Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

EVANGHELIA DUPĂ LUCA

GA 114


NOTE

În prezentele conferinţe asupra Evangheliei lui Luca, care tratează mai ales despre „preistoria marelui eveniment hristic", Rudolf Steiner vorbeşte pentru prima dată în mod detaliat, în faţa membrilor Societăţii antroposofice, despre cei doi copii Iisus. Hella Weisberger a reunit alte remarci importante privitor la acest subiect în Nachrichten der Rudolf Steiner Nachlassverwltung (acum Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe), nr.8, Crăciun, 1962. Prima expunere publică făcută de Rudolf Steiner asupra acestei chestiuni figurează în lucrarea publicată în 1911, Conducerea spirituală a omului şi omenirii (GA* 15, Dornach 1974). A se compara şi cu lucrarea lui Emil Bock, Copilăria şi tinereţea lui Iisus (cu titlul original: Kindheit und Jugend Jesu).

*GA: prescurtarea lui Rudolf Steiner Gesamtausgabe (editia completă a operelor lui Steiner). (Nota trad.)

În legătură cu citatele din Evanghelii, practic toate au fost traduse în l. română după textul din Biblie, Editura Institutului Biblic, Bucureşti, 1982.

(1) ... „Când eram reuniţi aici, cu câtva timp în urmă (...), din punct de vedere a Evangheliei lui loan“: Cu ocazia celor opt conferinţe pronunţate la Bâle de la 16 la 25 noiembrie 1907, în Manschheits-entwickelung und Christus – Erkenntnis (Cunoaşterea lui Hristos, GA 100).

(2)... „V-am spus cum corpul eteric al lui Zoroastru a apărut din nou în corpul eteric al lui Moise: În conferinia ţinută la 3 februarie 1909 la Bâle sub titlul „Reincarnare şi karma“, din care nu se păstrează decât note fragmentare reproduse în volumul GA 109, Der Prinzip der spirituellen Okonomie im Zusammenhang mit Wiederkörperungsfragen (Principiul economiei spirituale în raport cu chestiunile reincarnării).

(3)... „ceea ce este descris în scena din Templu“: Nu în prezentarea după Luca, capitolul 2, 22.

(4)... „Ochiul a fost făcut de lumină pentru lumină“. Textual la Goethe: „Ochiul datorează existenţa sa luminii. Plecând de la organe animale anexe şi indiferente, lumina produce pentru ea un organ care să-i fie asemănător, şi astfel ochiul se formează prin lumină şi pentru lumină, pentru ca lumina interioară să vină în întâmpinarea luminii exterioare.“ În Tratatul despre culori de Goethe.

(5).... „Profetia apocrifă a lui Enoch“: Revelaţiile lui Enoch sau Cartea lui Enoch.

(6)... „Eu am de la tatăl meu statura... “: J.W. Goethe, Poesii.

(7)... „Dante“: Dante Alighieri (1265–1321). În cursul anilor săi de pelerinaj (1307-1321) a scris marea sa epopee denumită de contemporani Divina Comedia.

(8)... „ doisprezece Bodhisattva:  Compară, privind acest subiect, cu conferinţa „Buddha şi Hristos. Sfera Bodhisattvilor“, ţinută la Milano la 21 septembrie 1911, cuprinsă în Creştinismul esoteric şi conducerea spirituală a omenirii, GA 130

(9)... „În poemul Secretele“, tradus în l. franceză cu titlul Les Misteres, asociat cu Conte du serpant Vert, în Editions Anthroposophiques Romandes,1976.