Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

APOCALIPSA LUI IOAN

GA 104


NOTA EDIŢIEI GERMANE


„Ca ceva cu totul remarcabil se află la sfârşitul Noului Testament un document minunat, Apocalipsa, revelaţia plină de taină a Sfântului Ioan. Este suficient să citim doar primele cuvinte pentru a presimţi întregul mister al acestei scriei: «Descoperirea lui Iisus Christos pe care I-a dat-o Dumnezeu să arate robilor Săi cele ce va să fie în curând şi pe care El a arătat-o trimiţând-o în semne prin îngerul Domnului Său Ioan». Ceea ce se revelează aici este deci trimis prin semne. Şi nu trebuie să luăm sensul literar ca atare, ci să căutăm un sens mai adânc, căci cel literar este doar un semn.“

Aceste cuvinte le scria Rudolf Steiner la începutul activităţii sale de comunicare a Ştiinţei spirituale în scrierea apărută încă în 1902, Das Christentum als mystiche Tatsache*. În cele douăsprezece conferinţe care formează ciclul de faţă, ţinut câţiva ani mai târziu, el a dezvoltat acest sens adânc, prezentându-l ca secrete, arătate prin semne, ale evenimentelor trecute şi viitoare din evoluţia omenirii.

Întrucât pentru aprofundarea conţinutului acestor conferinţe este utilă şi cercetarea imaginilor care simbolizează mersul acestor evenimente, se anexează la sfârşitul acestui volum reproducerea celor şapte Peceţi“ făcute după schiţele şi îndrumările personale ale lui Rudolf Steiner, în 1907, în manieră creştin-rosacruciană.

* Tradusă în limba română sub titlul Creştinismul ca fapt mistic şi misterele Antichităţii,  GA 8, Editura Humanitas, 1993. (Referitor la citatul de mai sus, se va vedea capitolul Apocalipsa lui Ioan) (N.T.)