Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

ÎNDRUMĂRI PENTRU O EDUCAŢIE ESOTERICĂ

GA 42/245


III
AFORISME MANTRICE

care se pot medita în afara exerciţiilor principale şi secundare

MEDITAŢII CARE CUPRIND FIINŢA TEMPORALĂ A IERARHIILOR [ Nota 13 ]

(Aforisme ale zilelor)


“... şapte aforisme care se repartizează pe cele şapte zile ale săptămânii. Se vor exersa în aşa fel încât vinerea te vei adânci în aforismul pentru sâmbăta, sâmbăta în cel pentru duminică şi aşa mai departe. Poţi să faci acest lucru de mai multe ori într-o zi, străduindu-te ca într-un timp de 20-30 minute să epuizezi profunzimea unui asemenea aforism. Veţi dobândi foarte mult din aceasta, pentru câştigarea unei corelaţii cu misterul atotpătrunzător al numărului şapte.“

Din punct de vedere ocult, ziua începe la ora şase după amiaza.


VINERI PENTRU SÂMBĂTĂ

Mare Spirit cuprinzător,


Tu Cel care umpleai spaţiul fără de sfârşit,
când dintre mădularele trupului meu
nici unul nu exista încă.
Tu erai.


Eu îmi înalţ sufletul către Tine.
Eu eram în Tine.


Eu eram o parte a forţei Tale.
Tu Ţi-ai trimis forţele în afară,


şi în obârşia pământului se oglindi
a trupului meu întâie formă primară.
În forţele trimise de Tine în afară


eram eu însumi.
Tu erai.
Imaginea mea primară te contempla pe Tine.


Mă contempla şi pe mine însumi,
Eu, cel ce eram o parte din Tine.
Tu erai.


Großer umfassender Geist,


der Du den endlosen Raum erfültest,
als von meinen Leibesgliedern
keines noch vorhanden war.
Du warst.


Ich erhebe meine Seele zu Dir.
Ich war in Dir.


Ich war ein Teil Deiner Kraft.
Du sandtest Deine Kräfte aus,


und in der Erde Urbeginn spiegelte sich
meiner Leibesform erstes Urbild.
In Deinen ausgesandten Kräften


war ich selbst.
Du warst.
Mein Urbild schaute Dich an.


Es schaute mich selbst an,
der ich war einTeil von Dir.
Du warst.


SÂMBĂTĂ PENTRU DUMINICĂ


Mare Spirit cuprinzător,


multe prototipuri răsăreau din viaţa Ta,
odinioară, când forţele mele de viaţă
încă nu erau prezente.
Tu erai.


Eu îmi înalţ sufletul către Tine.
Eu eram în Tine.


Eu eram o parte a forţelor Tale.
Tu te-ai unit


cu obârşia pământului
întru soarele vieţii
şi mi-ai dat forţa de viaţă.
În forţele Tale strălucitoare de viaţă,


eram eu însumi.
Tu erai.
Forţa mea de viaţă iradia într-a Ta,


în spaţiu,
trupul meu îşi începu devenirea
în timp.
Tu erai.


Großer umfassender Geist,


viele Urbilder sproßten aus Deinem Leben,
damals, als meine Lebenskräfte
noch nicht vorhanden waren.
Du warst.


Ich erhebe meine Seele zu Dir.
Ich war in Dir.


Ich war ein Teil Deiner Kräfte.
Du verbandest Dich


mit der Erde Urbeginn
zur Lebenssonne
und gabest mir die Lebenskraft.
In Deinen strahlenden Lebenskräften


war ich selbst.
Du warst.
Meine Lebenskraft strahlte in der Deinen


in den Raum,
mein Leib begann sein Werden
in der Zeit.
Du warst.


DUMINICĂ PENTRU LUNI

Mare Spirit cuprinzător,


în formele Tale de viaţă strălucea simţământ,
când simţământul meu
nu exista încă.
Tu erai.


Îmi înalţ sufletul către Tine.
Eu eram în Tine.


