurgitează totul...
(?)
216
Pe de o parte, critica...
Critica istoriei evanghelice a sinopticilor şi a lui Ioan, 3 volume, Leipzig 1841, vol. I, Introducere, pag. XXI

BERGSON Henri
385
Se înţelege că prin gândirea noastră...
Introducere în metafizică (1903) Jena germană, 1909, pag. 42
386
Filosofarea constă din...
pag. 43
386
Cunoaşterea simbolică... este relativă
pag. 46
386

Materie şi memorie (1896) Jena germană, 1908
387
Totul se petrece...
Evoluţia creatoare (1907) Jena germană, 1912, secţiunea III, pag. 270

BÖHME Jakob
73
Printr-o astfel de contemplare sunt descoperite...
Aurora sau Zorile la răsărit (1612) Amsterdam, 1682, cap. I, vers. 1, pag. 1
157
Când priveşti adâncimea...
cap. 23, vers. 9, pag. 300
157
...eşti creat din acest Dumnezeu...
cap. 23, vers. 4, pag. 299

BOUTROUX Emile
384
Ştiinţa ne arată...
Despre noţiunea legii naturale în ştiinţa şi filosofia prezentului. Prelegeri ţinute la Sorbona 1892-93. Tradus de J. Benrubi, Jena 1907, consideraţii finale pag. 130
384
mişcarea în sine...
ibid. pag. 131
385
ştiinţa modernă...
ibid. pag. 131

BRENTANO Franz
241
În primele decenii...
Despre motivele descurajării în domeniul filosofiei. Prelegere ţinută cu prilejul preluării funcţiei de profesor de filozofie la Universitatea din Viena la 22 aprilie 1874. Viena 1874, pag. 4 ş.u.
358
cu privire la speranţele unui Platon şi Aristotel...
Psihologia din punct de vedere empiric. Leipzig 1874, vol. I, cap. 1 §2, pag. 20
367
...în legătură cu supravieţuirea...
ibid.
422
Între timp, oricât de aparentă...
ibid.
423
că toate argumentele...
ibid. pag. 21
423
Căci chiar şi dacă cel ce neagă existenţa...
ibid. pag. 21

BÜCHNER Ludwig
249
În primul rând, materialismul...
Şase prelegeri asupra teoriei lui Darwin a transformării speciilor şi a primei apariţii a lumii organismelor (1866-1867) Leipzig 1868, prelegerea a şasea, pag. 387

274
Trebuie oare să aplicăm teoria transformării...
prelegerea a treia, pag. 171
251
Cuvintele suflet, spirit, gând...
Forţă şi materie sau trăsăturile fundamentale ale ordinii naturale a lumii. Ediţie populară reprelucrată, Leipzig 1894, Gândul, pag. 187
251
Aşa cum maşina...
ibid., dar a treia ediţie adăugită, Frankfurt a.M. 1856, Gândul, pag. 159 ş.u.

CABANIS Pierre Jean Georges
335

Relaţia dintre suflet şi trup (1802) două volume

CARNERI Barthlomäus von
289
Nu există spirit fără materie, dar nici materie fără spirit
Senzaţie şi conştienţă.
289
Convingerea că...
Gândire monistă. Bonn 1893 IV Senzaţie, pag. 15 şi 13
369

Morală şi darwinism. Trei cărţi de etică (1871). Ediţia a II-a, Viena şi Leipzig 1903
369
Digestia la om...
Viaţa este un proces chimic...
II. Conştienţa de sine, pag. 68
370
În timp ce filosofia morală...
Introducere, pag. 1
369

Fundamentarea eticii. Viena, 1881
370
Înţelegem că substanţa este materie...
Partea I, cap. 1: Viaţa, pag. 30
370
Conştienţa de sine trezită...
Partea I, cap. 3: Omul, pag. 141
370
Dezvoltarea mai departe...
ibid., pag. 143
370
Pentru animal, acest impuls este...
ibid., pag. 147
371
Chiar şi martirul...
ibid., pag. 146
369

Omul ca scop în sine (1877)
369

Omul modern. Experimente asupra conducerii vieţii (1890) ed. a 5-a, Bonn, 1981
371
„Binele” este pentru Carneri „identic cu...
Moralitate, pag. 88

COHEN Hermann
399
Trebuie să se rămână la relaţia...
Sistemul filosofiei
Partea I: Logica cunoaşterii pure, Berlin 1902
Introducere şi structurare (3), pag. 14
399
numai gândul însuşi poate produce...
Clasa 1: Judecarea legilor gândirii (1), pag. 67
399
Existenţa este sinonimă cu existenţa gândului...
Introducere şi structurare (3), pag. 14

COMTE Auguste
334

Curs de filozofie pozitivă (1830-42), şase volume

CZOLBE Heinrich
255
Pentru excluderea supranaturalului...
Limitele şi originea cunoaşterii umane în opoziţie cu Kant şi Hegel. Jena şi Leipzig 1865, cap. 1 §4, pag. 50
255
...străduinţa pentru acceptarea fericirii...
ibid., pag. 47 ş.u.
255

O nouă expunere a sensualismului (1885)
256

Naşterea conştienţei de sine. Un răspuns adresat d-lui profesor Lotze. Leipzig, 1856
256
Să nu fie oare părerea mea...
pag. 9
textual: „Oare concepţia mea nu ar trebui să fie o realizare a sufletului lumii apărată deja de Platon în Timaios-ul său şi a concepţiei sale despre constelaţii ca fiinţe cereşti nemuritoare? Oare nu s-ar afla aici punctul de unire a idealismului lui Leibnitz cu realismul?”

