Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

TERAPEUTICĂ ŞI ŞTIINŢĂ SPIRITUALĂ

GA 313


NOTE


 1. vezi Rudolf Steiner, Ştiinţă spirituală şi Medicină (“Geisteswissenschaft und Medizin”), GA 312.

 2. conferinţa profesorului Otto Römer despre “caria dentară în legătură cu ştiinţa spirituală a lui Rudolf Steiner”, Stuttgart, 1921

 3. Albert Einstein: Ulm 1879-1955 Princeton, “Despre teoria specială şi generală a relativităţii”, mai multe ediţii;

 4. Rudolf Virchow, Schivelbein, în Pomerania, 13.10.1821 până la 3.09.1902 Berlin;
  Ernst Haeckel, Potsdam: 16 febr. 1834 - 9 august 1919;
  Eugene Dubois: medic militar olandez. Publicaţie despre Pithecanthropus erectus, o formă de tranziţie hominidă, Batavia, 1894;

 5. vezi Ştiinţă spirituală şi Medicină (“Geisteswissenschaft und Medizin”), GA 312.

 6. profesorul Benedikt: 1835-1920. Ne putem informa despre reflecţiile lui M. B. referitoare la raportul dintre problemele sociale şi tuberculoză citind articolul concis, adăugat la autobiografia sa despre “problema tuberculozei”, la pagina 104 a cărţii “Aus meinen Leben” (“Din viaţa mea”), Viena 1906.

 7. vezi Rudolf Steiner, Teosofie, GA 9.

 8. “… unde am vorbit despre lingvistică" a se vedea: “Ansprachen und Vorträge Rudolf Steiners im zweiten anthroposophischen Hochschulkurs”, Berna, 1948.

 9. Şcoala Waldorf ‒ întemeiată în 1919 de consilierul Molt pentru copiii muncitorilor şi funcţionarilor fabricii de ţigări Waldorf Astoria şi condusă de Rudolf Steiner. Aceasta era prima şcoală Rudolf Steiner.

 10. vezi Ştiinţă spirituală şi Medicină (“Geisteswissenschaft und Medizin”), GA 312.

 11. profesorul Römer : a se vedea nota 2.

 12. vezi Ştiinţă spirituală şi Medicină (“Geisteswissenschaft und Medizin”), GA 312.

 13. vezi Ştiinţă spirituală şi Medicină (“Geisteswissenschaft und Medizin”), GA 312.

 14. Rudolf Steiner cunoştea seroterapia.

 15. vezi Rudolf Steiner, Teosofie, GA 9.

 16. vezi Ştiinţă spirituală şi Medicină (“Geisteswissenschaft und Medizin”), GA 312.

 17. vezi Ştiinţă spirituală şi Medicină (“Geisteswissenschaft und Medizin”), GA 312.

 18. Ottomar Rosenbach: 1858-1907, “Ausgewählte Abhandlungen”, în două volume, publicată de Walter Guttmann, Leipzig 1909

 19. Institutul Clinic şi Terapeutic, la care era anexat un laborator farmaceutic, devenit mai târziu ansamblul internaţional al Laboratoarelor Weleda

 20. Enigmele sufletului: Rudolf Steiner,  “Von Seelenrätseln”, GA 21

 21. Jakob Wilhelm Hauer, profesor la Marburg

 22. Gustav Bunge: Dorpat, 1844-1920, Basel, medic, fiziolog, profesor la Basel, reprezentant al neovitalismului

 23. vezi Curs de euritmie curativă, GA 315