Eu eram o parte a simţămintelor Tale.
Tu te-ai unit


cu obârşia pământului
şi în trupul meu începu
strălucirea propriului meu simţământ.
În sentimentele Tale


mă simţeam pe mine însumi.
Tu erai.
Simţămintele mele simţeau fiinţa Ta în ele,


Sufletul meu începu să existe în sine,
Pentru că Tu erai în mine.
Tu erai.


Großer umfassender Geist,


in Deinen Lebensformen leuchtete Empfindung,
als meine Empfindung
noch nicht vorhanden war.
Du warst.


Ich erhebe meine Seele zu Dir.
Ich war in Dir.


Ich war ein Teil Deiner Empfindungen.
Du verbandest Dich


mit der Erde Urbeginn,
und in meinem Leibe begann
das Leuchten der eigenen Empfindung.
In Deinen Gefühlen


fühlte ich mich selbst.
Du warst.
Meine Empfindungen fühlten Dein Wesen in sich,


Meine Seele begann in sich zu sein,
weil Du in mir warst.
Du warst.


LUNI PENTRU MARŢI

Mare Spirit cuprinzător,


în simţămintele Tale trăia cunoaştere,
pe când mie încă nu-mi fusese dată cunoaşterea.
Tu erai.


Eu îmi înalţ sufletul către Tine.
Eu am pătruns în trupul meu.


În simţămintele mele mă trăiam pe mine însumi.
Tu erai în Soarele Vieţii,


în simţământul meu
trăia fiinţa Ta ca fiinţă a mea.
Viaţa sufletului meu


era în afara vieţii Tale.
Tu erai.
Sufletul meu îşi simţea fiinţa proprie în sine.


În el se născu dor, ‒
dorul după Tine,
din care el devenise.
Tu erai.


Großer umfassender Geist,


in Deinen Empfindungen lebte Erkenntnis,
als mir noch nicht Erkenntnis gegeben war.
Du warst.


Ich erhebe meine Seele zu Dir.
Ich zog ein in meinen Leib.


In meinen Empfindungen lebte ich mir selbst.
Du warst in der Lebenssonne;


in meiner Empfindung
lebte Dein Wesen als mein Wesen.
Meiner Seele Leben


war außerhalb Deines Lebens.
Du warst.
Meine Seele fühlte ihr eigenes Wesen in sich.


In ihr erstand Sehnsucht, ‒
die Sehnsucht nach Dir,
aus dem sie geworden.
Du warst.


MARŢI PENTRU MIERCURI

Mare Spirit cuprinzător,


în cunoaşterea fiinţei Tale este cunoaştere a lumii,
care trebuie să fie a mea.
Tu eşti.


Eu vreau să-mi unesc sufletul cu Tine.
Călăuza Ta cunoscătoare


să-mi lumineze calea.
Simţind călăuza Ta
străbat eu calea vieţii.
Călăuza ta e în soarele vieţii;


ea trăia în dorul meu;
vreau să preiau fiinţa sa
într-a mea.
Tu eşti.
Forţa mea să preia în sine


forţa călăuzei.
Fericire pătrunde în mine, ‒
Fericirea în care sufletul
găseşte spiritul.
Tu eşti.


Großer umfassender Geist,


in Deines Wesens Erkenntnis ist Welterkenntnis,
die mir werden soll.
Du bist.


Ich will einigen meine Seele mit Dir.
Dein erkennender Führer


beleuchte meinen Weg.
Fühlend Deinen Führer
durchschreite ich die Lebensbahn.
Dein Führer ist in der Lebenssonne;


er lebte in meiner Sehnsucht;
aufnehmen will ich sein Wesen
in meines.
Du bist.
Meine Kraft nehme auf


des Führers Kraft in sich.
Seligkeit zieht in mich,-
die Seligkeit, in der die Seele
den Geist findet.
Du bist.


MIERCURI PENTRU JOI

Mare Spirit cuprinzător,


în lumina Ta străluceşte viaţa Pământului,
viaţa mea este într-a Ta.
Tu eşti.


