Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

CONSIDERAŢII ESOTERICE ASUPRA LEGĂTURILOR KARMICE
VOLUMUL III

GA 237


CA INTRODUCERE

Din “Amintirile” Mariei Steiner
(la prima ediţie, 1926)

Rudolf Steiner i-a rugat insistent, în repetate rânduri, pe ascultători, atunci când s-a hotărât să prezinte din temeliile spirituale evoluţia personalităţilor istorice şi a istoriei Societăţii, să considere această prezentare, cu cea mai mare seriozitate, ca un exemplu pentru o cercetare istorică ce se va dezvolta în viitor. În felul acesta el ne-a dat, în Dramele Misterii, mostra pentru drama viitorului; el ne-a învăţat să înţelegem că biografia cunoscută prin cercetare spirituală va putea înlocui romanul psihologic din prezent. Dar ceea ce Rudolf Steiner nu a permis, au fost combinaţiile, ipotezele sau fantezia plină de erori la aşa-numita cercetare spirituală. Pe acestea le considera neserioase. Împotriva acestora manifesta o sfântă mânie. El i-a rugat insistent pe ascultători să nu se apropie de conferinţele despre karmă cu o atitudine sufletească stăpânită de curiozitate pentru lucruri senzaţionale. La acestea importante sunt corelaţiile, modul în care lumina cade asupra faptelor, le explică şi le face să apară în succesiunea lor necesară. Înainte de toate, elementul personal trebuie să tacă; dacă ne-am apropia de studiul problemelor karmice din motive personale sau din motive de interese de grup, nu ar putea rezulta decât cea mai mare nenorocire. El nu s-a sfiit să spună că dacă aceste conferinţe ar fi răspândite cu dorinţa de a cultiva elementul senzaţional, cu dorinţa de a face speculaţii pe marginea faptelor comunicate, acesta ar fi ca o “ciumă”…

…Rudolf Steiner şi-a exprimat insistent rugămintea ca ciclurile de conferinţe despre karmă să fie studiate numai începând cu conferinţele introductive, prelucrând apoi conferinţele în odinea în care au fost prezentate, cu atenţia îndreptată asupra legăturilor interioare, asupra fundamentelor, asupra succesiunii înlănţuirilor evenimentelor; în tratarea materialului trebuie eliminat orice element senzaţional, trebuie eliminat orice interes personal.