Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

CHRISTOS ŞI SUFLETUL UMAN

GA 155


NOTE


1 „Apoi şi-a ridicat Moise mâna şi a lovit în stâncă cu toiagul lui de două ori...“ Numeri 20: 11 şi urm.

2 „Blestemă pe Dumnezeu şi mori!“ Iov 2: 9.

3 „... o natură poetică“: Christian Morgenstern.

4 „... un suflet credincios, pe care karma îl dotase cu un talent cu totul special pentru frumusele şi artă“: Maria Spettini, actriţă dramatică la Teatrul imperial german din St. Peterburg, care a cunoscut o epocă de înflorire în timpul domniei lui Alexandru al II-lea.

5 „Lucifer“ – „Revistă pentru viaţă sufletească şi cultură spirituală – Teosofie“. Articolul „Lucifer“, de Rudolf Steiner, a constituit introducerea primului caiet al acestei reviste (1903) (sub formă de carte: Luzifer-Gnosis, Dornach, 1960).

6 „În timpul conferinţelor müncheneze...“. Ciclu de opt conferinţe, Tainele Pragului, ţinute între 24–31 august 1913, cu prilejul reprezentării celor două drame-misterii: Păzitorul Pragului şi Trezirea sufletelor (Ed. Novalis, Freiburg, 1955).

7 „... ciclu de conferinţe ţinut la Carlsruhe...“. De la Iisus la Christos, zece conferinţe ţinute între 5–14 octombrie 1911.

8 „dacă legăm cele pe care le-am spus ieri...“. in conferinţa publică Antroposofie şi creştinism, ţinută la Nörrkoping la 13 iulie 1914 (Dornach, 1960).