DANTE Alighieri
68
...maestrul celor care ştiu...
Divina comedie. Infernul, cântul 4, vers 131

DARWIN Charles
267

Formarea speciilor prin selecţia naturală sau conservarea raselor preferate în lupta pentru existenţă (1859)
Traducere din engleză de David Haek. Biblioteca universitară Leipzig o.J.
270
Din lupta naturii...
cap. 15, pag. 659
270
Scriitori proeminenţi...
ibid., pag. 658
274
...în viitor...
ibid., pag. 657
308
Într-unul dintre eseurile sale...
O schiţă istorică, pag. 20
268
Când, în timpul navigării...
Variaţia animalelor şi plantelor în starea domesticirii. Două volume (1867)
Tradusă din engleză de Victor Carus. Stuttgart 1878, Operele complete ale lui Darwin, vol. 3, introducere, pag. 10. (Acest citat se află la baza traducerii lui Carus, cu unele modificări)

DILTHEY Wilhelm
389

Introducere în ştiinţele spiritului (1883)
389

Contribuţii la soluţionarea problemei originii credinţei noastre în realitatea lumii exterioare şi a îndreptăţirii ei (1890)
Scrierile reunite ale lui Dilthey, vol. 5, Stuttgart 1957
390
...un copil îşi măsoară puterea...
Presiunea lumii exterioare, pag. 105

DU BOIS-REYMOND Emil
298
...descompunerea proceselor naturii...
Despre limitele cunoaşterii naturale.
Prelegerile la a doua şedinţă oficială a celei de-a 45-a Adunări a cercetătorilor germani şi a medicilor de la Leipzig la 14 august 1872. Leipzig 1872, pag. 2
298
...mută şi întunecată în sine...
pag. 7
299
La o examinare superficială...
pag. 25 ş.u.
300
S-ar putea încerca...
pag. 6
301
După cum astronomul...
pag. 4
302

Menţionarea titlului
300
...eventual aceeaşi valoare...
Darwin versus Galiani
Discurs la şedinţa oficială a Academiei regale prusiene de ştiinţe la sărbătorirea zilei lui Leibnitz la 6 iulie 1876. Berlin 1876, pag. 15

DÜHRING Eugen
340

Dialectică naturală (1865)
340

Curs de filozofie ca o concepţie despre lume şi o modelare a vieţii strict ştiinţifice. Leipzig 1875
340
...se află în stadiul...
Secţiunea I, cap. 3, pag. 44
341
...înlătură fanteziile artificiale şi contrare naturii...
ibid., cap. 2, pag. 13
341
Întregul lucrurilor...
ibid., cap. 2, pag. 11
342
Sistemul ideal al gândurilor...
(nu apare textul) vezi cap 2, pag. 39
342
Fantezia...
ibid., cap. 3, pag. 50
343
Caracterul de încredere...
ibid., cap. 3, pag. 51
344
Cauzalitatea mecanică...
secţiunea III, cap. 1, pag. 147
340

Figurile proeminente ale literaturii moderne. Două volume, Leipzig 1893
344
O astfel de reprezentare...
Înlocuirea tuturor religiilor prin ceva mai adevărat şi eliminarea asiatismului.
Ed. a III-a revizuită, Leipzig 1906, cap. 6, pag. 145
345
Pământul, cu tot ce produce...
ibid., cap. 6, pag. 160

ECHTERMEYER Ernst Theodor
200

Anuarul din Halle, din 1841
Anuarul german

ERDMANN Johann Eduard
174
Preponderenţa categorică...
Compendiul istoriei filosofiei. Berlin 1866
vol. 2: Filosofia germană după moartea lui Hegel §331 Introducere, pag. 619

EUCKEN Rudolf
393

Lupta pentru conţinutul spiritual al vieţii (1896)
Conţinutul de adevăr al religiei (1901)
Trăsături fundamentale ale unei noi concepţii de viaţă (1907)
Curente spirituale ale prezentului (1878)
Istoria şi critica noţiunilor de bază ale prezentului.
Concepţiile de viaţă ale marilor gânditori (1890)
Cunoaştere şi viaţă (1912)

FECHNER Gustav Theodor
262

Zend-Avesta sau despre lucrurile Cerului şi ale lumii de dincolo.
3 volume, Leipzig 1851
347

Elemente ale psihofizicii.
2 părţi, Leipzig 1860
347

Introducere în estetică.
2 părţi, Leipzig 1876
348
Omul nu trăieşte pe Pământ numai o dată...
Cărticica despre viaţa de după moarte (1836)
Ed. a IV-a, Hamburg şi Leipzig 1900, cap. 1, pag. 1
351
Ce vede specialistul în anatomie...
cap. 9, pag. 65
352
...marea artă...
cap. 9, pag. 69 ş.u.

FEUERBACH Ludwig
202

Teze preliminarii la reforma filosofiei (1842)
202

Principii de bază ale filosofiei viitorului (1843)
În Opere complete vol. 2, Leipzig 1846
205
Realul, în realitatea sa...
§32, pag. 321
205
...ceea ce este nemijlocit sigur sieşi...
§38, pag. 326
205
Filosofia mai nouă...
§54, pag. 343
206
Când psihologul spune...
Explicaţii: Împotriva dualismului trup şi suflet, carne şi spirit, pag. 352
202

Teogonie, după sursele antichităţii clasice, ebraice şi creştine (1857)
202

Esenţa creştinismului (1841)
Ed. a doua adăugită, Leipzig 1843
204
Cunoaşterea lui Dumnezeu de către om...
cap. 24, pag. 343
205
...mărturisirea şi recunoaşterea deschisă...
cap. 28, pag. 401
217
Dacă esenţa omului...
cap. 28, pag. 402, 403 şi 407
202

Esenţa religiei (1845)
Treizeci de prelegeri, vol. 27, Leipzig 1923
208
Îmi doresc doar atât...
Prelegerea a 30-a, pag. 341
205
A face din filozofie problema omenirii...
Fragmente din caracterizarea Curriculumului vitae filosofic al meu (1843-44)
în vol. 2 al Operelor complete, Leipzig 1846, pag. 413
212
Dumnezeu a fost primul meu gând...
pag. 410
208
Dreptul meu este...
Divinitate, libertate şi nemurire din punctul de vedere al antropologiei (1866)
în volumul 10 al Operelor complete, Leipzig 1866,
al patrulea Principiu al eticii, pag. 66.
textual: Dreptul meu este impulsul meu spre fericire recunoscut drept legitim, datoria mea este impulsul de fericire al celuilalt, care mă determină să-l recunosc.
210
Mai cu seamă, nu mă voi împăca niciodată...
Scrisoare către soţia sa, Heidelberg, 12 februarie 1849
în: Dezvoltarea caracterului filosofic, schimbul său de scrisori şi moştenirea sa, prezentate de Karl Grün, Leipzig şi Heidelberg 1874, vol. 1, pag. 383
211
În lipsa unei perspective...
Scrisoare către Friedrich Kapp, Bruckberg, 3 martie 1850, vol. 2, pag. 7
248
A-l aşeza pe Dumnezeu anterior naturii...
Aforisme postume (Privitor la filosofia teoretică) vol. 2, pag. 306
257
Hegel se situează...
Scrieri despre etică şi aforisme postume
vol. 10 din Opere complete, editată de W. Bolin şi Friedr. Jodl, Stuttgart 1911
Aforisme (3. Istoria filosofiei), pag. 318
210
Revoluţia din Martie...
v. Adolph Kohut, „Ludwig Feuerbach. Viaţa şi lucrările sale, Leipzig 1909, pag. 313

