Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

APOCALIPSA LUI IOAN

GA 104


CUVÂNT INTRODUCTIV LA EDIŢIA DIN 1945


Acest ciclu de conferinţe care ne introduce în tainele Apocalipsei a apărut mai întâi sub forma unor note scrise la maşină şi a circulat în cerc restrâns, în două ediţii*. Deşi i s-au adresat multe rugăminţi, editorul a şovăit să-l prezinte sub formă de carte tipărită, deoarece aceia care în 1908 ascultaseră cuvântul viu rostit feseseră şocaţi de unele prescurtări pe care stenograful nu le putuse evita. Totuşi, până la urmă, acum, s-a înduplecat să o facă. Între timp desigur, se pierduse ceva din emoţia şi entuziasmul trezit de forţa vie a cuvântului rostit strălucind de focul spiritului. Dar acum după atâţia ani, acest lucru nu mai apare atât de supărător, fiindcă puternicul conţinut al celor relatate iese în evidenţă în plinătatea sa obiectivă, iar naturaleţea limbajului pare să vină în întâmpinarea năzuinţelor sufletului, fără a altera în vreun fel semnificaţia şi importanţa mesajului. Unele repetări şi lămuriri suplimentare intercalate sunt utile pentru o mai bună înţelegere şi oferă celui care, pe drumul său vrea să atingă culmea înălţimilor abrupte, o mână de ajutor spiritual.


MARIE STEINER


*Prima ediţie, dactilografiată, Berlin, 1911 (N.T.)