Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

ORIENTUL ÎN LUMINA OCCIDENTULUI

GA 113


ÎN LEGĂTURĂ CU PUBLICAREA CONFERINŢELOR LUI RUDOLF STEINER


Baza ştiinţei spiritului orientată antroposofic o constituie lucrările scrise şi publicate de Rudolf Steiner (1861–1925). Pe lângă aceasta, el a ţinut, între 1900–1924, numeroase conferinţe şi cursuri, atât în faţa unui public larg, cât şi pentru membrii Societăţii teosofice, mai târziu ai Societăţii antroposofice. Vorbind în mod liber, el însuşi a dorit iniţial ca aceste conferinţe să nu fie consemnate în scris, deoarece ele erau concepute drept „comunicări orale, nedestinate tiparului“. După ce însă s-au finalizat şi răspândit tot mai numeroase variante incomplete şi eronate după stenogramele şi notiţele auditorilor, s-a văzut nevoit să reglementeze problema acestora. Şi a încredinţat Mariei Steiner von Sivers această misiune. Ei i-a revenit sarcina de a-i desemna pe cei care au dreptul să stenografieze conferinţele, de a asigura administrarea stenogramelor şi revizuirea textelor pentru tipar. Din cauză că, fiind extrem de ocupat, Rudolf Steiner nu a putut corecta el însuşi textele, decât în cazuri foarte rare, în privinţa tuturor conferinţelor publicate trebuie să se ţină seama de această rezervă a sa: „Va trebui să se aibă în vedere faptul că în stenogramele nerevizuite de mine se găsesc greşeli“.

În legătură cu raportul dintre conferinţele pentru membri, care, la început, erau accesibile numai sub formă de manuscrise tipărite pentru uz intern, şi cărţile sale, destinate publicului larg, Rudolf Steiner îşi exprimă punctul de vedere în lucrarea autobiografică Mein Lebensgang (Viaţa mea), capitolul 35. Cele spuse acolo sunt valabile, în egală măsură, în ceea ce priveşte cursurile ţinute, care se adresau unui cerc restrâns de participanţi, familiarizat cu bazele ştiinţei spiritului.

După moartea Mariei Steiner (1867–1948) s-a trecut, conform indicaţiilor sale, la tipărirea unei ediţii a operelor complete ale lui Rudolf Steiner (Rudolf Steiner – Gesamtausgabe, GA). Volumul de faţă constituie o parte a acestei ediţii.

CUVÂNT ÎNAINTE
de Rudolf Steiner

precedând publicarea acestor conferinţe în revista „Die Drei“ (1921)


Am ţinut aceste conferinţe la München în august 1909. Ele au urmat reprezentării dramei lui Eduard Schuré: Les enfants de Lucifer (Copiii lui Lucifer) şi se leagă de aceasta, mai ales prima. Cine ia în considerare ştiinţa spiritului pe care o reprezint ştie că modul meu de exprimare a lucrurilor este oarecum diferit, când caută să se nască din impulsurile de bază ale acestei ştiinţe.

Totodată, adevărata cunoaştere spirituală trebuie să evite orice dogmatism. Ea poate stabili legături cu cele mai diverse concepţii înrudite. De asemenea, poate prezenta lucrurile din punctele de vedere cele mai diferite, şi tocmai din această cauză crede că poate exercita o acţiune fecundă. Dogmaticii de toate nuanţele pot găsi în ea contradicţii! Ei nu vor face decât să evidenţieze cât sunt de îndepărtate ideile lor de viaţă. Aceasta din urmă le-ar pune în faţa ochilor ceea ce ei numesc contradicţii. Ştiinţa spiritului nu poate să se rupă de viaţă pentru a-i feri să se găsescă în prezenţa contradicţiilor.