FICHTE Johann Gottlieb
22 şi 193
Omul îşi alege filosofia...
Prima şi cea de a doua introducere în teoria ştiinţei şi încercarea unei noi prezentări a teoriei ştiinţei (1797).
Selecţie în şase volume editate de Fritz Medicus. Ed. F. Meiner, Leipzig, o. J. vol. 3, Introducerea 1 (5), pag. 18
124
Însă cred că ştiu...
Introducerea a 2-a (6), pag. 62
124
Critica raţiunii pure... ibid., pag. 70
133
Omul trebuie să se fi născut filosof...
Introducerea 1 (5), pag. 18 ş.u.
99
...trăiesc într-o lume nouă...
Viaţa şi corespondenţa sa literară.
Două volume, editate de Immanuel Hermann.
Fichte. ediţia a 2-a, Leipzig 1862, vol. 1, cartea 1, cap. 4, pag. 109 ş.u. (către Weisshuhn)
124
La Kant, adevărul era numai amintit...
vol. 2; IX Scrisori către Niethammer, nr. 2, Zürich, 6 oct. 1793, pag. 431
126
Iubirea ştiinţei...
vol. 1; cartea 2, cap. 2, pag. 224
128
Dumneavoastră spuneţi... că filosoful...
vol. 2; III scrisori către şi de la Reinhold. Nr. 31, Berlin, 18 iulie 1800, pag. 291 ş.u.
99
Vă consider şi v-am considerat dintotdeauna...
Şapte scrisori ale lui Fichte către Goethe – 2 scrisori ale lui Fichte către Schiller, cu explicaţiile lui Rudolf Steiner.
Anuarul Goethe, vol. 15, Frankfurt 1894, prima scrisoare, Jena, 21 iunie 1894, pag. 30
99

Temelia întregii teorii a ştiinţei (1794)
124
...nici un intelect omenesc...
Privitor la noţiunea teoriei ştiinţei sau a aşa-numitei filosofii (1794).
Selecţie în 6 volume, publicată de Fritz Medicus. Ed. F. Meiner, Leipzig 1911.
Vol. 1, Cuvânt introductiv la prima ediţie, pag. 158
126
...însăşi ideea trebuie să vorbească...
Privitor la esenţa învăţatului şi apariţia sa în domeniul libertăţii (1805)
Zece prelegeri, Biblioteca Universităţii. 10 prelegeri, pag. 168
127
Însă opera în sine a scriitorului...
ibid., pag. 169
127
Expunere clară ca lumina Soarelui
Raport limpede ca lumina zilei adresat publicului larg asupra filosofiei mai noi. O încercare de a obliga cititorii să înţeleagă (1801)
Librăria şcolii reale, Berlin 1801
132
Nimic nu are valoare şi importanţă necondiţionată...
Introducere (4), pag. 13
127
...sunt un sacerdot al adevărului...
Unele prelegeri despre determinarea învăţatului (1794), Bibl. Univ. Leipzig o.J.
Prelegerea a 4-a, pag. 48
127
În timp ce în cercul...
Raport preliminar, pag. 6
128

Menţionarea titlului
128
Întreaga cultură...
Contribuţii la rectificarea judecăţilor publicului privind revoluţia franceză (1793)


Operele complete ale lui Fichte, publicat de J.H. Fichte, Berlin 1845
vol. 6, cartea 1, cap. 1, pag 86
textual: Cultura înseamnă exercitarea tuturor forţelor în scopul independenţei depline faţă de orice lucru care nu este sinea noastră pură, noi înşine.
133

Menţionarea titlului
131
Nu există niciunde ceva permanent...
Determinarea omului (1800). Selecţie în 6 volume publicată de Fritz Medicus,
Ed. F. Meiner Leipzig o.J., vol. 3, cartea 2: Ştiinţă, pag. 81
131
Voinţa mea...
cartea a 3-a: Credinţă, pag. 133
131
...acea voinţă sublimă...
ibid., pag. 134
132
Îmi acopăr obrazul...
ibid., pag. 140
288

Menţionarea titlului
131

Revendicarea libertăţii de gândire de către principii Europei, pe care până acum au reprimat-o. Heliopolis în ultimul an al vechii întunecimi. 1793
133

Trăsăturile fundamentale ale perioadei actuale, prezentate în prelegeri ţinute la Berlin în anul 1804-1805.
133

Îndrumare pentru o viaţă fericită sau şi învăţătura religioasă, în prelegeri ţinute la Berlin în anul 1806.
Cuvântări adresate naţiunii germane 1808
133
Eu însumi şi scopul meu necesar...
Motivarea credinţei noastre într-o conducere divină a Universului (1798)
Jurnalul filosofic, vol. VIII.
În: Scrierile filosofice privind disputa ateistă, publicat de Fritz Medicus, Ed. F. Meiner, Leipzig, pag. 7
151
...unei unelte senzoriale lăuntrice...
Prelegeri introductive la teoria ştiinţei, Berlin 1813
Publicate de J.H. Fichte, Bonn 1834, pag. 4

FICHTE Immanuel Hermann
197

Teze pentru pregătirea teologică (1826)
Contribuţii la caracterizarea filosofiei mai noi (1829)
Revistă de filozofie şi teologie speculativă (1837 şi în continuare)
198
Gândul suprem, care dezleagă într-adevăr problema Universului...
Principiile de bază ale sistemului filosofiei (1833 şi în continuare)
Secţiunea a 3-a: Teologia speculativă sau învăţătura religioasă generală. Heidelberg 1846
partea 1, §62 (2), pag. 180
198
Crearea şi menţinerea lumii...
partea a 2-a: Ontologia, Heidelberg 1836, §302, pag. 524

FORBERG Friederich
126
...Expunerile lui în public sunt ca vâjâitul unei furtuni...
Scrisoarea din 7 decembrie 1794, în: Fragmente din hârtiile mele. Jena 1796
citat în: Viaţa şi corespondenţa literară ale lui J.G. Fichte vol. 1, ed. a 2-a, Leipzig 1862, pag. 221

GEGENBAUR Karl
382

Trăsături de bază ale anatomiei comparate (1859)
Ediţia a 2-a, 1870

GOETHE Johann Wolfgang von

Scrierile de ştiinţele naturii, publicate de Dr. Rudolf Steiner, 4 volume (= Kürschners Deutsche National-Literatur. vol. 114-117), 1883-1897

Din primul volum (Nat. Lit., vol. 114):