Sufletul meu acţionează într-al Tău.
Cu a Ta călăuză îmi merg eu drumul;


eu trăiesc cu ea.
Fiinţa sa este imagine
a propriei mele fiinţe.
Tu eşti.
Fiinţa călăuzei în sufletul meu


Te găseşte pe Tine, Spirit cuprinzător.
Fericire îmi este dată
din suflul fiinţei Tale.
Tu eşti.


Großer umfassender Geist,


in Deinem Lichte strahlt der Erde Leben,
mein Leben ist in dem Deinen.
Du bist.


Meine Seele wirkt in der Deinen.
Mit Deinem Führer gehe ich meinen Weg;


ich lebe mit Ihm.
Sein Wesen ist Bild
meines eignen Wesens.
Du bist.
Des Führers Wesen in meiner Seele


findet Dich, umfassender Geist.
Seligkeit wird mir
aus Deines Wesens Hauch.
Du bist.


JOI PENTRU VINERI

Mare Spirit cuprinzător,


În viaţa Ta eu trăiesc cu viaţa Pământului
În Tine sunt eu.
Tu eşti.


Eu sunt în Tine.
Călăuza m-a adus la Tine;


eu trăiesc în Tine.
Spiritul Tău este
Imaginea propriei mele fiinţe.
Tu eşti.
Găsit-a spiritul


Spirit cuprinzător.
Fericire divină păşeşte
spre o nouă creaţie a lumii.
Tu eşti. Eu sunt. Tu eşti.


Großer umfassender Geist,


in Deinem Leben lebe ich mit der Erde Leben.
In Dir bin ich.
Du bist.


Ich bin in Dir.
Der Führer hat mich zu Dir gebracht;


ich lebe in Dir.
Dein Geist ist
meines eignen Wesens Bild.
Du bist.
Gefunden hat Geist


den umfassenden Geist.
Gottseligkeit schreitet
zu neuem Weltschaffen.
Du bist. Ich bin. Du bist.


DUPĂ CELE DINAINTE, ÎN FIECARE ZI

Mare Spirit cuprinzător,


eul meu să se ridice de jos în sus,
fie ca el să Te presimtă în atotcuprindere.
Spiritul fiinţei mele să se lumineze


de lumina solilor Tăi,
Sufletul fiinţei mele să se aprindă


de flăcările de foc ale slujitorilor Tăi
Voinţa eului meu cuprindă


forţa cuvântului Tău creator.
Tu eşti.


Lumina Ta să strălucească în spiritul meu,
Viaţa Ta să încălzească sufletul meu,
Fiinţa Ta să pătrundă voinţa mea,
ca înţelegere să cuprindă eul meu
pentru strălucirea luminii Tale,
pentru căldura de iubire a vieţii Tale,
pentru cuvintele creatoare ale fiinţei Tale.
Tu eşti.


Großer umfassender Geist,


mein Ich erhebe sich von unten nach oben,
ahnen mög es Dich im Allumfassen.
Der Geist meines Wesens durchleuchte sich


mit der Licht Deiner Boten,
Die Seele meines Wesens entzünde sich


an den Feuerflammen Deiner Diener
Der Wille meines Ich erfasse


Deines Schöpferwortes Kraft.
Tu eşti.


Dein Licht strahle in meinen Geist,
Dein Leben erwarme meine Seele,
Dein Wesen durchdringe mein Wollen,
daß Verständnis fasse mein Ich
für Deines Lichtes Leuchten,
Deines Lebens Liebewärme,
Deines Wesens Schöpferworte.
Du bist.


Alte aforisme mantrice
În spirit se afla germenele trupului meu. [ Nota 14 ]
Şi spiritul i-a întipărit trupului meu
Ochii sensibili,
Ca prin ei să văd
Lumina corpurilor.
Şi spiritul i-a întipărit trupului meu
Raţiune şi simţire
Şi sentiment şi voinţă
Pentru ca prin ele să percep corpurile
Şi să acţionez asupra lor.
În spirit se afla germenele trupului meu.

În trupul meu se află germenele spiritului.
Şi vreau să imprim spiritului meu
Ochii suprasensibili,
Ca prin ei să văd lumina spiritelor.
Şi vreau să imprim spiritului meu
Înţelepciune şi forţă şi iubire,
Ca prin mine să acţioneze spiritele
Şi eu să devin unealta conştientă de sine
A faptelor lor.
În trupul meu se află germenele spiritului.


