Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner
Marie Steiner-von Sivers

METODICA ŞI FIINŢA MODELĂRII VORBIRII

GA 280


CUVÂNT DE ÎNCHEIERE


Într-o observaţie pe care am reprodus-o în “Cuvânt introductiv”, Marie Steiner atrage atenţia asupra faptului că înainte de Cursul pentru modelarea vorbirii şi arta dramatică au mai fost ţinute cinci ore de arta modelării vorbirii. Iniţial nu fusese prevăzut aşa ceva; căci cursul urma să înceapă la 2 septembrie; dar sosirea doctorului Steiner, care fusese plecat în diverse călătorii şi la 30 august mai avea încă de ţinut o conferinţă publică la Londra, drumul înapoi spre Dornach trebuind să ocolească pe la Stuttgart, unde el a fost reţinut mai mult timp decât intenţionase iniţial - din cauza unor dezbateri şi a unei consfătuiri cu Colegiul cadrelor didactice ale Şcolii Libere Waldorf, în 3 septembrie -, se tot amâna. Aşa că a fost programată o introducere în arta modelării vorbirii, ţinută de Marie Steiner între 2 - 4 septembrie, pentru cei care aşteptau în Dornach. La 5 septembrie a început cursul propriu-zis şi el s-a prelungit până la 23 septembrie 1924. Ne putem forma o imagine despre felul cum s-au desfăşurat aceste ore de arta modelării vorbirii dacă citim o relatare făcută de Rudolf Steiner în “Nachrichtenblatt”, foaia informativă pentru membrii Societăţii Antroposofice, în legătură cu un curs de vorbire ţinut de el la Breslau în iunie 1924. În orice caz, afluxul de oameni care au venit în septembrie la Dornach a fost mult mai mare. Totuşi, descrierea cursului de la Breslau se potriveşte întru totul cu situaţia din Dornach, aşa că noi o reproducem în acest loc:

“La un curs despre modul artistic de a trata vorbirea, care a fost ţinut de Marie Steiner, se anunţaseră atât de mulţi participanţi, încât a fost necesar să se limiteze numărul celor admişi. Este o necesitate obiectivă aceea ca, la un astfel de curs, cei prezenţi să poată ajunge să facă exerciţii concrete de vorbire. Din acest motiv, nu se poate admite un număr nelimitat de participanţi. De astă-dată a fost aleasă o cale de mijloc, prin faptul că unui număr posibil de participanţi le-au fost oferite locurile din faţă, unde puteau fi făcute cu ei exerciţiile, în timp ce un număr mai mare de auditori a avut ocazia, stând pe locurile din spate, să primească ceea ce poate fi primit printr-o audiere mută. D-na dr. Steiner a ales această cale, fiindcă a vrut să vină în întâmpinarea interesului atât de viu faţă de arta vorbirii care se manifestă în cercurile antroposofice într-o măsură atât de largă. Acest interes e îmbucurător în cel mai înalt grad, fiindcă el indică o creştere a înţelegerii faţă de acel mod de tratare artistică a vorbirii care e cultivat, din spiritul antroposofic, de d-na Marie Steiner. Sperăm că, prin creşterea în continuare a acestui interes, arta de a vorbi va pătrunde în cercuri din ce în ce mai largi. Datorită marii importanţe pe care această artă o are pentru cultivarea personalităţii, s-ar putea să apară astfel nişte efecte cu adevărat pline de binecuvântare”