117
...filosofia kantiană...
Urmare/Eveniment fericit, pag. 110
119 şi 146
Înlăuntrul naturii...
Urmare/Chemare prietenească, pag. 117 ş.u.
120
Ceea ce dânsul (Linné) încerca...
Istoria studiului meu botanic, pag. 68
121
...a putea afirma fără teamă...
Conferinţe privind primele trei capitole ale schiţei unei introduceri generale în anatomia comparată, plecând de la osteologie (1796).
Secţiunea a II-a, pag. 332
121
...dacă ne-am înălţa din punct de vedere moral...
Urmare/Putere de judecată intensivă, pag. 116
180
Contemplaţi, în devenire...
Elegie, pentru Christiane Vulpius (1798), pag. 97
203
...rece, aproape neprietenoasă...
Privitor la morfologie/Răspuns la conţinut, pag. 12
260
...în introducerea la „Metamorfoza plantelor” el afirmă...
Privitor la morfologie/Răspuns la conţinut, pag. 15
textual: Timpul de atunci era totuşi mai întunecat decât ne putem imagina acum. Se afirma, de exemplu, că ar depinde numai de om să poată umbla pe patru membre, şi că urşii ar putea deveni oameni dacă s-ar menţine suficient de multă vreme în postura verticală.
322
Oricât ar răsări, înflori şi rodi planta...
Metamorfoza plantelor (115), pag. 57

Din volumul al doilea (Nat. Lit., vol. 115):

31
Ea (natura) m-a încurcat până peste cap...
Natura (în aforisme), pag. 9
116
Natura! suntem împrejmuiţi şi îmbrăţişaţi de ea...
pag. 5
116 şi 320
Critica raţiunii pure a lui Kant...
Influenţa filosofiei mai noi, pag. 27
116
Ceea ce-mi plăcea, era intrarea...
pag. 28
117
De îndată ce începea discutarea...
pag. 27
117
El propovăduia Evanghelia libertăţii...
Ei mă auzeau bine...
pag. 29
122
... o epocă extrem de fericită a vieţii...
... Marile idei fundamentale...
pag. 28
122
Stimulat... pasional
pag. 29
143
...psihologul Heinroth...
Stimulare importantă printr-o singură vorbă de duh, pag. 31 ş.u.
288
...două mari roţi...
Explicaţii la articolul „Natura”, pag. 63 ş.u.

Din volumul al treilea (Nat. Lit. vol. 116):

191
Pentru că noi încercăm de fapt degeaba
Cu privire la teoria culorilor. Cuvânt introductiv, pag. 77

Din volumul al patrulea (Nat. Lit., vol. 117, secţiunea 1):
76
Baco seamănă cu un om...
Materiale privind istoricul teoriei culorilor
Baco de Verulam, pag. 166 ş.u.
76
...datorită metodei verulame...
Galileo Galilei, pag. 177
76
Cum putem asculta în linişte...
Baco de Verulam, pag. 166
145
...un singur caz era valabil pentru o mie...
Galileo Galilei, pag. 177

Din volumul al patrulea (Nat. Lit., vol. 117, secţiunea a 2-a)
118
...o manifestare...
Maxime în proză, Secţiunea 11, Artă, pag. 494
132
Cel ce acţionează...
Secţiunea 5, Observaţii psihologice, pag. 450
143
Poezia indică...
Secţiunea 1, Cunoaşterea, pag. 383
143
Lucrul suprem ar fi...
ibid., pag. 376
144
Cred că am putea numi ştiinţă...
Secţiunea 11, Artă, pag. 535
146
Dacă cunosc relaţia...
Secţiunea 1, Cunoaşterea, pag. 349
146
...omul în sine...
ibid., pag. 351
146
...omul este situat...
ibid., pag. 351
162
Omul nu va înţelege niciodată...
ibid., pag. 353
250
Teoria ca atare...
ibid., pag. 357

123
... de la ţigla...
Completări diferite (31), pag. 294

... toate acţiunile...
Iată o ţiglă...
pag. 293
pag. 294
145
Însetaţii de ştiinţă...
Completări de ştiinţele naturii/Fiziologia plantelor (I), pag. 563
309
...până la urmă...
Completări de ştiinţele naturii/Experienţă şi ştiinţă. pag. 595
117
...capacitatea subiectivă de cunoaştere...
Scrieri de ştiinţe ale naturii (Ediţia Sophia)
Secţiunea 2, v. 11, Weimar 1893
Privitor la ştiinţa naturii. Anexă:
Paralipomena I, pag. 376 (p. 11)
104
La început am urmat cu sârguinţă...
Adevăr şi Poezie.
Patru părţi, publicată de H. Düntzer. Dtsch. Nat. Lit. vol. 98-101, Partea a II-a, cartea a 6-a, pag. 43
104
M-am consacrat acestei lecturi...
Partea a IV-a, cartea a 16-a, pag. 9
118
...legi veşnice, necesare...
ibid., pag. 11
249
O materie ar trebui să existe...
Partea a III-a, cartea 11, pag. 57


Scrisori şi jurnale
vol. 1, Ed. Insel, Leipzig
104
146
Dumnezeu te-a pedepsit...
Tu ţii la credinţa în Dumnezeu...
Scrisoare către Jacobi, Ilmenau, 5 mai 1876, pag. 465
textual: Dimpotrivă, pe tine Dumnezeu te-a pedepsit cu metafizica şi ţi-a înfipt un ghimpe în carne, pe mine, dimpotrivă, m-a binecuvântat cu fizica. Eu mă ţin cu putere din ce în ce mai mare de ateu (Spinoza) şi vă cedez tot ceea ce numiţi şi trebuie să numiţi religie. Când spui că în Dumnezeu nu s-ar putea decât crede, eu îţi spun că pun mult preţ pe contemplare.
275
Am comparat craniul uman şi cel animal...
Scrisoare către Herder, Jena 27 martie 1784, pag. 406