Im Geiste lag der Keim meines Leibes.
Und der Geist hat eingeprägt meinem Leibe
Die sinnlichen Augen,
Auf daß ich durch sie sehe
Das Licht der Körper.
Und der Geist hat eingeprägt meinem Leibe
Vernunft und Empfindung
Und Gefühl und Wille
Auf daß ich durch sie wahrnehme die Körper
Und auf sie wirke.
Im Geiste lag der Keim meines Leibes.

In meinem Leibe liegt des Geistes Keim.
Und ich will eingliedern meinem Geiste
Die übersinnlichen Augen,
Auf daß ich durch sie schaue das Licht der Geister.
Und ich will einprägen meinem Geiste
Weisheit und Kraft und Liebe,
Auf daß durch mich wirken die Geister
Und ich werde das selbstbewußte Werkzeug
Ihrer Taten.
In meinem Leibe liegt des Geistes Keim.


*

Privesc în întuneric: [ Nota 15 ] [ Nota 16 ]
În el răsare lumină,
Lumină vie.
Cine este această lumină în întuneric ?
Sunt eu însumi, în realitatea mea.
Această realitate a eului
Nu intră în existenţa mea pământească.
Sunt numai imaginea ei.
Am s-o regăsesc însă,
Când eu,
Cu bune voinţă pentru spirit,
Voi fi trecut prin poarta morţii.

O, Spirit Divin, umple-mă, [ Nota 17 ]
Umple-mă în sufletul meu;
Sufletului meu dăruieşte-i forţă tare,
Forţă tare şi inimii mele,
Inimii mele care Te caută,
Te caută prin dor adânc,
Dor adânc de sănătate,
De sănătate şi curaj mare,
Curaj mare ce-mi curge în membre
Curge ca nobil dar divin,
Dar divin de la Tine, o Spirit Divin,
Spirit Divin umple-mă.

Se revelează sufletul lumii [ Nota 18 ]
Pe crucea trupului lumii
El trăieşte strălucind prin cinci raze:
Prin înţelepciune, iubire, forţă de voinţă,
Prin conştienţa totului şi prin conştienţa eului,
Şi găseşte astfel
Spiritul lumii în sine


Ich schaue in die Finsternis:
In ihr ersteht Licht,
Lebendes Licht.
Wer ist dies Licht in der Finsternis?
Ich bin es selbst in meiner Wirklichkeit.
Diese Wirklichkeit des Ich
Tritt nicht ein in mein Erdendasein.
Ich bin nur Bild davon.
Ich werde es aber wiederfinden,
Wenn ich,
Guten Willens für den Geist,
Durch des Todes Pforte gegangen.

O Gottergeist erfülle mich
Erfülle mich in meiner Seele;
Meiner Seele leihe starke Kraft,
Starke Kraft auch meinem Herzen
Meinem Herzen, das Dich sucht,
Sucht durch tiefe Sehnsucht
Tiefe Sehnsucht nach Gesundheit
Nach Gesundheit und Starkmut
Starkmut der in meine Glieder strömt
Strömt wie edles Gottgeschenk
Gottgeschenk von dir, o Gottesgeist
O Gottesgeist erfülle mich.

Es offenbart die Weltenseele sich
Am Kreuze des Weltenleibes.
Sie lebet fünfstrahlig leuchtend
Durch Weisheit, Liebe, Willenskraft,
Durch Allsinn und durch Ichsinn
Und findet so
Den Geist der Welt in sich.


*

Soarele luminează [ Nota 19 ]
Întunericului materiei;
Aşa luminează a spiritului
Fiinţă atotvindecătoare
Întunericului sufletesc
În existenţa mea de om.
De câte ori eu mă gândesc
La forţa lui cea mare
In dreapta căldură a inimii
El mă străluminează
Cu forţa sa de miez de zi de spirit.
     
