Biblioteca antroposofică


Rudolf Steiner

ARTA EDUCAŢIEI. METODICĂ ŞI DIDACTICĂ

GA 294


Paisprezece conferinţe, ţinute în Stuttgart de la 21 august la 5 septembrie 1919

Curs de pregătire pentru învăţători şi profesori
cu ocazia întemeierii Şcolii Libere Waldorf  [ Nota ]

Partea a II-a

Traducere după:
Rudolf Steiner
ERZIEHUNGSKUNST. METHODISCH-DIDAKTISCHES
Editura Rudolf Steiner, Dornach/Elveţia 1990
GA 294Traducător: Diana Sălăjanu
Lectori: Liliana Dumitriu, Sorin Ţigăreanu, Adriana Onofrei
Redactor: Ligia Sălăjanu


Ediţia a II-a, 2001

©1994 Editura TRIADE Cluj-Napoca
ISBN 973-9196-19-5


EDITURA TRIADE
Str. Cetăţii Nr. 9
400166 Cluj Napoca

Tel/Fax: 021.240.13.17
Mobil: 0740.216.020;  0745.086.007
edituratriade@yahoo.com
coperta cartiiDespre publicaţiile din opera sub formă de conferinţe
a lui Rudolf Steiner

Baza ştiinţei spirituale orientată antroposofic este constituită din lucrările scrise de Rudolf Steiner (1861-1925). Alături de acestea el a ţinut, între anii 1900 şi 1924, numeroase conferinţe şi cursuri, atât publice cât şi pentru membrii Societăţii Teosofice, iar mai târziu, ai Societăţii Antroposofice. Iniţial el voia ca aceste conferinţe, ţinute totdeauna liber, să nu fie fixate în scris, ele fiind concepute “drept comunicări orale, nedestinate tipăririi”. Dar când textele acestor conferinţe au început să fie răspândite sub diverse forme şi cu greşeli, fiind redactate de unii dintre auditorii săi, el s-a simţit răspunzător de a le ordona. Această sarcină i-a încredinţat-o Mariei Steiner von Sivers. Ei îi revenea alegerea stenografilor, administrarea textelor şi corectarea lor în vederea editării. Deoarece, din lipsă de timp, Rudolf Steiner nu a putut să corecteze el însuşi textele decât într-un număr foarte mic de cazuri, trebuie ţinut cont de rezerva sa faţă de toate scrierile de acest gen: “Totuşi, trebuie luat în considerare faptul că în stenogramele nerevizuite de mine există greşeli “.

În lucrarea sa autobiografică Cursul vieţii mele (cap. 35) el se exprimă asupra raportului conferinţelor pentru membrii, care la început nu au fost accesibile decât sub formă de manuscris tipărit, faţă de scrierile sale publice. Pasajul respectiv este redat la sfârşitul acestui volum. Ceea ce este spus acolo este valabil, în acelaşi fel, şi pentru cursurile referitoare le diverse specialităţi, cursuri care se adresau unui număr mic de participanţi, familiarizaţi cu bazele ştiinţei spirituale.

După moartea Mariei Steiner (1867-1948) s-a început, conform liniilor directoare date de ea, editarea operelor complete ale lui Rudolf Steiner. Prezentul volum face parte din această ediţie. Date mai amănunţite referitoare la text se găsesc, atât cât este necesar, la începutul capitolului “Indicaţii”.
CUPRINS

Conţinutul amănunţit al conferinţelor indicat pe larg la pagina 201

PRIMA CONFERINŢĂStuttgart, 21 august 1919 — Introducere. Observaţii aforistice cu privire la activitatea artistică, la socotit, citit şi scris

CONFERINŢA A DOUAStuttgart, 22 august 1919 — Despre vorbire ‒ despre legătura omului cu Cosmosul

CONFERINŢA A TREIAStuttgart, 23 august 1919 — Despre elementul plastic-plăsmuitor şi despre cel muzical-poetic

CONFERINŢA A PATRAStuttgart, 25 august 1919 — Prima oră de şcoală ‒ îndemânarea manuală, desenul şi pictura. Despre primele elemente de gramatică

CONFERINŢA A CINCEAStuttgart, 26 august 1919 — Scrisul şi cititul, ortografia

CONFERINŢA A ŞASEAStuttgart, 27 august 1919 — Despre ritmurile vieţii şi despre repetarea ritmică în predare

CONFERINŢA A ŞAPTEAStuttgart, 28 august 1919 — Predarea în cel de al 9-lea an de viaţă - aspecte de istorie naturală din regnul animal

CONFERINŢA A OPTAStuttgart, 29 august 1919 — Despre predarea după împlinirea vârstei de 12 ani ‒ istoria ‒ fizica

CONFERINŢA A NOUAStuttgart, 30 august 1919 — Despre predarea limbii germane (ca limbă maternă ‒ n. trad.) şi despre limbile străine

CONFERINŢA A ZECEAStuttgart, 1 septembrie 1919 — Împărţirea materiilor de învăţământ şi modul de predare până la 9 ani, până la 12 ani şi până la 14 ani

CONFERINŢA A UNSPREZECEAStuttgart, 2 septembrie 1919 — Despre predarea geografiei

CONFERINŢA A DOUĂSPREZECEAStuttgart, 3 septembrie 1919 — Despre felul cum tot ceea ce învaţă copilul în decursul anilor săi de şcoală trebuie să fie repartizat, în cele din urmă, în aşa fel încât să conducă înspre viaţa umană practică

CONFERINŢA A TREISPREZECEAStuttgart, 4 septembrie 1919Despre formarea planului de învăţământ

CONFERINŢA A PAISPREZECEAStuttgart, 5 septembrie 1919 — Despre felul cum, în didactică, morala pedagogiei devine practică a predării

CUVINTE DE ÎNCHEIEREStuttgart, 6 septembrie 1919

INDICAŢII LA ACEASTĂ EDIŢIE

INDICAŢII LA TEXT

REGISTRU DE NUME

SUMAR AMĂNUNŢIT AL CONFERINŢELOR

DESPRE OPERA SUB FORMĂ DE CONFERINŢE

RUDOLF STEINER ‒ VIAŢA ŞI OPERA