Călătoria în Italia
Două volume publicate de H. Düntzer, Dtsch. Nat. Lit. vol. 102, secţiunea 1 şi 2
47
Operele deosebite de artă...
vol. 2, Roma 6 septembrie 1787, pag. 91
143
În aceste opere de artă există necesitatea... ibid.
118
...folosind legile...
vol. 1, Roma 21 ianuarie 1787, pag. 221
120
Nenumăratele plante...
ibid. Palermo, 17 aprilie 1787, pag. 336
120
121
...cea mai extraordinară creatură...
Aceeaşi lege...
vol. 2, Neapole, 17 mai 1787
(Către Herder), pag. 3
118
...prin aceea că omul este situat pe culmea naturii...
Winkelmann şi secolul său
Dtsch. Nat. Lit. vol. 108. Frumuseţe, pag. 47
146
Universul, dacă s-ar putea percepe pe sine însuşi...
Antichităţi, pag. 20
176
Când natura sănătoasă...
ibid.
179
Căci la ce serveşte...
ibid.
118
Cum îmi putea fi binevenită cartea... din Caiete zilnice şi anuale 1811
Dtsch Nat. Lit., vol. 106, pag. 32 ş.u.
119
Ce-ar fi un Dumnezeu...
Prooemion
Poezii, Dtsch. Nat. Lit. vol. 84, pag. 17
119
Soarele luminează...
Divinul, odă
Poezii, Dtsch. Nat. Lit. vol. 83, strofă 3, pag. 75
144
Este evident că...
Simplă imitare a naturii, manieră, stil.
Despre Italia, fragmente ale unui jurnal de călătorie
Dtsch. Nat. Lit. volum 102, pag. 294
144
...pe cele mai profunde temelii ale cunoaşterii...
ibid., pag. 293
166
În puritatea lăuntricului nostru...
Elegia de la Marienbad (trilogia pasiunii)
Poezii, Dtsch. Nat. Lit. vol. 83, strofa 14, pag. 100
179
Omul „nu omite să-şi transfere părerile...
Eckermann, Convorbiri cu Goethe, 20 februarie 1831
Bibl. Univ., vol. 2, pag. 193

GOMPERZ Theodor
317

John Stuart Mill (1889)

GRILLPARZER Franz
177
Poate că profetic...
Poezii
Operele complete publicate de Albert Zipper, Reclam Leipzig o.J.
vol. 1, Hegel, scrieri epigramatice, pag. 302

GÜTHLING Otto
52
Crezi acum că există o învăţătură...
Traducere din „Amintiri despre Socrate ‒ Memorabilia” lui Xenophon
Bibl. Univ. Leipzig, fără an
Cartea a 4-a, cap. 2, pag. 124 ş.u.

HAECKEL Ernst
162
...compară crearea Universului...
Enigmele universului
Studii pe înţelesul tuturor privind filosofia monistă (1899). Ediţia particulară, Bonn 1903. Cap. 1, pag. 11
280

Menţionarea titlului
290
Eu însumi, nu am adoptat niciodată...
Cap. 10, pag. 73
290
...sfere de simţire lăuntrice...
ibid., pag. 75

... organele reale al vieţii spirituale...
ibid., pag. 76
300
Bucuria entuziastă a spiritualiştilor...
ibid., pag. 74
278

Revista pentru ştiinţa naturii din Jena (1897)
279

Principiile morfologiei generale a organismelor. Berlin 1906
280

Forme artistice ale naturii. Leipzig 1904
281
Ontogeneza scurtă...
Antropogenie sau istoria evoluţiei omului, două părţi 1874
ediţia a 4-a. Leipzig 1891
Conferinţa a 4-a (partea 1), pag. 64
283

Menţionarea titlului
287
Spiritul şi sufletul omului...
Conferinţa 30 (partea a 2-a), pag. 853
282
Filogenia este...
Studii biologice
Caietul 2: Studii despre teoria Gastrea, Jena 1877, cap. 1, pag. 7 ş.u.
284

Teoria evolutivă actuală în raport cu ansamblul ştiinţei. Bonn 1878-79
285

Filogenie sistematică. Schiţă a unui sistem natural al organismelor pe baza filogeniei. Berlin 1894-96
285

Istoria naturală a creaţiei (1868), două părţi
Partea I: Teorie generală a evoluţiei
Partea II: Filogenie generală
286
...norii grei...
Despre cunoaşterea noastră actuală privind originea omului
Cuvântare ţinută la 26 august 1898 la Cambridge, ed. a 3-a, Bonn 1899, pag. 31
286

Monismul ca legătură între religie şi ştiinţă
Mărturisirea de credinţă a unui cercetător al naturii, rostită la Altenburg la 9 octombrie 1892
287
Fiecare atom posedă...
Perigeneza plastidulelor sau generarea de unde de către particulele vieţii. Berlin 1876, pag. 38
289
Fiecare cercetător al naturii...
Concepţia de viaţă a ştiinţei moniste
Conferinţă ţinută la Jena 1892 în: „Scenă deschisă pentru lupta evoluţiei”, Berlin, anul III, caietele 3 şi 10, pag. 6

HALLER Albrecht von
119
Înlăuntrul naturii...
Poezie didactică „Falsitatea virtuţilor umane” în „Încercare de poezii elveţiene” 1732
203
Nulla est epigenesis
Elementa physiologiae corporis humanis (1757-66)

HAMMERLING Robert
361
Principalul nu este...
Atomistica voinţei (1891), două volume
Hamburg 1891
Vol. 2, cartea a 4-a (Optimism şi pesimism), pag. 239 ş.u.
361
...că în filosofia cea mai nouă...
vol. 1, cartea a 2-a (Eul), pag. 227 ş.u.
361
În gândul despre Eu...
ibid., (Teoria fiinţării. Noţiunea fiinţării), nu ad litteram. Vincenz Knauer citează astfel pe Hamerling în „Principalele probleme ale filosofiei” (1892), prelegerea a 17-a (II), pag. 357
362
Anumite excitaţii...
vol. 1, cartea 1 (Aparenţa simţurilor) pag. 13
362
Dacă, iubite cititorule...
ibid
362
Lumea extinsă...
ibid., pag. 14 şi 17
362
Cel care reţine acest lucru...
ibid., pag. 14 şi 17
363
Din conştienţa sau sentimentul...
vol. 1, cartea 2 (Conceptul de fiinţare), pag. 119
363
...simţul atomului...
ibid., (Eul), pag. 225
366
M-am simţit a fi în primul rând om...
vol. 1, Cuvânt introductiv, pag. IX
366
Nu am fost cuprins brusc de curiozitatea filosofică...
ibid., pag. VII
368
...care îl împing pe om...
ibid., pag. VII
362

Homunculus, epopee modernă în zece cânturi (1888)

HARTMANN Eduard von
323
Rezultate speculative...
Filosofia inconştientului. Încercarea unei concepţii despre lume. (1869). Foaie de titlu. Moto
355 şi 357

Menţionarea titlului
Ed. a 10-a, vol. III, pag. 403
323
...amploarea progresului indus...
Istoria metafizicii
Două volume 1899-1900
Partea a 2-a, Leipzig 1900. Secţiunea a IV-a, John Stuart Mill, pag. 479
356
Existenţa reală...
Fenomenologia conştienţei morale (1879)
Berlin (1879)
Secţiunea a 2-a C, IV: Principiul moral al mântuirii, pag. 871