Port linişte în mine,
Port în mine însumi
Forţele care mă întăresc.
Vreau să mă împlinesc
Cu căldura acestor forţe,
Vreau să mă pătrund
De puterea voinţei mele.
Şi vreau să simt
Cum liniştea se revarsă
Prin toată fiinţa mea,
Când mă întăresc,
Liniştea ca forţă
S-o găsesc în mine
Prin puterea străduinţei mele.


Es leuchtet die Sonne
Dem Dunkel des Stoffes;
So leuchtet des Geistes
Allheilendes Wesen
Dem Seelendunkel
In meinem Menschensein.
So oft ich mich besinne
Auf ihre starke Kraft
In rechter Herzenswärme
Durchglänzt sie mich
Mit ihrer Geistesmittagskraft.

Ich trage Ruhe in mir,
Ich trage in mir selbst
Die Kräfte, die mich stärken.
Ich will mich erfüllen
Mit dieser Kräfte Wärme,
Ich will mich durchdringen
Mit meines Willens Macht.
Und fühlen will ich
Wie Ruhe sich ergießt
Durch all mein Sein,
Wenn ich mich stärke,
Die Ruhe als Kraft
In mir zu finden
Durch meines Strebens Macht.


Cuvinte meditative care cuprind voinţa [ Nota 20 ]

Spirit biruitor
Înflăcărează neputinţa
Sufletelor şovăielnice.
Arde căutarea de eu,
Aprinde compătimirea,
Pentru ca altruismul,
Curentul vital al omenirii,
Să freamăte ca izvor
Al renaşterii spirituale.
   
Sieghafter Geist
Durchflamme die Ohnmacht
Zaghafter Seelen.
Verbrenne die Ichsucht,
Entzünde das Mitleid,
Daß Selbstlosigkeit,
Der Lebensstrom der Menscheit,
Wallt als Quelle
Der geistigen Wiedergeburt.


Pentru un decedat [ Nota 21 ]

«...Deveniţi cu totul liniştiţi înlăuntru de trei ori pe zi, dintre care prima dată să fie seara nemijlocit înainte de culcare, aşa încât să luaţi cu dumneavoastră gândurile în lumea spirituală. Cel mai bine ar fi să adormiţi cu acest gând:

Iubirea mea să fie întreţesută în jertfă
Învelişurilor
Ce te înconjoară acum -
Răcorind orice căldură,
Încălzind orice frig! -
Trăieşte purtat de iubire,
De lumină dăruit, în sus!“

“Meine Liebe sei den Hüllen,
Die dich jetzt umgeben -
Kühlend alle Wärme,
Wärmend alle Kälte -
Opfernd einverwoben!
Lebe liebgetragen,
Lichtbeschenkt, nach oben!”

Este important ca la cuvintele “căldură” şi “frig“ să aveţi sentimentele potrivite. Nu e vorba de “căldura“ şi “frigul” fizic, ci de căldura şi răceala sufletească, deşi omul ce se află în învelişul fizic nu-şi poate prea uşor reprezenta ce înseamnă aceste însuşiri pentru cel decorporalizat. Acesta trebuie mai întâi să-şi dea seama că astralul, care continuă să fie la el, este activ, fără să se poată servi de uneltele fizice. Multe din cele spre care tinde omul aici pe pământ îi sunt date prin uneltele fizice. Acum însă ele nu se află prezente. Această absenţă a organelor senzoriale fizice se aseamănă ‒ dar numai se aseamănă ‒ cu senzaţia setei arzătoare transpusă în sufletesc. Acestea sunt puternicele “senzaţii de arşiţă”, după decorporalizare. Şi aşa se întâmplă cu toate cele după care voinţa noastră râvneşte să le obţină. Ea este obişnuită să se slujească de organele activităţii fizice, şi nu le mai are. Această “lipsire” seamănă cu o răceală sufletească. Tocmai faţă de aceste sentimente oamenii care sunt în viaţă pot să intervină ajutând pot să intervină ajutător. Căci aceste sentimente nu sunt doar rezultate ale vieţii individuale, ci sunt corelate cu misteriile încarnării. Şi de aceea e posibil să le vii în ajutor celor decorporalizaţi...»