Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

ÎNCERCAREA SUFLETULUI

BIOGRAFII SCENARIZATE
CONTINUARE LA POARTA INIŢIERII

GA 14


CUPRINS


Tabloul întâi. O bibliotecă în tonalitate maronie

Tabloul doi. O cameră de meditaţie în tonalitate violet

Tabloul trei. Cameră în tonalitate roz-roşu, atmosferă prietenoasă

Tabloul patru. Aceeaşi cameră ca în primul tablou

Tabloul cinci. Un peisaj în care se află casa singuratică a soţilor Balde

Tabloul şase. Un luminiş în pădure

Tabloul şapte. O sală a castelului ornată cu simboluri ale unei Confrerii mistice

Tabloul opt. Aceeaşi sală ca în tabloul precedent

Tabloul nouă. Luminişul din pădure, ca în tabloul şase

Tabloul zece. Acelaşi peisaj ca în tabloul cinci

Tabloul unsprezece. Aceeaşi cameră de meditaţie ca în tabloul doi

Tabloul doisprezece. Aceeaşi cameră ca în tabloul precedent

Tabloul treisprezece. Templul Soarelui; lăcaşul tainic de Misterii al hierofanţilor
PERSONAJE, FĂPTURI ŞI EVENIMENTE


Experienţele spirituale şi sufleteşti prezentate în Încercarea sufletului sunt continuarea celor înfăţişate de mine anterior, în Poarta iniţierii.

Profesorul Capesius
Benedictus, hierofante al Templului Soarelui.
Philia
Astrid
Luna
entităţi spirituale care stabilesc legătura între forţele sufletului omenesc şi Cosmos
Cealaltă Philia, entitate spirituală care împiedică unirea forţelor sufletului cu Cosmosul. Aceste entităţi spirituale nu sunt alegorii, ci realităţi, aşa cum sunt ele pentru cunoaşterea spirituală
Vocea conştiinţei, nu alegorică, ci aşa cum este ea reală pentru cunoaşterea spirituală
Maria
Johannes Thomasius
Doctorul Strader
Felix Balde
Doamna Balde
Dublul lui Johannes Thomasius
Lucifer
Ahriman
Şase ţărani şi şase ţărănci
Simon evreul, încarnarea anterioară a doctorului Stradet
Thomas, încarnarea anterioară a lui Johannes Thomasius
Un călugăr, încarnarea anterioară a Mariei
Marele Maestru, superiorul unei ramuri a unei Confrerii mistice
Primul preceptor al acestei Confrerii, încarnarea anterioară a profesorului Capesius
Al doilea preceptor al Confreriei
Primul maestru de ceremonii al Confreriei
Al doilea maestru de ceremonii al Confreriei
Spiritul lui Bendictus
Joseph Kühne, încarnarea anterioară a lui Felix Balde
Doamna Kühne, încarnarea anterioară a dnei Balde
Berta, fiica lor, încarnarea anterioară a Celeilalte Marii din Poarta iniţierii
Cecilia, numită Cilli, fiica adoptivă a soţilor Kühne, încarnarea anterioară a Theodorei din Poarta iniţierii
Theodosius
Romanus

Hierofanţi ai Templului Soarelui

Evenimentele tablourilor VI, VII, VIII, IX sunt conţinutul viziunii spirituale pe care o are Capesius, viziunea vieţii sale trecute. Aşa cum reiese din acţiune, Maria şi Johannes au aceeaşi viziune, nu însă şi Strader, a cărui încarnare anterioară este contemplată numai de către Capesius, Maria şi Johannes. Tablourile viziunii tetrospective din secolul XIV sunt concepute ca rezultate ale cunoaşterii imaginative şi trebuie deci să ni le imaginăm, în ce priveşte istoria, ca o reprezentare idealizată a condiţiilor de viaţă care pot fi recunoscute în lumea sensibilă doar prin efectele lor. Modul de repetare a vieţilor prezentat pe baza evenimentelor din secolul XIV şi din prezent nu trebuie considerat ca general valabil, ci ca ceva ce se poate întâmpla numai într-un moment crucial al dezvoltării istorice. De aceea conflictele care sunt prezentate aici drept consecinţe ale unei vieţi anterioare sunt posibile numai pentru o astfel de perioadă de timp.