HEGEL Georg Wilhelm Friedrich
166
În timpul mai nou...
Enciclopedia ştiinţelor filosofice în schema de bază (1817)
Ed. a 2-a, Heidelberg 1827. Cuvânt introductiv, pag. XIX
176
...adevărul real veşnic...
Partea a 3-a, §552
178

ibid. §552
231
Conceptul de filosofie este...
§574, pag. 533
232
Un punct de vedere principal...
Introducere §10, pag. 14
167
Din cauză că omul este o fiinţă cugetătoare...
Enciclopedia ştiinţelor filosofice în schema de bază
Partea I: Ştiinţa logicii, publicată de Dr. L. Henning, Berlin 1843.
Operele lui Hegel, ed. completă în 21 volume, vol. 6, ed. a 2-a §50, pag. 107
167
Înălţarea gândirii...
ibid.
246
Experienţa există mulţumită...
Introducere §12, pag. 20
168
Ceea ce trebuie înţeles...
Trăsături de bază ale filosofiei dreptului (1821)
publicată de Dr. F. Gans, Berlin 1854
Operele lui Hegel, vol. 8, ed. a 3-a.
Cuvânt introductiv, pag. 18, 17 şi 20
173
Când statul...
§258, pag. 306
174
Statul în sine...
Adaos la §258, pag. 311-313
172
Oamenii mari ai istoriei...
Prelegeri asupra filosofiei istoriei
publicată de Dr. E. Gans, Berlin 1848, vol. 9, ed. a 3-a, Introducere, pag. 38 ş.u. (rezumat)
179
Istoria lumii...
Introducere, pag. 24
236
Noi am cercetat numai...
partea a 4-a, cap. 3: Lămurirea revoluţiei, pag. 546
175
...cel mai bogat...
Ştiinţa logicii (1812-16).
Partea a II-a: Logica subiectivă, publicată de D. Leopold von Henning. Berlin1841, vol. 5, ed. a 2-a, secţiunea 3, cap. 3: Ideea absolută, pag. 339
176
Împărăţia umbrelor...
Partea I: Logica obiectivă. vol. 3, ed. a 2-a, Introducere, pag. 44
203
...înfăţişarea lui Dumnezeu...
ibid., pag. 33
312

Menţionarea titlului
178
...alunecă de pe solul...
Viaţa lui Hegel descrisă de Karl Rosenkranz
Supliment la operele lui Hegel, Berlin 1844
Documente: VIII. Aforisme, pag. 540
210
Pentru dânsul, cea mai mare importanţă...
Cererea de demisie a lui Hegel către Ministerul din Baden, pag. 318
180
Natura s-a desăvârşit prin tot ceea ce este viu...
Prelegeri despre filosofia naturii, publicată de Dr. C.J. Michelet, Berlin 1847, vol. 7A, ed. a 2-a. Adaosul la §376, pag. 696 ş.u.
192
Tratarea corespunzătoare a culorilor...
Adaos la §320, pag. 317
245
Va mai fi oare...
Introducerea editorului, pag. XV, XVI, XVII
252
Trecerea de la ideal la real...
§261, pag. 61 ş.u.
261
A fost o reprezentare stângace...
Introducere, adaos la §249, pag. 32 ş.u.
181
Mugurul dispare...
Fenomenologia spiritului (1806)
publicată de Dr. J. Schulze, Berlin 1841. vol. 2, ed. a 2-a, Introducere, pag. 4
187

Menţionarea titlului
195
...ideea abstractă... cenuşie sau cu totul neagră...
Scrisoarea lui Hegel către Goethe: această scrisoare a fost publicată în formă prescurtată şi simplificată de Goethe sub titlul „Cea mai nouă participare încurajatoare” în caietele „Cu privire la ştiinţa naturii”. În locul datei iniţiale, 24 februarie, Goethe consemnează 20 februarie 1821.
203
...înfăţişarea lui Dumnezeu...
175
Faptul că omul ştie de existenţa lui Dumnezeu...
Prelegeri despre filosofia religiei alături de o scriere despre Dovezile existenţei lui Dumnezeu, două volume, Berlin 1832, publicate de Ph. Marheinecke.
2 ediţii Berlin 1840, volumele 11 şi 12 ale ediţiei complete.
Anexă: prelegerea a 14-a, pag. 496

HEINROTH Johann Christian
143
În „Antropologia” sa...
Manual de antropologie (1822)

HELMHOLTZ Hermann von
192
Acolo unde era vorba de probleme...
Presimţirea de către Goethe a ideilor ştiinţelor naturale viitoare
Cuvântare ţinută la adunarea generală a Societăţii Goethe din Weimar 1892
în: Conferinţe şi cuvântări
ediţia a 5-a, Braunschweig 1903, vol. 2, pag. 361
295
Relaţia dintre senzaţie şi obiectul acesteia...
ibid., pag. 357 ş.u.
273
...înaintea lui Darwin...
Referitor la scopul şi progresele ştiinţei naturii
Cuvânt de deschidere pentru Adunarea cercetătorilor naturii la Innsbruck 1869
în: Conferinţe şi cuvântări
ed. a 5-a, Braunschweig 1903, vol. 1, pag. 387 şi 388
297
Este lipsit de orice sens să ne punem întrebarea...
Manual de optică fiziologică (1856-66),
ediţia a 2-a revăzută, Hamburg şi Leipzig 1896
Secţiunea a 3-a, §26, pag. 589

HENLE Jakob
273
Dacă experienţele de selecţie artificială...
Conferinţe antropologice
Brawnschweig 1876-80
Caiet 2, conf. a 3-a, Teologie şi darwinism, pag. 67 ş.u.
296
Tot ceea ce ne face...
Caiet 1, conf. a 2-a, Credinţă şi materialism, pag. 27

HERBART Johann Friedrich
184
Nimeni nu poate să demonstreze mai îndeaproape esenţa lui Dumnezeu...
Probabil o sinteză conformă cu sensul, făcută de R. Steiner.
vezi Vincenz Knauer, „Istoria filosofiei”, Viena 1882, cap. „Herbart”, pag. 322

HERDER Johann Gottfried
91

Idei pentru filosofia istoriei umanităţii (1784-1791), 4 volume

HERSCHEL John
311

A Preliminary discourse on the Study of Natural Philosophy
(Londra 1831) în germană Leipzig 1836

HOFF Karl von
253

Istoria transformărilor naturale ale suprafeţei Pământului confirmate de tradiţie.
Cinci volume (1822-1841)

HOLBACH Paul Heinrich Dietrich
88
O, natură, stăpânitoare a tuturor fiinţelor...
Système de la Nature (1770)
Două volume, Paris 1820, pag. 434
249

Menţionarea titlului

HUMBOLDT Alexander von
247
Speranţa mea se întemeiază...
Cosmos, schiţă a unei descrieri fizice a universului, volumul 1
Tübingen 1845, pag. 32 ş.u.

HUMBOLDT Wilhelm von
100
Kant a întreprins şi a dus la bun sfârşit...
Corespondenţa dintre Schiller şi Wilhelm von Humboldt
Ed. a 3-a adăugită, Stuttgart 1900
Reamintire. Despre Schiller şi evoluţia sa spirituală, pag. 21

... vor deveni evidente trei feluri de lucruri...
ibid., pag. 22

HUME David
107
În lume, evenimentele se schimbă neîncetat...
Cercetări asupra raţiunii omeneşti. Trad. de Carl Vogl, Leipzig o. J., pag. 36

Azvârliţi-o în foc...
ibid., pag. 91

HUXLEY Thomas Henry
274
Compararea critică a tuturor organelor...
Mărturii pentru poziţia omului în natură
Trei studii traduse în engleză de Victor Carus, Braunschweig 1863
III. Privitor la unele rămăşiţe umane fosile, pag. 117.
textual: Putem lua în consideraţie orice sistem de organe; compararea modificărilor lor în seria maimuţelor ne conduce la un singur rezultat: deosebirile anatomice care separă pe om de gorilă şi de cimpanzeu nu sunt atât de mari ca acelea care diferenţiază gorila de maimuţele inferioare.

JACOBI Friedrich Heinrich
93

Despre învăţăturile lui Spinoza în scrisorile adresate lui Moses Mendelssohn (1785)
118

Despre lucrurile divine (1811)

JAMES William
380
Voinţa determină viaţa...
Voinţa de a crede (The will to believe) 1897
Tradus în germană de Th. Lorenz, cu un cuvânt introductiv de Friedrich Paulsen, Stuttgart 1899
Citatul este preluat din cuvântul introductiv al lui Fr. Paulsen, pag. VI

KANT Immanuel
103
Kant a afirmat despre iluminare că este...
Mici scrieri despre logică şi metafizică, publicate de J.H. von Kirschmann, Berlin 1870
Răspuns la întrebarea: Ce este clarificarea? pag. 111

Ai curajul de a te folosi...
105
Admiţând că morala presupune...
Critica raţiunii pure (1781)
Textul ediţiei din 1781 publicat de Karl Kerbach
Bibl. Univ. Leipzig o.J.
Cuvânt introductiv la ed. a 2-a, pag. 25
105 şi 309
A trebuit deci să desfiinţez cunoaşterea...    ibid., pag. 26
ibid., pag. 26

115, 124, 320

Menţionarea titlului
106

Istoria naturală generală şi teoria Cerului (1755)
publicată de Karl Kehrbach
Bibl. Univ. Leipzig o.J.
106
Daţi-mi materia...
Cuvânt introductiv, pag. 14
113
...constituţia şi originea mecanică...
Foaia de titlu, pag. 1
106

Motivele metafizice iniţiale ale ştiinţei naturii (1786)
publicată de Höfler 1900
108
Raţiunea nu-şi extrage legile...
Prolegomene la orice metafizică viitoare (1783)
publicată de Karl Rosenkranz, Leipzig 1838
Partea a 2-a: Cum este posibilă ştiinţa naturii pură? §37, pag. 85
99

Critica raţiunii practice (1788) Fosta ediţie Kehrbach publicată de Dr. R. Schmidt. Bibl. Univ. Leipzig o.J.
110
Datorie!, tu, nume mare, sublim...
Partea 1, a 3-a porţiune principală, pag. 121
112
Două sunt lucrurile care îmi umplu sufletul...
Partea a 2-a, pag. 221 şi 222 (Introducerea este preluată din citatul dat de Knaur din Kant [conştient de sine şi liber] în „Problemele principale ale filosofiei”.)

... Prima privire...
110

Religia în limitele raţiunii pure (1793)
113
...un organism este un produs al naturii...
Critica puterii de judecată (1790)
publicată de Karl Kehrbach
Bibl. Univ. Leipzig o.J.
Partea a 2-a, §66, pag. 257
textual: Un produs organizat al naturii este cel în care totul este scop şi alternativ şi mijloc.
113
Este absolut sigur...
ibid., §75, pag. 286
120

Menţionarea titlului
121
Pentru raţiune este foarte important...
ibid., §78, pag. 298
122

Menţionarea titlului

KEY Ellen
280
...între ambii concurenţi...
Essays
Traducere autorizată de Francis Maro, Berlin 1899
Evoluţia sufletului: Tipuri, pag. 141

KINKEL Walter
399
...numai gândirea...
Idealism şi realism (1911)
ed. a 2-a, Göttingen 1920
Introducere pag. 17

KIRCHOFF Gustav Robert
301
...mişcările ce se desfăşoară în natură...
Manual de mecanică (1876)
citat de H. von Helmholz în:
Presimţirea de către Goethe a ideilor viitoare ale ştiinţelor naturale
Cuvântare la Weimar 1892
Cuvântări şi conferinţe, Braunschweig, 1903 (Ed. 5), vol. 2, pag. 352

KIRCHMANN Julius Heinrich
345
Cunoaşterea formează...
Filosofia ştiinţei (1864)
vol. 1: Teoria reprezentării, Berlin 1864
Reprezentarea. B. Percepţia de sine. Ştiinţa (10), pag. 37

KRAEPELIN Emil
354
Ştiinţa cea nouă...
Lucrări psihologice (1895 ş.u.)
vol. 1, caiet 1, pag. 4

KRAUSE Karl Christian Friedrich
197
...gândul unei Fiinţe nemărginite...
Prelegeri privind sistemul filosofiei
Göttingen 1828, pag. 167

... Finitul sau lumea...
ibid., pag. 256

LAMARCK Jean
261
La începutul începutului...
Filosofie zoologică
Tradus din franceză de Dr. Heinrich Schmidt (Jena). Ediţie populară, Leipzig o.J.
Introducere I. Ernst Haeckel despre Lamarck, pag. VI ş.u.

LA METTRIE Julien de
88
Însă... dacă toate însuşirile sufletului...
Omul, o maşină (L’homme machine) (1748)
trad. de Max Brahn, Leipzig 1909 Bibl. Filos. vol. 68, pag. 46
88
Dacă ceea ce gândeşte în creierul meu...
pag. 51

LANGE Friedrich Albert
245
Întregul sistem al lui Hegel...
Istoria materialismului şi critica importanţei sale în prezent 1866
publ. de Dr. O. A. Elissen, Bibl. Univ. Leipzig o.J.
Cartea a 2-a, secţiunea 1 (II), pag. 105
245
Prin Schelling şi Hegel...
Ibid. p. 94
302

Menţionarea titlului
303
Peştele din lac...
ibid., secţiunea 1 (I), pag. 74
304
...concepţia materialistă consecventă...
ibid., secţiunea 3 (IV), pag. 529
304
Simţurile ne oferă...
ibid., secţiunea 3 (IV), pag. 533
306
...care le produce...
ibid., secţiunea 4 (IV), pag. 666
306
...individul pare a fi legat cu totul...
ibid., secţiunea 4 (IV), pag. 667
306
Funcţiile simţurilor...
ibid., secţiunea 4 (IV), pag. 668
307
Un lucru este sigur...
ibid., secţiunea 4 (IV), pag. 672
309
Herbert Spencer omagiază...
ibid., secţiunea 3 (III), pag. 494

LAPLACE Pierre Simon
301
Un spirit care cunoaşte...
Eseu filosofic asupra probabilităţilor
Ed. a 2-a, Paris 1814, §3 citat de Du Bois-Reymond în:
Dincolo de graniţele cunoaşterii naturii, Leipzig 1872, pag. 4

LASSALE Ferdinand
378

Sistemul drepturilor obţinute, o împăcare a dreptului pozitiv şi a filosofiei dreptului. Două volume 1861

LEIBNITZ Gottfried Wilhelm von
202
Aşadar, ar trebui să cred...
Theodicea sau încercarea şi tratarea modului cum poate fi apărată bunătatea şi dreptatea lui Dumnezeu luând în considerare libertatea umană şi originea răului. Din franceză, ed. a 2-a Amsterdam 1726
Partea 1, §91, pag. 208
textual: Aşadar, ar trebui să cred că acele suflete care cu timpul devin suflete umane, precum şi sufletele altor specii, au fost conţinute în sămânţă şi în strămoşi până la Adam şi, în consecinţă, au existat într-un mod oarecare al unui corp organic, în mod permanent...

LESSING Gotthold Ephraim
38
...raţiunea omenească...
Educarea neamului omenesc (1780)
publ. de Georg Witkowski
Ediţiile Clasicii lui Meyer, vol. 7 Leipzig o.J. §95, pag. 450
90

Menţionarea titlului
103
Dezvoltarea adevărurilor revelate...
§76, pag. 446
236

Menţionarea titlului

LICHTENBERG Georg Cristoph
125
Ce înseamnă de fapt a gândi în conformitate cu aşa-numitul spirit kantian...
Scrieri alese
publ. de Eugen Reichel, Reclam, Leipzig o.J.
Observaţii cu conţinut variat: 1. Observaţii filosofice, pag. 76
125
Să fie oare adevărat...
ibid., pag. 77
207
Dumnezeu l-a creat pe om...
ibid., pag. 47
207
Lumea noastră va fi cândva...
ibid., pag. 49
207
Este oare noţiunea noastră de Dumnezeu...
ibid., pag. 77
207
Reprezentarea pe care ne-o facem...
ibid., pag. 55
207
În loc să spunem că lumea...
ibid., pag. 56
207
Devenim conştienţi de anumite reprezentări...
ibid., pag. 74
207
Cred că aşa cum partizanii domnului Kant...
ibid., pag. 55
209
Cred că foarte mulţi oameni...
Trei observaţii morale, pag. 88
214
Nu ne putem imagina ceva mai înspăimântător...
Prima observaţie filosofică, pag. 62

LIEBMANN Otto
329
Faptul că sămânţa plantelor...
Gânduri şi fapte (1882)
Discuţii, aforisme şi studii filosofice, Strassburg 1822 ş.u.
caiet 1, Idee şi entelehie, pag. 120
332
Dacă, pe de o parte...
caiet 2, Încheiere, pag. 300
328
Privitor la analiza adevărului (1876)
O dezbatere a problemelor de bază ale filosofiei
4 ediţii epuizate Strassburg 1911
330
Tocmai pentru că în realitate...
Idealism şi realism, pag. 28
328

Climaxul teoriilor (1884)
O cercetare din domeniul teoriei ştiinţei, Strassburg 1884
331
Frânturi ale percepţiei...
cap. 7, pag. 106 ş.u.

LINNÉ Karl von
120
...câte forme diferite...
Genera plantarum (1737)
Editio octava
Frankfurt (Main) 1789, pag. XII
268
...specii în regnurile animal şi vegetal...
ibid.

LOTZE Hermann
347

Viaţă şi putere vitală în:
Dicţionar de buzunar de fiziologie al lui R. Wagner (1843)
Patologie generală şi terapie ca ştiinţe naturale mecanice (1842)
347

Fiziologie generală a vieţii corporale (1851)
347
...să lupte fără încetare împotriva reprezentărilor...
Microcosmos. Idei pentru istoria naturală a umanităţii.
Trei volume (1856-64), ed a 3-a, Leipzig 1880
vol. 3, Cartea a 7-a, cap. 2, pag. 44
348

ibid.
349
Nostalgiei firii noastre...
Cartea a 9-a, cap. 4, pag. 563 ş.u.
348

Sistemul filosofiei
Partea I: Trei cărţi de logică (1874)
Partea a II-a: Trei cărţi de metafizică, Leipzig 1879
350
Nu avem la dispoziţie alt principiu fundamental...
Trei cărţi de metafizică
Leipzig 1879
Catalog 3, §245, pag. 487
348
Eu nu cunosc...
(?)
350
Credinţa în nemurire...
Trăsături de bază ale filosofiei religioase. Ediţia a 3-a Leipzig 1894
§78, pag. 82 ş.u.
396
Deoarece considerăm că fiecare făptură...
ibid.

LUCRETIUS CARUS Titus
59

Despre natură
(De rerum natura)
Poem didactic în şase volume (incomplet)

LYELL Charles
253

Principles of geology (1830-33)
Trei volume
321

Social statics (1850)

MACKAY John Henry
222

Max Stirner, viaţa şi opera sa (1898)

MAINE DE BIRAN
François Pierre Gauthier
337

Journal intime

MAINLÄNDER Philipp